Hur tar jag bort ett SD-kort från min telefon?

Innan du tar bort SD-kortet från telefonen rekommenderar vi att du avinstallerar SD-kortet först. Det görs med följande steg. Om du tar bort kortet utan att avinstallera det, kan det leda till dataförlust.

Observera att om några av dina appar har använt SD-kortet för att lagra data, kanske dessa appar inte fungerar korrekt när kortet har tagits bort.