‌‌

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ HMD Global สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ

19.05.2560

วันที่มีผลบังคับใช้ 01.05.2560

เราใส่ใจสิทธิส่วนบุคคลของท่าน

HMD Global Oy รวมถึงบริษัทในเครือมีความแน่วแน่ในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่มีการบังคับใช้ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้(”นโยบาย”) แสดงให้เห็นว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง HMD เป็นผู้ควบคุมข้อมูลอย่างไร หรือเราอ้างอิงถึงการบังคับใช้นโยบายนี้อย่างไร “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือปัจเจกบุคคลอื่นที่สามารถระบุตัวตนได้

เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเฉพาะเป็นรายผลิตภัณฑ์หรือบริการ สำหรับนโยบายนี้และคำบอกกล่าว (notice) อื่นที่อาจจะพบเห็นในขณะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ถ้าหากมีความแตกต่างระหว่างคำบอกกล่าวและนโยบายนี้ ให้พิจารณาคำบอกกล่าวเป็นสำคัญ

ซอฟท์แวร์บนอุปกรณ์ (device) ของท่านอาจเข้าถึงข้อมูลของท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และบริการของ

บริษัทอื่นที่มีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง HMD จะไม่รับผิดชอบการดำเนินการด้านนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทอื่น และเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำบอกกล่าวด้านสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทดังกล่าว

ถ้าท่านไม่เห็นชอบกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ HMD

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของท่านเมื่อท่านซื้อ หรือใช้ หรือลงทะเบียนในผลิตภัณฑ์และบริการ เข้าร่วมการโฆษณาหรือการทำวิจัยหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีการติดต่อสื่อสารกับเรา รวมถึงประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การเริ่มเปิดการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของ HMD อาจต้องมีการเปิดการใช้งานทางอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่ง ข้อมูลตัวระบุ (identifier) ประเภทอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทแอพพลิเคชัน ข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายและการสมัครสมาชิกจะถูกส่งไปยัง HMD

 • การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อท่านเข้าสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะสร้างประวัติการเข้าใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้วประวัติจะบันทึกหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP-Address) จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการ แหล่งการเชื่อมต่อเว็บไซต์ หน้า (page) ที่เข้าชม ลิงค์และลักษณะการปฎิบัติการ (feature) ที่ใช้ เนื้อหาที่ท่านอ่านหรือที่ต้องการ ประเภทบราวเซอร์หรือแอพพลิเคชัน ภาษาและข้อมูลอื่นๆ

 • แอพพลิเคชันของเราอาจจะติดต่อกับเซิฟเวอร์ของเราเป็นระยะๆ เพื่อตรวจการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัย(update) หรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการมาให้แก่เรา เราอาจจะเชิญท่านเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการหรือโครงการวิจัยซึ่งมีการเก็บข้อมูลและรายละเอียดของท่าน สำหรับรายละเอียด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมของนโยบายนี้

 • ข้อมูลที่มอบให้เรา เมื่อท่านสร้างบัญชี ซื้อ ขอใช้บริการ เข้าร่วมการวิจัยหรือการโฆษณา หรือการติดต่อสื่อสารกับเรา เราอาจสอบถามข้อมูลของท่าน เช่น ชื่ออีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ถนน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ผลตอบรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อายุ เพศและภาษาหมายเลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิตและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

  เราจะเก็บรักษาประวัติการให้อนุญาต ความชอบของท่าน และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลทางการตลาด และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

 • ธุรกรรมที่ท่านทำกับเรา เราเก็บรักษาประวัติการซื้อดาวน์โหลดเนื้อหาที่ท่านให้ไว้กับเรา คำร้องขอ ข้อตกลงระหว่างท่านกับ HMD ผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้แก่ท่าน รายละเอียดการชำระค่าใช้จ่ายและการส่งมอบ การติดต่อและสื่อสาร และความสัมพันธ์อื่นๆกับเรา เราอาจจะบันทึกการติดต่อสื่อสารของท่านกับหน่วยงานบริการลูกค้า หรือการติดต่อกันในจุดอื่นๆตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้

 • ข้อมูลช่วยหาตำแหน่งและตำแหน่ง การให้บริการด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location-based services) ที่หาตำแหน่งด้วยการใช้ดาวเทียมโทรศัพท์เคลื่อนที่ Wi-Fi หรือเครือข่ายอื่นตามวิธีการหาตำแหน่ง เทคโนโลยีเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเฉพาะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ Wi-Fi หรือเครือข่ายอื่นของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลตัวระบุ(identifier) กับ HMD ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทำงานบนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่น และบริการบนอุปกรณ์มากมาย ซึ่งยังอาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้วย เรามิได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาท่านเป็นการส่วนบุคคลหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

  เมื่อท่านใช้บริการด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location based services) และลักษณะการปฎิบัติการ (feature) ของเรา เช่น การค้นหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ระบบนำทางและการจัดเส้นทาง หรือการร้องขอข้อมูลแผนที่ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่านจะถูกส่งมายัง HMD เพื่อสามารถให้ข้อมูลแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาตามพื้นที่ (location based advertising)

ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล?

HMD อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้อาจมีการใช้วัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือมากกว่า

 • เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่ท่านเพื่อการประมวลผลคำร้องขอหรืออาจมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาระหว่างท่านกับ HMD เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ประโยชน์และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อระบุตัวท่าน รวมถึงป้องกันและตรวจสอบการทุจริตและการใช้ในทางที่ผิด

 • บัญชี บริการบางประเภทอาจจำเป็นต้องใช้บัญชีเพื่อช่วยท่านในการบริหารเนื้อหาและความพึงพอใจของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Account Supplements ของ HMD

 • เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ บริการการดูแลลูกค้าการขายและการตลาด เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะของ HMD เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวกับท่านที่เราอาจมี ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมิได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อแจ้งท่านว่าบริการของเรามีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญ และคำบอกกล่าวอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราและเพื่อติดต่อท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลลูกค้า

 • เพื่อการตลาดโฆษณาและการให้คำแนะนำ เราอาจติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโฆษณาใหม่ที่เราอาจนำเสนอ และเพื่อทำการวิจัยตลาด หากเราได้รับความยินยอมจากท่านหรือได้รับการอนุญาต เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สามารถเสนอและให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น เช่น เพื่อให้คำแนะนำและนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาในการบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ ซึ่งอาจรวมถึงการนำเสนอเนื้อหาของ HMD และบุคคลภายนอก

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?

เราไม่ขาย ปล่อยเช่า ให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ทางด้านล่างนี้

 • ความยินยอมของท่านและบริการแบ่งปันทางสังคม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าเราได้รับการอนุญาตจากท่านให้กระทำการดังกล่าวได้ บริการบางประเภทอาจอนุญาตให้ท่านแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ใช้บริการหรือท่านอื่น หรือกับบริการอื่น และผู้ใช้บริการนั้น โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการรายอื่นอาจเข้าถึงได้

 • HMD และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ HMD อื่นๆ และบุคคลภายนอกรายอื่นที่ได้รับอนุญาตซึ่งประมวลผลสำหรับ HMD เพื่อวัตถุประสงค์ดังระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกเก็บเงินตัวอย่าง (example billing) ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านหรือสิ่งอื่นใด การส่งมอบสิ่งของที่ท่านซื้อ การให้บริการรวมถึงบริการลูกค้า การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค การตรวจสอบเครดิต การทำวิจัยและการจัดการเรื่องการตลาดและแคมเปญอื่นดังกล่าว เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ HMD จากเราพร้อมแผนของผู้ให้บริการเครือข่าย เราอาจจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน

  เราอาจทำการตลาดร่วมกัน และทำการสื่อสารอื่นร่วมกับหุ้นส่วนของเรา เช่น ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน อนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ซ้ำกันหรือที่ไม่จำเป็นและเพื่อจะแก้ไขข้อความให้เหมาะสมกับตัวท่าน เราอาจจะต้องทำให้ข้อมูลซึ่ง HMD เก็บรวบรวมไว้กับข้อมูลซึ่งหุ้นส่วนของเราเก็บรวบรวมไว้มีความสอดคล้องกัน หากกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้

  บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่น เรากำหนดให้บุคคลเหล่านั้นจะต้องกระทำตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอและใช้มาตรการความปลอดภัยอันเหมาะสม เพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจให้บริการโดยใช้ทรัพยากรและเซิฟเวอร์ที่อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนอกประเทศที่ท่านใช้บริการ รวมถึงประเทศนอกพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป(EEA)ซึ่งไม่มีกฎหมายที่กำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ หรือประเทศที่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างออกไป เช่น สหรัฐอเมริกาเป็นต้น ในกรณีดังกล่าวนั้นเราขอให้ความมั่นใจได้ว่ามีหลักกฎหมายสำหรับการโอนดังกล่าวและมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ได้กำหนดไว้ เช่น โดยการใช้สัญญามาตรฐานซึ่งได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(กรณีที่จำเป็น) และโดยการกำหนดเรื่องการใช้มาตรการความปลอดภัยอื่นๆของข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลทางองค์กรที่เหมาะสม

 • การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายบังคับ เราอาจมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานบางแห่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศ ซึ่งเราหรือบุคคลภายนอกซึ่งกระทำการแทนในนามของเราประกอบการอยู่ เรา ยังอาจเปิดเผยและประมวลผลจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ HMD อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกระบวนพิจารณาคดีทางแพ่งหรือทางอาญา

 • การควบรวมกิจการ หากเราตัดสินใจขาย ซื้อ รวมหรือปรับรื้อองค์กรของธุรกิจของเราในบางประเทศ กรณีนี้อาจทำให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่อาจเป็นผู้ซื้อ หรือผู้ซื้อจริงและที่ปรึกษา หรือทำให้เราต้องรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายและที่ปรึกษา

เราจัดการความลับของเด็กอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์ HMD และบริการ HMD มีความประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลทั่วไป HMD จะไม่จัดเก็บข้อมูลเด็กโดยทราบว่าเป็นข้อมูลเด็ก หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อนุบาล HMD เผยแพร่คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยโดยใช้บริการอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเรา

เราจัดการเรื่องคุณภาพข้อมูลอย่างไร?

เราดำเนินการตามขั้นตอนอันสมเหตุผลในการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองอยู่มีความถูกต้องอยู่เสมอ และได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือที่ไม่จำเป็นทิ้งไป

เราขอสนับสนุนให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางบัญชีของท่านเป็นครั้งคราว เพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลมีความทันสมัย

ขั้นตอนในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

ความลับและความปลอดภัยเป็นข้อพิจารณาหลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราได้จัดการให้มีผู้รับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวกับความลับและความปลอดภัย เราบังคับใช้นโยบายภายในและแนวปฏิบัติของเราผ่านการคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การจัดการเรื่องความปลอดภัยและความลับ การฝึกอบรมและการประเมินผล เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดการเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ ความปลอดภัยทางร่างกาย ความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลและความเสี่ยงอื่นๆโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่พบได้ในการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง อนึ่ง เราจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลของเราซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับอนุญาตจะเป็นผู้ซึ่งมีความจำเป็นจึงจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

เราใช้ cookies และ web beacons กันอย่างไร? {#cookies}

HMD ใช้ cookies, web beaconsและเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์และข้อเสนอ(offering) เรายังใช้cookiesสำหรับการแยกแยะตัวบุคคลและเพื่อการแสดง (display) โฆษณา เว็บไซต์ของ HMD บางแห่งใช้เทคโนโลยีการโฆษณาของบุคคลภายนอก เช่น DoubleClick เป็นต้น เพื่อรองรับ (serve)โฆษณาต่างๆ

โดเมนส์ของเราอาจรวมองค์ประกอบ (elements) ของบุคคลภายนอกเข้ามาไว้ด้วยกัน ซึ่งตั้งค่า cookiesในนามของบุคคลภายนอก สำหรับตัวอย่างที่เกี่ยวกับเครือข่ายสังคม (social network)

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง?

ท่านมีสิทธิที่จะรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านเอง ท่านมีสิทธิที่จะลบหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ท่านมีสิทธิที่จะเลิกสมัคร (unsubscribe) จากข้อความการขายตรง (direct marketing message) และมีสิทธิร้องขอให้ทางเราหยุดประมวลผล (process) ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในเรื่องการขายตรง (direct marketing) หรือเกี่ยวกับบังคับใช้มูลเหตุทางกฏหมาย (compelling legal ground) อื่น อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกไม่รับทราบ (opt-out) การตลาดและการสื่อสารอื่นๆจาก HMD ก็อาจจะยังมีการส่งคำแจ้งเตือนเรื่องสำคัญไปให้ท่าน

ท่านอาจใช้สิทธิของท่านโดยการติดต่อเรา โดยการจัดการบัญชีและสิ่งที่ท่านเลือกผ่านเครื่องมือการจัดการที่มีอยู่ (available) เกี่ยวกับเครื่องมือและบริการของเรา ในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านประสงค์ที่จะให้เราลบทิ้งหรือหยุดการประมวลผล (process) ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สิ่งนี้อาจหมายถึงว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อีกแล้ว

ใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ?

HMD Global OY ณ ที่อยู่ Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้บริษัทในเครือ HMD ที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการก็อาจเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจพบเห็นเอกลักษณ์ของ

ผู้ควบคุมและรายละเอียดในการติดต่อโดยการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือโดยการใช้ข้อมูลในการติดต่อซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการรักษาความลับของ HMD ท่านอาจติดต่อเราได้ที่

HMD Global Oy c/o Privacy Karaportti 2 02610 Espoo Finland

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

HMD อาจปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว หรือเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาหรือโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ดี หากนโยบายเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่ไม่เป็นผลดี HMD จะติดประกาศเพื่อแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในตอนต้นของนโยบายฉบับนี้และในโฮมเพจของเว็บไซต์นี้เป็นเวลา 30 วัน เราแนะนำให้ท่านเข้าชมนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายบายฉบับนี้