Skip to main content

Chúng tôi tạo ra công nghệ để kết nối thế giới

Nokia là một nhà lãnh đạo toàn cầu, đổi mới các công nghệ tại trung tâm của thế giới được kết nối của chúng ta. Dựa trên các kết quả nghiên cứu và đổi mới của Nokia Bell Labs, chúng tôi phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, chính phủ, các công ty lớn và người tiêu dùng với danh mục sản phẩm, dịch vụ và cấp phép đầy đủ và chi tiết nhất cho mỗi ngành. Từ cơ sở hạ tầng cho 5G và Internet kết nối mọi thiết bị (Internet of Things), đến các ứng dụng mới về thực tế ảo và sức khỏe kỹ thuật số, chúng tôi xây dựng những công nghệ cho tương lai để mang lại những trải nghiệm mới.