‌‌

Chính sách riêng tư của HMD Global dành cho sản phẩm và dịch vụ

Ngày có hiệu lực 19.05.2017

CHÚNG TÔI QUAN TÂM ĐẾN QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

HMD Global Oy (“HMD”), bao gồm cả các thành viên liên kết của mình, cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các quy định áp dụng đối với việc bảo vệ dữ liệu và bí mật riêng tư. Chính sách về quyền riêng tư ("Chính Sách") mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân trong đó HMD là người quản lý dữ liệu hoặc theo đó chúng tôi đề cập đến việc áp dụng của Chính Sách này. "Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là thông tin liên quan đến bạn, hoặc cá nhân khác có thể xác định được.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về quyền riêng tư cụ thể cho một sản phẩm hoặc dịch vụ để bổ sung cho Chính Sách này cũng như các thông báo khác mà bạn có thể thấy trong khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nếu có sự khác biệt giữa các thông báo, và Chính Sách này thì các thông báo đó sẽ được xem xét đầu tiên.

Phần mềm trên thiết bị của bạn có thể tiếp cận được thông tin của bạn. Sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể chứa những liên kết đến các trang web và dịch vụ của các công ty khác có chính sách bảo mật của riêng họ. HMD không chịu trách nhiệm về tập quán bảo mật của những công ty này và chúng tôi khuyên bạn nên đọc các thông báo bảo mật của họ.

Nếu bạn không đồng ý với chính sách này thì bạn không nên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp cho HMD các dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng Tôi Thu Thập Những Thông Tin Gì?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và các thông tin khác khi bạn mua hàng, sử dụng hoặc đăng ký vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tham gia trong các chương trình hoặc nghiên cứu hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi bằng các cách thức khác. Việc này bao gồm các nhóm sau đây:

Kích hoạt sản phẩm và dịch vụ Sản phẩm và dịch vụ của HMD có thể yêu cầu kích hoạt điện tử theo đó thiết bị của bạn cũng như loại ứng dụng, cũng như các thông tin định dạng thiết bị duy nhất, ứng dụng, mạng lưới và thuê bao được gửi tới HMD. • Sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Khi bạn truy cập các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động tạo ra các thông tin lưu trữ về những lần truy cập của bạn. Những thông tin lưu trữ này thường bao gồm địa chỉ IP, thời gian truy cập, các trang web liên kết từ các trang web truy cập, các liên kết và các tính năng được sử dụng, nội dung xem hoặc yêu cầu, trình duyệt hoặc ứng dụng, ngôn ngữ và các thông tin khác. Các ứng dụng của chúng tôi có thể liên lạc với máy chủ của chúng tôi theo định kỳ, ví dụ để kiểm tra các bản cập nhật hoặc gửi cho chúng tôi thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể mời bạn tham gia vào ứng dụng cải tiến sản phẩm và dịch vụ tự nguyện hoặc các chương trình nghiên cứu để thu thập thông tin chi tiết. Xem bổ sung cho Chính Sách này để biết thêm chi tiết. • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi Khi bạn tạo một tài khoản, mua, yêu cầu dịch vụ, tham gia vào việc khảo sát hoặc các chương trình tương tác với chúng tôi bằng hình thức khác, chúng tôi có thể yêu cầu các thông tin của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ đường phố, tên người sử dụng và mật khẩu, thông tin phản hồi, thông tin liên quan đến các thiết bị bạn sử dụng, tuổi, giới tính, và ngôn ngữ, số tài khoản ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng cũng như các thông tin tài chính khác. Chúng tôi cũng lưu dữ liệu về sự đồng ý của bạn, sở thích và các cài đặt, ví dụnhư liên quan đến dữ liệu về địa điểm, tiếp thị và chia sẻ dữ liệu cá nhân. Giao dịch của bạn với chúng tôi Chúng tôi lưu trữ dữ liệu về việc mua hàng của bạn, việc bạn tải thông tin về, nội dung mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, yêu cầu của bạn, các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho bạn, thanh toán và các chi tiết giao hàng, địa chỉ liên lạc của bạn và thông tin liên lạc và tương tác khác với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quy định của pháp luật, ghi lại việc trao đổi thông tin của bạn với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc với các điểm liên lạc khác. • Định vị và Vị trí dữ liệu Các dịch vụ dựa trên vị trí xác định địa điểm thông qua việc sử dụng vệ tinh, điện thoại di động, mạng không dây hoặc các phương pháp định vị trên mạng khác. Những công nghệ này có thể liên quan đến việc trao đổi dữ liệu về vị trí của bạn và thông tin xác định riêng biệt về thiết bị và điện thoại di động, mạng không dây hoặc các mạng liên quan với HMD. Các sản phẩm của chúng tôi có thể hoạt động trên các nền tảng, ứng dụng nhiều thiết bị và dịch vụ cũng có thể thu thập dữ liệu vị trí của bạn. Chúng tôi không sử dụng thông tin này để nhận dạng cá nhân bạn mà không có sự đồng ý của bạn. Khi bạn sử dụng các dịch vụ dựa trên địa điểm của chúng tôi, ví dụ như tìm kiếm dựa trên địa điểm, chuyển hướng và định tuyến, hoặc yêu cầu dữ liệu bản đồ, dữ liệu về vị trí của bạn sẽ được gửi cho HMD để phục vụ bạn với đúng nội dung, điều này cũng có thể bao gồm thông tin quảng cáo dựa trên địa điểm.

Tại sao chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân?

HMD có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây. Một hoặc nhiều mục đích có thể áp dụng cùng một lúc.

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để xử lý các yêu cầu của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa bạn và HMD, để đảm bảo các chức năng cũng như tính an toàn của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để nhận dạng bạn cũng như để ngăn chặn cũng như điều tra các hành vi gian lận và lạm dụng khác. • Tài khoản Một số dịch vụ có thể yêu cầu một tài khoản để giúp bạn quản lý nội dung và sở thích của bạn. Để biết thêm thông tin, xem bổ sung tài khoản của chúng tôi. • Phát triển và quản lý các sản phẩm và dịch vụ Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phát triển và quản lý sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoạt động bán hàng và tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp các dữ liệu cá nhân được thu thập từ việc bạn sử dụng một sản phẩm và / hoặc dịch vụ cụ thể của HMD với các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể có về bạn, trừ khi dữ liệu cá nhân này được thu thập cho một mục đích khác. • Giao tiếp với bạn Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để giao tiếp với bạn, ví dụ như thông báo đến bạn về sự thay đổi các dịch vụ của chúng tôi hoặc để gửi cho bạn các cảnh báo quan trọng cũng như các thông báo khác có liên quan đến các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi đồng thời liên lạc với bạn cho mục đích chăm sóc khách hàng. • Tiếp thị, quảng cáo và đưa ra các khuyến nghị Chúng tôi có thể liên lạc với bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm mới, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi mà chúng tôi có thể cung cấp và để tiến hành nghiên cứu thị trường khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cá nhân hóa việc giới thiệu và để cung cấp cho bạn các dịch vụ thích hợp hơn, chẳng hạn như, để đưa ra các khuyến nghị và để hiển thị nội dung và quảng cáo thích hợp hơn trong dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm hiển thị nội dung HMD cũng như nội dung của bên thứ ba.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân?

Chúng tôi không bán, thuê, cho thuê hoặc bằng cách khác tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi có quy định khác dưới đây.

Có sự đồng ý của bạn và các dịch vụ chia sẻ xã hội Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu như bạn đồng ý. Một số dịch vụ có thể cho phép bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người dùng khác của dịch vụ hoặc các dịch vụ khác và người sử dụng của các dịch vụ đó. Bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin khác mà những người dùng khác có thể tiếp cận. • Các công ty HMD và các bên thứ ba được phép Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty HMD khác hay các bên thứ ba được phép, là những người xử lý các dữ liệu cá nhân cho HMD theo các mục đích được mô tả trong Chính Sách này. Việc này có thể bao gồm chẳng hạn như việc tính cước thông qua nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc bằng cách khác, việc giao hàng cho bạn, cung cấp các dịch vụ bao gồm dịch vụ khách hàng, quản lý và phân tích dữ liệu khách hàng, kiểm tra độ tin cậy thông tin, tiến hành nghiên cứu thị trường và quản lý tiếp thị và các chiến dịch tương tự khác. Khi bạn mua một sản phẩm HMD từ chúng tôi theo một gói dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn, chúng tôi có thể cần trao đổi thông tin với nhà cung cấp dịch vụ mạng để cung cấp cho bạn dịch vụ này.

Chúng tôi có thể tiến hành tiếp thị hoặc các phương thức liên lạc khác kết hợp với các đối tác của chúng tôi, chẳng hạn tổng đài di động của bạn. Để tránh trùng lặp hoặc các liên lạc không cần thiết và để điều chỉnh thông điệp gửi tới bạn, chúng tôi cần khớp các thông tin HMD đã thu thập được với các thông tin mà đối tác đã thu thập được trong phạm vi việc này được pháp luật cho phép.

Các bên thứ ba được phép này không được sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi yêu cầu họ hành xử phù hợp với Chính Sách này và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chuyển giao quốc tế dữ liệu cá nhân Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể được cung cấp bằng việc sử dụng các nguồn và máy chủ đặt tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Vì vậy dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền qua biên giới ra khỏi quốc gia nơi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các quốc gia nằm ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA) nơi pháp luật không quy định các biện pháp cụ thể bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc nơi có những quy định pháp luật khác biệt về bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong những trường hợp này, chúng tôi đảm bảo có cơ sở pháp lý cho việc chuyển giao này và thực hiện biện pháp bảo vệ phù hợp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, chẳng hạn, bằng việc sử dụng các hợp đồng chuẩn được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (khi cần thiết) và bằng việc yêu cầu sử dụng các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp hệ thống để bảo vệ thông tin • Tiết lộ bắt buộc Pháp luật có thể buộc chúng tôi phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho một số cơ quan chức năng hoặc các bên thứ ba, chẳng hạn, cho các cơ quan thực thi pháp luật ở những quốc gia nơi chúng tôi hoặc các bên thứ ba đại diện cho chúng tôi hoạt động. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ hoặc bằng cách khác xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với pháp luật hiện hành để bảo vệ những lợi ích hợp pháp của HMD, chẳng hạn như trong những vụ án dân sự hoặc hình sự. • Sáp nhập và Mua lại Nếu chúng tôi quyết định bán, mua, sáp nhập hoặc bằng cách khác tổ chức lại hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở một số nước, chúng tôi có thể phải tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các bên mua tiềm năng hoặc chính thức và các bên tư vấn của họ, hoặc nhận dữ liệu cá nhân từ các bên bán và các bên tư vấn của bên bán.

Chúng Tôi Xử Lý Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Bằng Cách Nào?

Các sản phẩm và dịch vụ của HMD chủ yếu hướng tới công chúng nói chung. HMD không chủ tâm thu thập thông tin về trẻ em mà không có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Chúng Tôi Xử Lý Chất Lượng Dữ Liệu bằng Cách Nào?

Chúng tôi tiến hành các bước hợp lý để lưu giữ các dữ liệu cá nhân chính xác mà chúng tôi có được và để xóa các dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không cần thiết.

Chúng tôi khuyến khích bạn thỉnh thoảng truy cập dữ liệu cá nhân của mình thông qua tài khoản của bạn để đảm bảo thông tin được cập nhật.

Những Bước Được Tiến Hành Để Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân?

Quyền riêng tư và an toàn là những quan tâm chủ yếu trong việc tạo ra và cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết các vấn đềliên quan đến quyền riêng tư và an toàn. Chúng tôi thi hành các chính sách và hướng dẫn nội bộ qua việc kết hợp các hoạt động phù hợp, bao gồm quản lý rủi ro chủ động và tích cực, kỹ thuật bảo đảm an toàn và thông tin riêng tư, đào tạo và đánh giá. Chúng tôi tiến hành các bước phù hợp để giải quyết các vấn đề an ninh mạng, an ninh ngoài mạng, rủi ro mất dữ liệu và các rủi ro khác có tính đến rủi ro từ việc xử lý và bản chất của dữ liệu được bảo vệ. Chúng tôi cũng hạn chế việc truy cập tới các cơ sở dữ liệu chứa đựng dữ liệu cá nhân, chỉ những người được phép với nhu cầu chính đáng mới được truy cập những thông tin này.

Chúng Tôi Sử Dụng Các Cookie Và Web Beacon Như Thế Nào? {#cookies}

HMD sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ tương tự để vận hành và cải tiến trang web của chúng tôi và việc cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để cá nhân hóa và hiển thị quảng cáo. Một số trang web của HMD sử dụng các công nghệ quảng cáo của bên thứ ba như DoubleClick để phục vụ việc quảng cáo.

Các tên miền của chúng tôi có thể bao gồm các thành phần của bên thứ ba tạo ra cookie nhân danh một bên thứ ba, chẳng hạn liên quan đến mạng xã hội của bên thứ ba.

Bạn Có Các Quyền Gì?

Bạn có quyền được biết chúng tôi nắm giữ những dữ liệu cá nhân nào về bạn. Bạn có quyền xóa hoặc cập nhật các dữ liệu cá nhân không hoàn chỉnh, không chính xác, không cần thiết hoặc không còn cập nhật. Bạn có quyền hủy đăng ký nhận tin nhắn tiếp thị trực tiếp và yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các chương trình quảng cáo trực tiếp hoặc nghiên cứu thị trường hoặc dựa trên các cơ sở pháp lý thuyết phục. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không nhận thông tin tiếp thị hoặc các liên lạc khác từ HMD, chúng tôi vẫn có thể gửi tới bạn những cảnh báo quan trọng.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên lạc với chúng tôi http://www.HMD.com/global/support hoặc bằng cách quản lý tài khoản và các mục tùy chọn của bạn thông qua các công cụ quản lý hồ sơ cá nhân có sẵn trên thiết bị của bạn và dịch vụ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, đặc biệt nếu bạn muốn chúng tôi xoá hoặc ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, điều này cũng có thể có nghĩa là có khả năng chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn.

Ai Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn?

HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610, Espoo, Finland kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn.

Ngoài ra, các công ty trực thuộc của HMD đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ có thể là các bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm thấy danh tính của các bên kiểm soát thông tin và các chi tiết liên lạc của họ bằng cách xem các điều khoản và điều kiện của sản phẩm và dịch vụ hoặc bằng việc sử dụng các thông tin liên lạc được cung cấp trên các trang web đó của HMD

Về những vấn đề liên quan tới việc áp dụng quyền riêng tư của HMD, bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi tại:

HMD Global Oy c/o Privacy Karaportti 2 02610, Espoo Finland

Các Thay Đổi Về Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Này

Vào từng thời điểm HMD có thể thay đổi Chính Sách này hoặc thay đổi, điều chỉnh hoặc dừng việc truy cập tới trang này bất cứ lúc nào, có thể thông báo trước hoặc không thông báo trước. Tuy nhiên, nếu Chính Sách này được thay đổi một cách cơ bản, theo hướng bất lợi, thì HMD sẽ gửi một thông báo về những thay đổi này tại phần đầu của Chính Sách và tại trang chủ của trang mạng này trong 30 ngày. Chúng tôi đề nghị bạn thỉnh thoảng truy cập lại Chính Sách này để biết những thay đổi trong Chính Sách.