Làm thế nào để bật FOTA (Cập nhật phần mềm qua kết nối không dây)?

Vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm > Cập nhật trên điện thoại của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề đối với tính năng này, vui ḷng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.