Làm thế nào để tháo thẻ SD ra khỏi điện thoại?

Trước khi tháo thẻ SD ra khỏi điện thoại, bạn nên gỡ thẻ SD bằng hệ điều hành trước. Thực hiện theo các bước sau. Tháo thẻ mà không gỡ nó ra khỏi hệ điều hành có thể gây mất dữ liệu.

Lưu ư rằng nếu bất kỳ ứng dụng mà bạn chọn lưu trữ dữ liệu trên thẻ SD th́ những ứng dụng này có thể không hoạt động b́nh thường khi thẻ được gỡ ra.