Video instructions

Nokia Lumia 820: Get started
Nokia Lumia: How to personalise your Start Screen
Nokia Lumia: Take superb photos
Nokia Lumia: Set up your mail account