Pyrimme sisällyttämään kestävän kehityksen kaikkeen mitä teemme. Parannamme toimistojamme, tehtaitamme, logistisia toimintojamme ja käytämme teknologiaa tavoilla, jotka säästävät energiaa ja vähentävät päästöjä. Pyrimme varmistamaan, että kaikkiin toimintoihimme sisällytetään vakaat ympäristö-, terveys-, turvallisuuskäytännöt sekä eettiset toimintatavat.

Ympäristövaikutusten minimoinnista sekä yhteiskuntavastuusta on myös selkeää hyötyä energian säästöistä tuotemerkkimme parantamiseen.

Olemme saavuttamassa tavoitteemme

 • Nokian toimitilojen päästöt ovat vähentyneet 17% verrattuna vuoteen 2006.
 • Pienempien pakkausten käyttöönotto edullisimmilla laitteillamme on auttanut leikkaamaan kuljetukseen liittyviä CO2 -päästöjä noin kolmanneksella.
 • Nokian lentomatkustaminen ja siihen liittyvät CO2-päästöt ovat vähentyneet 36% vuodesta 2008
 • Uusiutuvan energian  käyttöaste vuonna 2011 oli 40%. Tämä auttoi vähentämään CO2 -päästöjä 54500 tonnilla kyseisen vuoden aikana
 • Seitsemän yhdeksästä tehtaastamme on jo saavuttanut 100%:n jätteen uudelleenkäyttöasteen tai on 1%:n päässä tavoitteesta.

Selkeä ilmastostrategia

Laadimme ensimmäisen ilmastostrategiamme vuonna 2006 ja tarkistimme ja päivitimme sen vuonna 2010. Strategiassa on huomioitu tuotteidemme ja toimintojemme energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt sekä asetettu vastaavat vähennystavoitteet. Vaikka Nokia ei kuluta toiminnassaan kovin paljoa energiaa, olemme silti tehneet suuria parannuksia. Yli kolmannes (40% vuonna 2011) käyttämästämme energiasta toiminnoissamme on uusiutuvaa, vähentäen CO2-päästöjämme noin 55 000 tonnilla vuosittain.

Järkevämpää valmistusta

Valmistamme puhelimemme pääasiassa omissa tehtaissamme, joissa noudatamme korkeimpia mahdollisia standardeja tavoitteenamme taata turvalliset ja tukea antavat työolosuhteet. Toimittajien ja kumppaneiden läheisyys tuo myös ympäristöhyötyjä. Nokian Xingwang Industrial Park Kiinassa on laitosten yhteenliittymä, missä toimii meidän lisäksi 12 yhteistyökumppania. Teollisuuskylä on saavuttanut vuosittaisen energiankulutuksen vähennyksen, joka vastaa lähes 45 000 tonnia hiiltä sekä veden kulutuksen säästöjä puoli miljoonaa tonnia.

"Golden Peacock Environment Management Award" vuonna 2010 Tietoliikenne/IT-laitteisto luokassa. Palkinto tunnustaa Nokian pyrkimykset ympäristön hallintajärjestelmän (EMS) tehokkaan toteutuksen ja korkeiden hallintastandardien asettamisen osalta.


Lue lisää ympäristön hallintajärjestelmästämme

Katso, miten pienennämme tuotantolaitostemme ympäristövaikutuksia

Jätteen vähentäminen

Olemme asettaneet tavoitteeksi vähentää tehtaistamme kaatopaikalle toimitettua jätettä puoleen vuosittain ja tarkoituksena on lähes 100 prosenttinen jätteen hyödyntäminen vuoden 2012 loppuun mennessä. Ja toistaiseksi kaikki sujuu varsin mukavasti.

Vuonna 2011 Nokia tuotti 45 900 tonnia jätettä. Tästä 91% käytettiin uudelleen tai kierrätettiin, energiaa palautettiin 5% ja ainoastaan 4% kului lopulliseen hävittämiseen kaatopaikoille tai palamiseen ilman energian palautumista käyttöön. Lisäksi seitsemän yhdeksästä tehtaastamme on jo saavuttanut 100% jätteen uudelleenkäyttöasteen tai on 1%:n päässä tavoitteesta.

Niukempaa, vihreämpää logistiikkaa

Logistiikkamme haittavaikutusten vähentäminen on olennainen osa ympäristöstrategiaamme. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja menetelmiemme keventämiseksi tavaroidemme kuljetustavoista korjaus-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysprosesseihin.

Vuosina 2005−2010 pienensimme edullisimpien tuotteidemme pakkausten kokoa yli 70 prosentilla. Tämä vastaa 240 000 tonnia säästettyä paperia. Entistä pienemmät ja kevyemmät pakkaukset ovat myös vähentäneet kuljetuksen tarvetta. Teoriassa tarvitsemme vain kolmasosan kuorma-autoista näiden tuotteiden kuljettamiseen.


Ekovaihtoehdot logistiikassa

Työskentelytavat

Kehotamme työntekijöitämme korvaamaan matkustamisen mahdollisimman usein video- tai puhelinneuvotteluilla. Käytössämme on 230 videoneuvottelutilaa ympäri maailman, joita käytetään noin 6 000 kokoukseen kuukausittain. Vuodesta 2008 Nokian lentomatkustaminen ja siihen liittyvät CO2-päästöt ovat vähentyneet 36%.

Työntekijöistämme huolehtiminen

Terve, motivoitunut työvoima on elintärkeää Nokian menestykselle ja siksi panostamme kestävyyteen sekä eettisiin työtapoihin kaikessa tekemisessämme. Tämä sisältää asetetut Nokia Global Employment Guidelines -ohjeet ja Nokia Labour Conditions -standardit,  useita ongelmia pakotetun työvoiman käyttämisestä yhdistysten perustamisen estämiseen.

Tavoitteenamme on varmistaa, että työolosuhteet Nokialla ylittävät yleisesti tunnustetut kansainväliset standardit. Suoritamme säännöllisiä mittauksia omissa tehtaissamme ja toimittajillamme, mukaan lukien edustajat, jotka tarjoavat meille väliaikaista ulkopuolista henkilökuntaa.

Lisäksi venymme parantaaksemme työntekijöidemme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Meillä on erityinen yksikkö maailmanlaajuisen työterveys- ja turvallisasioihin liittyen ja  lisäksi edistämme hyvää työ- ja yksityiselämän tasapainoa työntekijöidemme keskuudessa esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden työskennellä myös kotoa käsin Nokian viestintälaitteilla.

Työntekijäkäytännöt

Nokian globaalit työsuhdeohjeet kattavat seuraavat asiat:

 • Kompensaatio
 • Työaika ja -paikka
 • Työntekijän hyvinvointi
 • Samat mahdollisuudet
 • Luottamuksellisuus- ja yksityisyysasiat
 • Ohjeet ulkoisiin tehtäviin
 • Eturistiriidat
 • Tehokas viestintä
 • Yhdistymisvapaus, mukaan lukien oikeus kollektiiviseen neuvottelemiseen

Nokia on määrittänyt useita erilaisia käytäntöjä auttaakseen saavuttamaan eettiset ja kestävän kehityksen mukaiset työkäytännöt, mukaan lukien Nokia Global Employment -ohjesäännöt ja Nokia Labour Conditions -standardi.

Se, kuinka toimimme työvoimakysymysten suhteen kussakin toimipaikassamme, on määritetty maailmanlaajuisissa työvoimaa koskevissa suuntaviivoissamme. Tämän lisäksi Nokia Labour Conditions -standardi koskee kaikkia tuotantolaitoksia.

Kaikkien tuotantolaitostemme työolosuhteiden on täytettävä kansainvälisesti tunnustetut standardit. Tarkastamme tuotantolaitoksien ja toimittajamme suorituskyvyn säännöllisesti.

Tuotannossa toimivat väliaikaiset työntekijät

Ulkopuolista väliaikaista työvoimaa palkataan tiettyjen toimistojen kautta. Väliaikaisen työvoiman määrä kokonaistuotannossamme vaihtelee vuoden aikana, jotta voimme vastata tuotantohuippuihin ja korvata vakituisten työntekijöidemme poissaoloja. Maailmanlaajuinen käytäntömme määrittää kuinka tuotantolaitoksemme hallitsevat ulkoista työvoimaa. Väliaikainen työvoima palkataan korkeintaan vuodeksi tiettyyn työhön, jonka jälkeen tulee asettaa pysyvämpi ratkaisu.

Nokian työolosuhdesäännöstö koskee ulkopuolisia työntekijöitämme, ja me ulotamme niissä esitetyt vaatimukset työvoimatoimistoihin osana sopimuksiamme. Edustajia valittaessa varmistamme, että toimittajamme ja ulkoisen väliaikaisen työvoiman toimittajilla on yhdenmukaiset työvoimakäytännöt. Valittujen alihankkijoiden toiminta tarkastetaan joka toinen vuosi.

Tehdastyöntekijöiden työolosuhteet

Kaikilla Nokian tehdastyöntekijöillä on oikeus työskennellä turvallisessa ja kannustavassa työympäristössä. Kaikkien tuotantolaitostemme työolosuhteiden on täytettävä tunnustetut kansainväliset standardit. Tämä ei ole pelkästään oikeiden toimintatapojen mukaista mutta myös liiketoiminnan kannalta tärkeää.

Paikallisten lakien noudattaminen on tietenkin kaiken toimintamme perusta. Lisäksi pyrimme noudattamaan maailmanlaajuisia hyviä toimintatapoja, jotka usein ylittävät paikallisen lainsäädännön vaatimukset.

Nämä maailmanlaajuiset hyvät käytännöt on määritetty Nokian työolosuhdesäännöstössä. Toimintakehys perustuu Nokia Code of Conduct -toimintaohjeistukseen, YK:n ihmisoikeusmäärityksiin, ILO-sopimuksiin, kansainvälisiin eettisiiin sääntöihin ja kansainvälisiin työvoimasäädöksiin. Se on myös määritetty SA8000- ja EICC-standardien mukaiseksi ja olemme painottaneet sen teollisuudenalan vaatimuksia.

Nokian työvoiman olosuhdestandardi:

 • Ei diskriminointia
 • Pakkotyövoiman välttäminen
 • Lapsityövoiman esto
 • Yhdistymisvapaus
 • Työturvallisuus
 • Työterveys
 • Kurinpitokäytännöt
 • Työtunnit
 • Kompensaatio
 • Johtamisjärjestelmät

Työolosuhteiden hallinta

Työolosuhteiden hallinta on Nokian toimipisteissa jatkuva prosessi. Tarkastuksen jälkeen sovitaan korjaavista toimintasuunnitelmista kaikkien mahdollisesti löydettyjen aukkojen tukkimiseksi. Tehtaan johdon tulee sitoutua toteuttamaan vaadittavat muutokset ja parannuksia tulee seurata, jotta nähdään ovatko muutokset vaikuttaneet tarkoituksen mukaisesti.

Toteuttaminen

Labour Conditions -standardi luonnostelee sitoumuksen, vaadittavat menetelmät ja viestintätavat, jotka johtavat standardin aktiiviseen toteuttamiseen.

Koulutus

Kaikille tehdastyöntekijöille tarjotaan koulutusta liittyen Nokia Labour Conditions -standardin ja Code of Conduct -toimintaohjeistukseen. Koulutus keskittyy Nokia Labour Conditions -standardiin ja sen toteuttamiseen tehdasympäristössä.

Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Työntekijöidemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat elintärkeitä asioita liiketoimintamme menestymisen kannalta. Työterveyden ja turvallisuuden käytäntömme sitouttavat meidät turvallisen ja terveellisen työympäristön tarjoamiseen kaikille työntekijöillemme, sekä hyvinvoinnin edistämiseen työpaikalla. Toimimme yhdessä urakoitsijoidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa valvoaksemme jatkuvasti terveys- ja turvallisuusasioita sitoumuksemme täyttämiseksi.

Terveydestä ja turvallisuudesta vastaa Nokialla maailmanlaajuinen työterveys- ja -turvallisuusyksikkö, joka on osa Nokian henkilöstöosastoa. Yksikkö on vastuussa terveys- ja turvallisuustrategiastamme ja vuosittaisista toimintasuunnitelmista. Maailmanlaajuinen tiimimme toimii yhteistyössä ja ohjaa terveys- ja turvallisuusjärjestelyjä yksittäisissä maissa, joissa jokaisessa on omat terveyspalvelunsa. Tiimi kehittää myös perustoimintamenetelmiä auttaakseen meitä standardoimaan toimenpiteitä mahdollisten vaarojen tunnistamisessa, riskiarvioinnissa ja tapausten raportoinnissa maailmanlaajuisissa toiminnoissamme.

Meillä on käynnissä lukuisia kampanjoita ja koulutusohjelmia, joiden avulla levitämme tietoisuutta terveys- ja turvallisuuskysymyksistä.

Hyvinvointi
Yleisellä työntekijöiden hyvinvoinnilla on suuri merkitys tuottavuuteen.

Työntekijät sitoutuvat paremmin työhönsä, jos heidän työ- ja yksityiselämänsä ovat tasapainossa. Tämä on tärkeä tekijä työntekijöiden hyvinvoinnissa. Kannustamme johtajia keskustelemaan työntekijöiden kanssa ja asettamaan tavoitteita hyvinvoinnin edistämiseksi.

Me rohkaisemme työntekijöitämme käyttämään Nokia-tuotteita, jotta he voisivat lisätä liikkuvuuttaan ja tehdä työtään langattomuuden avulla esimerkiksi kotoa käsin, mikäli mahdollista ja hyväksyttyjen käytäntöjen ja sääntöjen mukaista. Pidimme tänä vuonna kokouksen työntekijöiden kanssa uusista työskentelytavoista.

Me emme syrji jo palkattuja tai potentiaalisia työntekijöitä, joilla on kroonisia terveydellisiä rajoitteita. Uusia työntekijöitä pyydetään kuitenkin täyttämään terveysarvio varmistaaksemme, että mahdolliset rajoitteet eivät estä heitä suoriutumasta työstään.