Nokia PC Suite je namenjen starijim Symbian i S40 telefonima.

  • Koristite Nokia PC Suite za premeštanje sadržaja sa telefona na računar i obratno, kao i za pribavljanje aplikacija ili najnovijeg softvera telefona.
  • Koristite Nokia PC Suite za sinhronizovanje informacija na telefonu i u računarskim programima kao što je Office Outlook, za kreiranje multimedijalnih poruka ili jednostavno upravljanje kalendarom telefona na računaru. Takođe, možete da povežete računar na internet pomoću telefona.
  • Da biste saznali da li je telefon kompatibilan sa softverom Nokia PC Suite, pročitajte uputstva u nastavku da biste saznali šta je potrebno da biste instalirali Nokia PC Suite.
  • Imate Nokia Lumia telefon? Ne možete da koristite Nokia PC Suite, ali možete da sinhronizujete muziku, video zapise i slike, kao i da preuzimate najnovija ažuriranja za telefon pomoću računarske aplikacije Zune ili Windows Phone aplikacije, u zavisnosti od modela telefona. Više informacija potražite u vodiču za korisnike telefona ili posetite lokaciju www.windowsphone.com.
  • Imate Nokia Asha telefon (bilo koji model stariji od modela Nokia Asha 500)? Preuzmite Nokia Suite na računaru.
  • Imate telefon zasnovan na Nokia Asha platformi (model Nokia Asha 500 ili napredniji)? Premestite sadržaj na računar koristeći USB kabl i menadžer datoteka na računaru, a zatim ažurirajte softver telefona bežičnim putem. Više informacija potražite na stranici za podršku www.nokia.com/support za korisnike telefona.