Sériové číslo (IMEI) nájdete nasledovným spôsobom:

  • Ak máte telefón Lumia, prejdite do ponuky Nastavenia > O telefóne > Ďalšie informácie, kde nájdete sériové číslo (IMEI).
  • Pozrite sa na slot na SIM kartu alebo pamäťovú kartu, vedľa neho alebo do jeho vnútra.
  • Zadajte v telefóne *#06#. Niektoré telefóny po zadaní tohto kódu zobrazia sériové číslo.
  • Ak má telefón vyberateľnú batériu, vypnite telefón a batériu vyberte. Sériové číslo (IMEI) je vytlačené na štítku vnútri telefónu.
  • Sériové číslo (IMEI) nájdete aj na originálnom obale od telefónu.
  • Pozrite sa na svoj doklad o nákupe alebo zmluvu.
  • Obráťte sa na svojho operátora.

Sériové číslo môže nasledovať po písmenách ESN, IMEI alebo MEID
Príklad (všetky písmená musia byť veľké):
ESN: 12345678912 (11 číslic)
IMEI: 123456789123456 (15 číslic)
MEID HEX: 123A456B789C123 (14 alebo 15 znakov)

Poznámka

  • Tento nástroj je určený len pre telefóny Nokia, nie pre príslušenstvo a batérie.
  • Pri zadávaní sériového čísla nezadávajte lomky.