ในการหาหมายเลขประจำเครื่อง (IMEI) ลองวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณมีโทรศัพท์ Nokia Lumia ไปที่ ตั้งค่า > เกี่ยวกับ > ข้อมูลเพิ่มเติม และค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง (IMEI)
  • ดูที่ด้านบนหรือด้านล่างของถาดซิม
  • พิมพ์ *#06# บนโทรศัพท์ โทรศัพท์บางรุ่นจะแสดงหมายเลขเครื่องเมื่อใส่รหัสนี้
  • หากโทรศัพท์ของคุณสามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ ให้ปิดเครื่องแล้วถอดแบตเตอรี่ออก หมายเลขประจำเครื่อง (IMEI) จะพิมพ์อยู่บนฉลากสีขาวด้านในเครื่องโทรศัพท์
  • คุณยังสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง (IMEI) บนกล่องใส่โทรศัพท์ของคุณ
  • อ้างอิงหลักฐานโดยใช้เอกสารการซื้อขาย/ใบเสร็จ/สัญญา
  • ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หมายเลขเครื่องอาจตามด้วยตัวอักษร ESN, IMEI หรือ MEID
ตัวอย่าง (ทุกตัวอักษรต้องเป็นตัวใหญ่):
ESN: 12345678912 (11 หลัก)
IMEI: 123456789123456 (15 หลัก)
MEID HEX: 123A456B789C123 (14 หรือ 15 ตัวอักษร)

หมายเหตุ

  • เครื่องมือนี้ใช้เฉพาะกับโทรศัพท์โนเกียเท่านั้น ไม่ใช้กับอุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่
  • ไม่ต้องใส่เส้นทแยงเมื่อคุณพิมพ์หมายเลขประจำเครื่อง