Nokia Lumia 920 - Làm thế nào để khởi động Ảnh động để chụp ảnh trên Nokia Lumia?

Ảnh động là một ứng dụng máy ảnh sử dụng khuôn Ống kính Windows Phone 8. Do đó, trong ứng dụng máy ảnh mặc định, bạn có thể chọn công cụ chọn ống kính, sau đó là Ảnh động. Ngoài ra, bạn có thể khởi động ứng dụng này theo cách thông thường từ danh sách ứng dụng hoặc thậm chí ghim nó vào màn hình chính.

Lưu ý: Bạn có thể khởi động ứng dụng Ảnh động từ danh sách ứng dụng hoặc ghim nó vào màn hình chính trên Nokia Lumia Windows Phone 7.x.