Để tìm số sê ri (IMEI), hãy thử một trong các cách sau:

  • Nếu bạn sử dụng điện thoại Lumia, vào Cài đặt > giới thiệu > thông tin thêm và xem số sê ri (IMEI) ở đó.
  • Tìm ở bên trên hoặc bên cạnh khe lắp SIM
  • Nhập *#06# trên điện thoại. Một số điện thoại sẽ hiển thị số sê-ri khi nhập mã này.
  • Nếu điện thoại của bạn sử dụng pin có thể tháo ra, hãy tắt máy và tháo pin ra. Số sê ri (IMEI) được in trên nhãn màu trắng bên trong điện thoại.
  • Bạn luôn có thể kiểm tra số sê ri (IMEI) của mình trên hộp điện thoại ban đầu.
  • Tham khảo trên phiếu mua hàng/hóa đơn/hợp đồng.
  • Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Số sê-ri có thể nằm sau các chữ cái ESN, IMEI hoặc MEID
Ví dụ (tất cả các chữ cái đều viết hoa):
ESN: 12345678912 (11 chữ số)
IMEI: 123456789123456 (15 chữ số)
MEID HEX: 123A456B789C123 (14 hoặc 15 ký tự)

Lưu ý

  • Công cụ này chỉ sử dụng cho điện thoại Nokia, không dùng cho phụ kiện và pin.
  • Hãy bỏ qua dấu gạch chéo khi nhập số sê ri.