Gör något av följande för att hitta telefonens serienummer (IMEI):

  • Om du har en Lumia-telefon går du in på Inställningar > om > mer information så hittar du serienumret (IMEI).
  • Titta på eller bredvid SIM-facket
  • Ring *#06# på telefonen. På vissa telefoner visas serienumret när du anger den här koden.
  • Om telefonen har ett utbytbart batteri stänger du av telefonen och tar ut batteriet. Serienumret (IMEI) är tryckt på en vit etikett inuti telefonen.
  • Du kan alltid kontrollera ditt serienummer (IMEI) på telefonens originalförpackning.
  • Kontrollera ditt inköpsbevis/kvitto/kontrakt.
  • Kontakta din operatör.

Serienumret kan visas efter bokstäverna ESN, IMEI eller MEID
Exempel (se till att alla bokstäver är versala):
ESN: 12345678912 (11 siffror)
IMEI: 123456789123456 (15 siffror)
MEID HEX: 123A456B789C123 (14 eller 15 tecken)

Obs!

  • Det här verktyget gäller bara för Nokia-telefoner, inte för tillbehör eller batterier.
  • Hoppa övre snedstrecken när du skriver in serienumret.