Hyppää pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti 5%

Nokia Oyj
Pörssitiedote
27.3.2015 klo 9.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10
§:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin
omistusosuus Nokia Oyj:stä alitti
5%

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan Dodge & Coxin omistusosuus Nokia
Oyj:n
osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 25.3.2015 alittanut
5%.

Dodge & Coxin osoite on 555 California Street, 40th Floor, San Francisco,
CA
94104, Yhdysvallat.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka
mahdollistavat maailman, jossa miljardit
laitteet ovat yhteydessä toisiinsa
verkon välityksellä. Nokialla on kolme
liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin
ohjelmistoihin, laitteisiin ja
palveluihin keskittyvä Nokia Networks,
sijaintitietoon keskittyvä HERE ja
teknologiakehitykseen -ja lisensointiin
keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki
Nokian liiketoiminnat ovat omien
toimialueidensa johtavia toimijoita.
http://company.nokia.com

Lisätietoja
tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:
press.services@nokia.com