Hyppää pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj
Pörssitiedote
11.5.2015 klo 10.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan JPMorgan Chase & Co:n omistusosuus Nokia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylitti 5 %.

JPMorgan Chase & Co:n määräysvallassa olevien yhtiöiden hallinnoimien Nokia-omistusten määrä, joka koostuu osakkeista ja rahoitusvälineistä, oli 7.5.2015 yhteensä 192 381 434 osaketta, joka vastaa noin 5,23 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä.

Yllä mainittu kokonaisomistus koostuu 165 824 304 Nokian osakkeesta, joka vastaa noin 4,51 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä, sekä rahoitusvälineistä, jotka realisoituessaan johtaisivat 26 557 130 Nokian osakkeen omistukseen, joka vastaa noin 0,72 % Nokian tämänhetkisestä kokonaisosake- ja äänimäärästä. Rahoitusvälineet koostuvat vaihtovelkakirjalainasta ja optiosopimuksista, jotka voidaan joko vaihtaa Nokian osakkeiksi tai selvittää Nokian osakkeina.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen ja -lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com