Skip to main content

Nokia ja Alcatel-Lucent juhlistavat tänään toimintansa aloittamista yhdistyneenä yhtiönä


14.1.2016 klo 9.05

Nokia ja Alcatel-Lucent juhlistavat tänään ensimmäistä päivää, jolloin yhtiöt toimivat yhdistyneenä yhtiönä. Nokian viimeisin uudistumisprosessi on siten saatettu päätökseen, ja yhdistynyt yhtiö on globaali innovaatiojohtaja IP-yhteyksiä hyödyntävän maailman seuraavan sukupolven teknologioissa sekä palveluissa.

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa: "Nokia on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Yli 99 %:a nykyisistä yli 100 000:sta työntekijästämme ei ollut Nokian palveluksessa kolme vuotta sitten. Tuloksemme, markkina-arvomme ja kasvumahdollisuutemme ovat moninkertaistuneet. Meillä on vahva visio ohjelmoitavasta maailmasta, erittäin taitava johtoryhmä ja vakaa aikomus innovoida ja johtaa. Jatkamme tästä eteenpäin innostuneina, itsevarmoina ja edelleenkin valmiina haastamaan vallitsevaa tilannetta".

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri jatkoi: "5G-tekniikkaan, esineiden internetiin ja pilvipalveluihin siirtymisen myötä kiihtyvä teknologian muutosvauhti vaatii verkoilta poikkeuksellisia, uusia valmiuksia. Yhdistyminen Alcatel-Lucentin kanssa tapahtuu juuri oikeaan aikaan: voimme yhdenmukaistaa seuraavan sukupolven verkkoteknologiaan liittyvät tuote- ja teknologiasuunnitelmamme heti teknologisen murroksen alkuvaiheessa, ja siten hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti tarjolle tulevia mahdollisuuksia sekä palvella paremmin asiakkaitamme kuten viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia, internetpalveluntarjoajia ja suuryrityksiä. Nokia on  maailmanlaajuisesti entistä vahvempi ja meillä on ensiluokkaiset innovointivalmiudet sekä laaja tuotevalikoima johtaaksemme tätä muutosta, ja lopulta luomaan ihmisille uusia mahdollisuuksia verkottuneessa maailmassa."

Entisen Nokia Siemens Networksin integraation, Nokian Devices & Services -liiketoiminnan ja HEREn myynnin sekä Alcatel-Lucentin oston jälkeen Nokia keskittyy nyt verkkolaitteisiin ja langattomaan teknologiaan. Nokian ja Alcatel-Lucentin tiimien kuukausia kestänyt alustava suunnittelutyö huipentuu torstain juhlallisuuksiin. Nokian henkilöstö toivottaa uudet kollegansa tervetulleiksi ja siirrämme yhdessä katseemme yhtiön uuteen jännittävään vaiheeseen.

Torstaina käynnistyi myös jatkettu tarjousaika Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemässä julkisessa osakevaihtotarjouksessa. Nokia rohkaisee jäljellä olevia Alcatel-Lucentin osakkeenomistajia, American Depositary Share -osaketalletustodistusten ja vaihtovelkakirjojen haltijoita käyttämään tilaisuuden osakkeidensa vaihtamiseen ja siten liittymään uudistuneeseen sekä entistä vahvempaan yhtiöön.

Nokia valmistautuu parhaillaan helmikuussa järjestettävään Mobile World Congress 2016
-tapahtumaan, jossa se kertoo lisää visiostaan, joka keskittyy ihmisille luotavan teknologian uusiin mahdollisuuksiin verkottuneessa maailmassa sekä siitä, miten yhtiön nykyiset ja uudet asiakkaat voivat käyttää teknologiaa parantamaan ihmisten elämää.

Yhdistynyt yhtiö tarjoaa laajan valikoiman tuotteita sekä palveluita, ja sillä on 104 000 työntekijää sekä viisi liiketoimintaryhmää: Mobile Networks, Fixed Networks, IP/Optical Networks, Applications & Analytics ja Nokia Technologies.

Nokia on innovaation edelläkävijä, jolla on yli 40 000 tutkimukseen ja tuotekehitykseen keskittyvää huippuammattilaista, yhteensä 4,2 miljardin euron tutkimus- ja tuotekehityspanostus (pro forma, vuonna 2014) ja yksi maailman kattavimmista patenttiportfolioista. Nokia yhdistää oman vahvan tutkimus- ja tuotekehitysperintönsä Bell Labsin ainutlaatuiseen historiaan, johon kuuluu kautta aikojen kahdeksan Nobelin palkintoa. Yhdistyneellä yhtiöllä on noin 31 000 patenttiperhettä.

Yhtiöllä on myös vahvempi asema maailmanlaajuisesti ja johtoasema useilla markkinasegmenteillä. Kattavamman tuotevalikoimansa avulla sillä on paremmat mahdollisuudet päästä entistä laajemmille markkinoille ja yhtiön pitkän ajan kasvunäkymät ovat parantuneet. Nokian arvion mukaan markkina-alue, jolla yhdistetty yhtiö toimi oli noin 50 %:a suurempi kuin Nokian verkkoliiketoiminnan markkina-alue vuonna 2014. Rahamääräisesti yhdistyneen yhtiön markkina-alue kasvoi 84 miljardista eurosta 130 miljardiin euroon, ja kertyvä vuotuinen kasvuprosentti on arviolta 3,5 %:a vuosina 2014 - 2019. Täten yhdistyneen yhtiön kasvuennuste on parempi kuin Nokian erillisenä yhtiönä.

Yhdistyneellä yhtiöllä on myös vahva taloudellinen perusta kasvua ja investointeja varten. Vuonna 2014 yhdistyneen yhtiön pro forma -liikevaihto olisi ollut 24,7 miljardia euroa, pro forma -muotoinen ei-IFRS-liikevoitto 2,3 miljardia euroa ja pro forma -nettokassa olisi ollut 8,1 miljardia euroa 30.6.2015.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.
 
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com


EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian ja Alcatel-Lucentin tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "odottaa", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Yhdistyneen yhtiön saavutettavissa oleva markkina, yhdistyneen pitkän aikavälin sekä vuosittainen kasvuvauhti, Nokan esitys vuoden 2016 Mobile World Congress -tapahtumassa, sekä teknologia että IP palvelualan tuleva kehityssuunta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin, jatketun vaihtotarjouksen onnistuminen, maailmantalouden kehitys, internetin ja teknologiakäytön kasvukapasiteetti ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen) sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") ja Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova Autorité des marchés financiers -viranomainen ("AMF") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle tai AMF:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä lehdistötiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset Nokiaan tai Alcatel-Lucentiin tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä lehdistötiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä lehdistötiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä lehdistötiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.