Skip to main content

Nokia suunnittelee hankkivansa Withingsin vauhdittaakseen pääsyään digitaalisen terveyden markkinoille

Nokia Oyj Pörssitiedote 26.4.2016 klo 09.57

Nokia suunnittelee hankkivansa Withingsin vauhdittaakseen pääsyään digitaalisen terveyden markkinoille 

Nokia julkisti aikomuksensa hankkia digitaalisen terveydenhuollon edelläkävijän ja johtavan toimijan Withings S.A.:n. Withings tarjoaa kattavan tuotevalikoiman palkittuja digitaaliseen terveydenhuoltoon liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka auttavat ihmisiä kaikkialla maailmassa elämään terveempinä, onnellisempina ja tuotteliaampina. Withings tulee olemaan osa Nokia Technologies -liiketoimintaa.

"Olemme toistaneet johdonmukaisesti, että digitaalinen terveys on Nokialle strategisesti kiinnostava alue, ja ryhdymme nyt konkreettisiin toimenpiteisiin hyödyntääksemme mahdollisuuksia tällä suurella ja tärkeällä markkinalla", sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Tämän kaupan myötä Nokia vahvistaa asemaansa esineiden internetin (IoT) alueella tavalla, joka hyödyntää Nokian luotetun tuotemerkin vahvuutta, tukee yhtiömme tavoitetta  laajentaa verkottuneen maailman inhimillisiä mahdollisuuksia, ja tekee meistä keskeisen toimijan erittäin suurella markkinalla, jolla voimme vaikuttaa ihmisten elämiin merkityksellisellä tavalla".

Maailman terveysjärjestön mukaan sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy maailmassa tänä päivänä, ja yli miljardi aikuista ympäri maailman elää hoitamattoman verenpainetaudin kanssa. Diabetes vaikuttaa useamman kuin joka kahdennentoista aikuisen elämään nykypäivänä ja kyseinen luku on nelinkertaistunut vuodesta 1980. Terveydenhuollon arvioidaan olevan yksi suurimmista vertikaalisista markkinoista esineiden internetin alueella. Analyytikot ennustavat digitaalisen terveydenhuollon olevan eniten kasvava terveydenhuollon segmentti vuosina 2015-2020 ja sen vuotuisen kasvun (CAGR) olevan 37 %.

"Withings jakaa visiomme digitaalisen terveyden tulevaisuudesta. Yhtiön tuotteet ovat älykkäitä, hyvin suunniteltuja ja auttavat jo nyt ihmisiä elämään terveemmin", sanoi Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtaja Ramzi Haidamus. "Withingsin palkittujen tuotteiden ja lahjakkaiden työntekijöiden yhdistäminen Nokia Technologiesin maailman johtavan asiantuntemuksen ja innovointivalmiuksien kanssa asettaa meidät ainutlaatuiseen asemaan johtamaan digitaalisen terveyden seuraavaa innovointivaihetta".

Withingsin ja Nokia Technologiesin digitaalisen median yksikön innovatiivisten tuotteiden yhdistäminen varmistaa lisäksi Nokia Technologiesin huippuluokan patenttiportfolion jatkuvan uudistumisen.

Withingsin hallituksen puheenjohtaja Eric Carreel ja toimitusjohtaja Cédric Hutchings perustivat yhtiön vuonna 2008. Withingsin pääkonttori sijaitsee Ranskassa ja yhtiöllä on noin 200 työntekijää Pariisissa, Cambridgessa, Yhdysvalloissa ja Hong Kongissa. Withingsin tuotevalikoimaan kuuluu sekä terveysteknologiaa koskevan sääntelyn alaisia sekä sääntelyn piiriin kuulumattomia tuotteita kuten aktiivisuusmittarit, vaa'at, lämpömittarit, verenpainemittarit, valvontakamerat ja vauvojen itkuhälyttimet. Tuotevalikoima perustuu pitkälle kehitettyyn digitaalisen terveyden alustaan, jonka avulla ihmisille toimitetaan tietoa sekä heidän omaa että heidän perheensä terveyttä ja hyvinvointia tukevien päätösten edistämiseksi.  Withingsin omia tuotteita täydentää yli sadan yhteensopivan sovelluksen ekosysteemi.

"Ihmisten elämäntyylin seurannan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mahdollistaminen on ollut intohimomme siitä asti kun perustimme Withingsin", sanoi Withingsin toimitusjohtaja Cédric Hutchings. "Olemme innostuneita Nokiaan yhdistymisestä tuodaksemme digitaalisen terveydenhuollon visiomme maailmanlaajuisesti yhä useampien ihmisten tietoisuuteen".

Nokian tuotemerkki on edelleenkin kuluttajien tunnistama sekä arvostama, ja siihen luotetaan. Nokian tuotemerkki on rakennettu vuosien saatossa upeasti muotoillun, innovatiivisen ja luotettavan teknologian kautta auttamaan ihmisiä ympäri maailman heidän todellisissa inhimillisissä tarpeissaan.

Suunnitellun Withings-kaupan arvo on 170 miljoonaa euroa ja kauppasumma tultaisiin maksamaan käteisellä. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 kolmannen neljänneksen alkupuolella, ja sen toteutuminen edellyttää viranomaislupien saamista sekä tavanomaisten ehtojen täyttymistä.

Lähteet:Maailman terveysjärjestön julkaisu: Diabetes fact sheet; Cardiovascular diseases fact sheet;Global Health Observatory data.P&S Market Researchin julkaisu: Global Digital Health Market Size, Share, Development, Growth and Demand Forecast to 2020. Marraskuu 2015

Nokia Technologies Nokia Technologies (TECH) on Nokian teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä liiketoimintayksikkö. TECH perustettiin vuonna 2014 keskittymään patenttilisensointiin sekä teknologian tutkimukseen ja kehitykseen, sillä näissä TECHillä on alan parhaat valmiudet. Keskittymällä digitaaliseen terveyteen, digitaaliseen mediaan sekä brändin ja patenttien lisensointiin TECH laajentaa jatkuvasti muuttuvan teknologian inhimillisiä mahdollisuuksia. Nokia Technologies julkisti vuonna 2015 maailman ensimmäisen virtuaalitodellisuuskamera OZOn, joka on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön. 

NokiaNokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:Nokia ViestintäPuh. +358 (0) 10 448 4900 Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:Nokia Sijoittajasuhteet Puh. +358 4080 3 4080 Sähköposti: investor.relations@nokia.com

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMATNokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; C) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; D) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; E) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) riippuvuutemme yleisestä taloustilanteesta, markkinaolosuhteista ja muusta kehityksestä maissa, joissa toimimme; 3) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien digitaalisen terveyden ja televiestinnän alat; 4) altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 5) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 6) Nokia Technologiesin kyky säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 7) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 8) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä hallinnossamme, sisäisessä valvonnassamme ja säädösten noudattamisen varmistamisessa käyttämiemme prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 9) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa sekä tuotteiden ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 10) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä sekä kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 11) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 12) kykymme hallita valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 13) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; ja 14) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.