Skip to main content

Nokia nimittää Sri Reddyn IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän toiseksi johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi

Nokia Oyj
Pörssitiedote
15.5.2018 klo 9.30

Nokia nimittää Sri Reddyn IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän toiseksi johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi

Nokia julkisti tänään nimittävänsä kokeneen johtohenkilönsä Sri Reddyn IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän toiseksi johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi. Nimitys tulee voimaan välittömästi. Nykyinen IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän johtaja Basil Alwan jatkaa yhtiön johtokunnan jäsenenä, liiketoimintaryhmän toisena johtajana ja Nokian toimitusjohtajan neuvonantajana.

Reddy ja Alwan jakavat vastuun IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän johtamisesta Reddyn ollessa pääasiallisessa vastuussa päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta ja molempien osallistuessa strategian suunnitteluun sekä vastatessa liiketoimintaryhmän suorituskyvystä. Reddyn nykyinen titteli on senior vice president ja hän johtaa IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän reititinliiketoimintayksikköä. Hän oli yksi Timetran perustajista vuonna 2000, ja hän on sen jälkeen ollut merkittävässä roolissa rakentamassa yhtiön IP-reititinliiketoimintaa alusta alkaen. Reddy johti IP-ohjelmistosuunnitteluosastoa yli kymmenen vuoden ajan ja toimi sen jälkeen IP-reititinliiketoimintayksikön johtajana viimeiset viisi vuotta.

"Olen mielissäni yhtiömme vahvuudesta nostaa esiin päteviä johtajia riveistään ja hyödyntää jokaisen tiimimme jäsenen kykyjä. Toivotan Srin lämpimästi tervetulleeksi Nokian johtokuntaan ja olen tyytyväinen voidessani jatkaa läheistä yhteistyötä Basilin kanssa", Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri sanoi.

Reddylla on sähkötekniikan ja tietojenkäsittelytieteen maisterintutkinto Oregon Staten yliopistosta sekä MBA-tutkinto Santa Claran yliopistosta. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä Bay Networksilla, Timetralla ja Alcatel-Lucentissa ennen uraansa Nokian palveluksessa. Reddyn asemapaikkana pysyy Yhdysvaltain Kalifornia, ja hän tulee raportoimaan toimitusjohtaja Surille.

Nokian johtokuntaan kuuluu täten 15.5.2018 alkaen seuraavat jäsenet: Rajeev Suri (puheenjohtaja), Basil Alwan, Hans-Juergen Bill, Kathrin Buvac, Ashish Chowdhary, Joerg Erlemeier, Barry French, Sanjay Goel, Bhaskar Gorti, Federico Guillén, Gregory Lee, Kristian Pullola, Sri Reddy, Marc Rouanne, Maria Varsellona ja Marcus Weldon.

Reddyn valokuva on ladattavissa osoitteesta https://www.nokia.com/en_int/news/media-library/nokia-group-leadership-team

Lisätietoja Nokian johtokunnan jäsenistä on saatavilla osoitteesta  https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-meista/sijoittajat/hallinto/johtokunta

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa ja sitoudumme korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com   
Jon Peet, viestintäjohtaja

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 3) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavaa henkilökuntaa, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.