Skip to main content

Nokia ilmoittaa muutoksesta johtokuntansa kokoonpanossa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
31.5.2018 klo 13.15

Nokia ilmoittaa muutoksesta johtokuntansa kokoonpanossa

  • Nokia nimittää Maria Varsellonan Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja hän jatkaa myös nykyisessä tehtävässään yhtiön lakiasiainjohtajana
  • Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän nykyinen johtaja Gregory Lee jättää yhtiön

Nokia julkisti tänään, että Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtaja Gregory Lee jättää yhtiön, kun digitaalisen terveydenhuollon liiketoimintayksikön myynti on nyt saatettu loppuun. Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtajaksi nimitetään Maria Varsellona, joka jatkaa myös yhtiön lakiasiainjohtajana ja johtokunnan jäsenenä raportoiden toimitusjohtaja Rajeev Surille.

Lee jättää paikkansa Nokian johtokunnassa välittömästi, ja jättää yhtiön siirtymäkauden jälkeen.

"Gregory saapui Nokian palvelukseen, arvioi tarkkanäköisesti yhtiömme kuluttaja- ja hautomoliiketoimintaa sekä teki rohkean päätöksen Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän keskittymisestä lisensointiliiketoimintaan", sanoi Rajeev Suri. "Osana arviointiaan hän punnitsi eri strategisia vaihtoehtoja digitaalisen terveydenhuollon liiketoimintayksikölle, mikä johti kyseisen liiketoiminnan myyntiin. Tämän seurauksena Gregory ja minä olemme yhtä mieltä siitä, että hänen työnsä Nokiassa on nyt tehty. Hän jättää yhtiön kunnioitukseni ja kiitosteni saattelemana."

"Odotan innolla yhteistyötä Marian kanssa jatkaessamme Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän vahvan lisensointiosaamisen hyödyntämistä", Suri lisäsi. "Olen myös mielissäni siitä, että yhtiömme markkinointijohtaja Barry French ottaa Gregoryn paikan Nokia-tuotemerkin alla myytävistä matkapuhelimista vastaavan kumppanimme HMD Globalin hallituksessa", Suri jatkoi.

"Jätän Nokia Technologiesin ylpeänä siitä, että yksikkö on nyt aiempaa vahvempi ja fokusoituneempi sekä strategisesti asemoitunut luomaan merkittävää tulosta osana Nokian liiketoimintaa. Olen kiitollinen ajastani yhtiössä ja toivon sille jatkuvaa menestystä", sanoi Gregory Lee.

Muutoksen seurauksena Nokian johtokunta koostuu seuraavista jäsenistä: Rajeev Suri, Basil Alwan, Hans-Juergen Bill, Kathrin Buvac, Ashish Chowdhary, Joerg Erlemeier, Barry French, Sanjay Goel, Bhaskar Gorti, Federico Guillén, Kristian Pullola, Sri Reddy, Marc Rouanne, Maria Varsellona ja Marcus Weldon.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa ja sitoudumme korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Jon Peet, viestintäjohtaja

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 3) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta, 4) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavaa henkilökuntaa, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.