Hyppää pääsisältöön

Nokia käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman toisen vaiheen ja mitätöi takaisinostettuja osakkeita

Nokia Oyj
Pörssitiedote
8.12.2022 klo 17.30

Nokia käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman toisen vaiheen ja mitätöi takaisinostettuja osakkeita

Espoo – 3.2.2022 julkistetun tiedon mukaisesti Nokia Oyj:n ("Nokia" tai "Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt käynnistää toisen 300 miljoonan euron vaiheen Nokian omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta, jonka tavoitteena on palauttaa yhtiön osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa. Takaisinostojen odotetaan jatkuvan tammikuun alkupuolella. Takaisinosto-ohjelman ensimmäinen vaihe, jossa hankintaan käytettävä kokonaissumma oli enintään 300 miljoonaa euroa, käynnistyi 14.2.2022 ja se päättyi 11.11.2022.

Takaisinosto-ohjelman toisen vaiheen keskeinen sisältö:

  • Nokian osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 300 miljoonaa euroa.
  • Takaisinostot alkavat aikaisintaan 2.1.2023 ja päättyvät viimeistään 21.12.2023.
  • Takaisinostojen tarkoituksena on optimoida Nokian pääomarakennetta alentamalla omaa pääomaa. Takaisinostetut osakkeet mitätöidään tämän mukaisesti. Takaisinostoihin käytetään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ja takaisinostot vähentävät Yhtiön vapaata omaa pääomaa.
  • Takaisinostot toteutetaan Nokian yhtiökokouksen 5.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti. Nokian osakkeita voidaan ostaa enintään 275 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin viittä prosenttia kaikista Nokian osakkeista.
  • Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinapaikalla sekä tietyissä monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Omia osakkeita ei hankita Yhdysvalloissa. Nokia on nimittänyt ulkopuolisen välittäjän osakkeiden takaisinosto-ohjelman toisen vaiheen järjestäjäksi. Järjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Nokiasta riippumatta. Takaisinostot toteutetaan ns. turvasatamamenettelyllä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014) 5 artiklan mukaisesti.
  • Osakkeesta maksettava hinta määräytyy sen hankintahetkellä kullakin markkinapaikalla vallitsevan hintatason mukaisesti, noudattaen turvasatamamenettelyn mukaisia hinta- ja volyymirajoja.

Nokia voi lopettaa takaisinosto-ohjelman ennen sen suunniteltua loppumisajankohtaa. Nokia julkaisee tällöin asiasta pörssitiedotteen.

Omien osakkeiden mitätöinti rekisteröity

Nokia on tänään lisäksi mitätöinyt 63 963 583 Yhtiön hallussa olevaa, takaisinosto-ohjelman ensimmäisen vaiheen aikana ajanjaksolla 14. helmikuuta 2022 – 11. marraskuuta 2022 hankittua Nokian osaketta hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti.

Omien osakkeiden mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 8.12.2022.

Osakkeiden mitätöinti ei vaikuta Yhtiön osakepääomaan tai oman pääoman kokonaismäärään.

Nokia Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä mitätöinnin jälkeen on 5 632 297 576. Mitätöinnin jälkeen Nokia Oyj:llä on hallussaan 33 822 878 omaa osaketta.

NOKIA OYJ

Hallitus

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeisiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:
  
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com