Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n vuoden 2023 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
19.10.2023 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2023 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus

Näkymät ennallaan, vaikka operaattoreiden hidastuneet investoinnit painoivat kolmannen neljänneksen tulosta

 • Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 15 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu -20 %) makrotaloudellisen epävarmuuden ja aiempaa korkeamman korkotason jarruttaessa edelleen operaattoreiden investointeja.
 • Yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu edellisvuoden tasolla).
 • Vertailukelpoinen bruttomarginaali laski 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 39,2 % (raportoitu -1,4 prosenttiyksikköä ja oli 38,7 %), johtuen lähinnä Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihdon alueellisesta jakaumasta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän bruttomarginaali parani 1,4 prosenttiyksikköä liikevaihdon alueellisen jakauman kehityttyä suotuisasti.
 • Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski edellisvuodesta 2,0 prosenttiyksikköä ja oli 8,5 % (raportoitu -3,5 prosenttiyksikköä ja oli 4,8 %), pysyen kohtuullisella tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta.
 • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa.
 • Vapaa kassavirta oli 0,4 miljardia euroa negatiivinen. Nettokassa oli 3,0 miljardia euroa. Käyttöpääomaan liittyvien haasteiden odotetaan helpottavan viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.
 • Kiihdytämme strategiamme toimeenpanoa tekemällä liiketoimintaryhmistä entistäkin itsenäisempiä ja päivitämme toimintamallimme integroimalla myynnin osaksi liiketoimintaryhmiä. Lisäksi pyrimme saavuttamaan vuositasolla
  800–1 200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt vuoden 2026 loppuun mennessä.
 • Ennakoimme edelleen koko vuoden 2023 liikevaihdon olevan 23,2–24,6 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin 11,5–13,0 % olettaen, että Teknologia-liiketoimintaryhmän käynnissä olevat lisenssien uusimisprosessit saadaan päätökseen.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2023 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto kolmannen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2023 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Nokian kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus pysyi kohtuullisella tasolla, vaikka heikentynyt markkinatilanne vaikuttikin liikevaihtoomme. Olemme viimeiset kolme vuotta investoineet voimakkaasti teknologiajohtajuutemme vahvistamiseen. Tämän ansiosta meillä on nyt vankka perusta, joka auttaa meitä heikossa markkinatilanteessa.

Uskomme edelleen, että markkinat tarjoavat meille merkittäviä mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Pilvilaskentaan ja tekoälyyn liittyviä suuria odotuksia ei pystytä lunastamaan ilman laajoja investointeja tietoliikenneverkkoihin, joilta vaaditaan jatkossa yhä edistyneempiä ominaisuuksia. Koska emme kuitenkaan voi olla varmoja markkinakäänteen aikataulusta, ryhdymme nyt toimenpiteisiin kolmella eri tasolla vahvistaaksemme asemaamme. Näiden toimien tavoitteena on entistä parempi arvonluonti osakkeenomistajillemme.

Ensinnäkin, kiihdytämme strategiamme toimeenpanoa tekemällä liiketoimintaryhmistämme entistäkin itsenäisempiä. Toiseksi, tämän mahdollistamiseksi yksinkertaistamme toimintamalliamme tuomalla myynnin osaksi liiketoimintaryhmiä. Kolmanneksi, kannattavuutemme varmistamiseksi alennamme kulurakennettamme. Tähtäämme vuositasolla 800–1 200 miljoonan euron kustannussäästöihin vuoden 2026 loppuun mennessä. Nämä toimenpiteet auttavat meitä etenemään suunnitellusti kohti pitkän aikavälin tavoitettamme vähintään 14 %:n vertailukelpoisesta liikevoittomarginaalista vuoteen 2026 mennessä.

Kolmannella vuosineljänneksellä liiketoimintaamme vaikuttivat yhä vahvemmin makrotalouden haasteet, jotka jarruttivat operaattoreiden investointeja. Tämän seurauksena liikevaihtomme laski edellisvuodesta 15 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 14 %. Tämä johtui siitä, että asiakkaat vähensivät investointejaan ja vaikutukset osuivat sekä IP Networks että Fixed Networks -liiketoimintoihin. Näistä jälkimmäinen kärsi myös siitä, että asiakkaat alensivat varastotasojaan. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 19 %, kun 5G-teknologian käyttöönoton tahti Intiassa hidastui jonkin verran, eikä Intian liikevaihdon kasvu enää riittänyt kompensoimaan laskua Pohjois-Amerikassa. Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmälle vuosineljännes oli vakaa. Liikevaihto laski 2 %, mutta liiketoimintaryhmä hyötyi edelleen Enterprise Solutions ‑liiketoiminnan vahvasta kasvusta.

Kun otetaan huomioon liikevaihdon lasku, 8,5 %:n vertailukelpoista liikevoittomarginaalia voi pitää kohtuullisena. Tätä edesauttoivat jatkunut kulukuri sekä vuosineljänneksen aikana kertyneet liiketoiminnan muut tuotot. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän bruttomarginaali parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liikevaihdon alueellisen jakauman suotuisan kehityksen ja edelleen alentuneiden tuotekustannusten ansiosta.

Teknologia-liiketoimintaryhmän osalta uskomme edelleen, että palaamme 1,4–1,5 miljardin euron liikevaihdon vuositasolle, kun älypuhelinlisenssien uusimissykli etenee ja kasvatamme liiketoimintaa uusilla alueilla.

Esittelimme vuosineljänneksellä useita merkittäviä uusia tuotteita, jotka ovat seurausta investoinneistamme teknologiajohtajuuteen. IP Networks -liiketoiminta lanseerasi FPcx-reititinpiirisarjan, jonka ansiosta voimme tuoda piirisarjojemme tehokkaat ominaisuudet entistä laajemmin asiakkaidemme käyttöön. Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmä esitteli kehittämämme Network as Code -alustan, jonka avulla ohjelmistokehittäjät ja palveluntarjoajat voivat entistä paremmin hyödyntää ja kaupallistaa 5G- ja 4G-verkkojen ominaisuuksia sovellusohjelmointirajapintojen (API) avulla. Operaattorit ympäri maailman ovat olleet alustasta erittäin kiinnostuneita, ja olemme tähän mennessä varmistaneet jo neljä asiakkuutta.

Vaikka markkinoiden epävarmuus vaikutti liikevaihtoomme kolmannella neljänneksellä, odotamme verkkoliiketoiminnan osalta normaalia kausiluonteista myönteistä kehitystä viimeisellä vuosineljänneksellä. Tämän perusteella ja olettaen, että saamme päätökseen Teknologia-liiketoimintaryhmän käynnissä olevat lisenssien uusimisprosessit, odotamme vuoden 2023 liikevaihtomme olevan lähempänä antamamme ohjeistuksen alalaitaa ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalimme asettuvan ohjeistuksen keskivaiheille.

TALOUDELLINEN TULOS

Milj. euroa (paitsi osakekohtainen tulos, euroa) 7-9/2023 7-9/2022 Muutos 7-9/2023 vrt. 7-9/2022 Muutos ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta 7-9/2023 vrt. 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 Muutos 1-9/2023 vrt. 1-9/2022 Muutos ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta 1-9/2023
vrt.
1-9/2022
Raportoitu tulos                
Liikevaihto 4 982 6 241 -20 % -15 % 16 551 17 462 -5 % -3 %
Bruttokateprosentti 38,7 % 40,1 % -140 pp   38,1 % 40,3 % -220 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -1 081 -1 165 -7 %   -3 235 -3 328 -3 %  
Myynnin ja hallinnon kulut -710 -771 -8 %   -2 142 -2 174 -1 %  
Liikevoitto 241 518 -53 %   1 141 1 436 -21 %  
Liikevoittoprosentti 4,8 % 8,3 % -350 pp   6,9 % 8,2 % -130 pp  
Katsauskauden voitto 133 428 -69 %   711 1 107 -36 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,02 0,08 -75 %   0,13 0,19 -32 %  
Nettokassa ja korolliset sijoitukset 2 960 4 655 -36 %   2 960 4 655 -36 %  
Vertailukelpoinen tulos                
Liikevaihto 4 982 6 241 -20 % -15 % 16 551 17 462 -5 % -3 %
Bruttokateprosentti 39,2 % 40,4 % -120 pp   38,5 % 40,6 % -210 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -1 037 -1 139 -9 %   -3 156 -3 261 -3 %  
Myynnin ja hallinnon kulut -605 -674 -10 %   -1 864 -1 878 -1 %  
Liikevoitto 424 658 -36 %   1 529 1 955 -22 %  
Liikevoittoprosentti 8,5 % 10,5 % -200 pp   9,2 % 11,2 % -200 pp  
Katsauskauden voitto 299 551 -46 %   1 055 1 552 -32 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,05 0,10 -50 %   0,19 0,27 -30 %  
ROIC1 12,0 % 17,5 % -550 pp   12,0 % 17,5 % -550 pp  

1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2023 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa

Liiketoimintaryhmien tulokset Verkko-
infrastruktuuri
Matkapuhelin-
verkot
Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut
Milj. euroa 7-9/2023 7-9/2022 7-9/2023 7-9/2022 7-9/2023 7-9/2022 7-9/2023 7-9/2022 7-9/2023 7-9/2022
Liikevaihto 1 807 2 211 2 157 2 851 742 801 258 305 22 84
Muutos edellisvuoteen -18 %   -24 %   -7 %   -15 %   -74 %  
Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta -14 %   -19 %   -2 %   -14 %   -74 %  
Bruttokateprosentti 36,3 % 35,6 % 34,8 % 39,4 % 39,1 % 39,0 % 100,0 % 99,7 % 0,0 % -4,8 %
Liikevoitto/-tappio 171 228 99 278 36 16 181 207 -62 -70
Liikevoittoprosentti 9,5 % 10,3 % 4,6 % 9,8 % 4,9 % 2,0 % 70,2 % 67,9 % -281,8 % -83,3 %

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko

4.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,12 euron varojenjaosta osakkeelta tilikaudelta 2022. Valtuutusta käytetään osingonjakoon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Hallitus päätti 19.10.2023 jakaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 24.10.2023, ja osinko maksetaan 2.11.2023. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Ilmoitetun osingonjaon jälkeen hallituksen jäljellä oleva varojenjakovaltuutus on enintään 0,03 euroa osakkeelta.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Nokian hallitus käynnisti helmikuussa 2022 osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tavoitteena on ostaa takaisin osakkeita enintään 600 miljoonan euron palauttamiseksi yhtiön osakkeenomistajille vaiheittain kahden vuoden kuluessa. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman toinen 300 miljoonan euron vaihe alkoi tammikuussa 2023 ja päättyy viimeistään 21.12.2023. Nokia oli 30.9.2023 mennessä ostanut takaisin 65 298 823 omaa osakettaan noin 3,95 euron osakekohtaisella keskihinnalla takaisinosto-ohjelman toisessa vaiheessa.

NÄKYMÄT

  Koko vuosi 2023
Liikevaihto1 23,2–24,6 miljardia euroa (kasvu välillä -4 % ja +2 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta)
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 11,5–13,0 %
Vapaa kassavirta2 20–50 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1Olettaen, että 30.9.2023 vaihtosuhde 1 EUR = 1,06 USD pysyy ennallaan loppuvuoden 2023 ja perustuen tammi–syyskuun toteutuneisiin vaihtosuhteisiin (päivitetty aikaisemmasta 30.6.2023 vaihtosuhteesta 1 EUR = 1,09 USD).
2 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2023 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Näkymät, pitkän aikavälin tavoitteet ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu tai joihin on viitattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa. Edellä esitettyjen Nokian virallisten näkymätavoitteiden lisäksi alla on esitetty konsernitason näkymiä tukevia liiketoimintaryhmäkohtaisia näkymiä koskevia oletuksia. Liiketoimintaryhmien suhteellista kasvua koskevat kommentit antavat viitteitä siitä, miten odotamme kunkin suoriutuvan suhteessa koko konserniin.

  2023 kohdemarkkinat Nokian liiketoimintaryhmien oletukset
  Koko (miljardia euroa)1 Kasvu ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta Liikevaihdon kasvu Liikevoittoprosentti
Verkkoinfrastruktuuri2 43 (päivitys) -1 % (päivitys) Konsernin tason alapuolella 12,0–14,0 %
Matkapuhelinverkot3 44 (päivitys) -9 % (päivitys) Konsernin tasolla tai nopeampi kuin konsernin (päivitys) 6,0–8,0 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 27 2 % (päivitys) Nopeampi kuin konsernin 6,0–8,0 %

1 Kohdemarkkinoiden ennusteissa oletetaan, että 30.9.2023 vaihtosuhde 1 EUR = 1,06 USD pysyy ennallaan loppuvuoden 2023, ja ne perustuvat tammi–syyskuun toteutuneisiin vaihtosuhteisiin. Kohdemarkkinat eivät sisällä Venäjää ja Valko-Venäjää.
2 Ilman Submarine Networks -liiketoimintaa.
3 Ilman Kiinaa.

Nokia esittää näkymien taustaoletukset lisäksi seuraavista eristä vuoden 2023 osalta:

  Koko vuosi 2023 Kommentti
Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoitto Pääosin vakaa Olettaen, että käynnissä olevat oikeudenkäynnit/uusimisneuvottelut saadaan päätökseen, odotamme Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoiton olevan pääosin vakaa vuonna 2023.
Tällä hetkellä Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan merkittävästi liikevoittoa suurempi.

 

Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion liikevoitto Negatiivinen
400 miljoonaa euroa

 

Tämä sisältää konsernitoimintojen kustannukset, joiden odotetaan olevan pääosin vakaat alle 200 miljoonassa eurossa, ja kasvaneet investoinnit pitkän aikavälin tutkimukseen, jotka ovat nyt yli 100 miljoonaa euroa. Tämä kattaa myös Radio Frequency Systems (RFS) -yksikön, ja tähän voivat vaikuttaa Nokian venture fund -sijoitusten positiiviset tai negatiiviset uudelleenarvostukset vuonna 2023.
Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut 100–150 miljoonaa euroa negatiivinen (päivitys) Heijastaa tammi-syyskuun tuloksia ja korkeampien korkokulujen vaikutusta sekä valuuttakurssien volatiliteettia.
Vertailukelpoinen tuloverokanta ~25 % Laskennallisten verosaamisten takaisinkirjaamisen jälkeen vuoden 2022 lopussa esitämme nyt oletuksen, joka perustuu prosentuaaliseen verokantaan absoluuttisen määrän sijaan.
Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 700 miljoonaa euroa Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen odotetaan kasvavan Yhdysvaltain verolakien mukaisen pakollisen tutkimus- ja kehityskulujen aktivoinnin sekä muuttuvan alueellisen jakauman vuoksi.
Käyttöomaisuusinvestoinnit 700 miljoonaa euroa  

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Nokian vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tulosjulkaisun yhteydessä esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoitteet esitettiin tuolloin 3–5 vuoden aikataulussa, joka säilyy muuttumattomana ja kattaa nyt vuodet 2024–2026. Tavoitteiden tarkoituksena on edelleen havainnollistaa Nokian suunnitelmaa liiketoiminnan jatkuvasta kehityksestä tällä aikavälillä.

Liikevaihto Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti1 ≥ 14 %
Vapaa kassavirta1 55–85 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2023 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana kilpailijoiden tavoitellessa markkinaosuutta
 • kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja
 • kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset
 • häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa
 • kiihtyvä inflaatio, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut ja korkeampi korkotaso
 • maailmanlaajuisten pandemioiden mahdolliset vaikutukset talouteen ja niiden aiheuttamat häiriöt
 • sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset
 • muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset
 • älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo
 • brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä olevat lisensointia koskevat oikeudenkäyntimenettelyt ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö
 • nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset
 • tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus
 • tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme
 • epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset
 • kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme
 • kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme;

sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

 • Nokian sijoittajapuhelu alkaa 19.10.2023 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 60 minuuttia.
 • Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.

TALOUDELLINEN KALENTERI

 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden katsauksensa 25.1.2024.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

 

Liite