Hyppää pääsisältöön

Nokia julkaisi vuotta 2023 koskevan Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2023 -vuosikertomuksensa

Nokia Oyj
Pörssitiedote
29.2.2024 klo 20.15

Nokia julkaisi vuotta 2023 koskevan Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2023 -vuosikertomuksensa

Espoo – Nokia julkaisi tänään vuoden 2023 vuosikertomuksensa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission). Lisäksi Nokia julkaisi Nokia vuonna 2023 -vuosikertomuksensa, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2023 -vuosikertomukset tulevat saataville PDF-muodossa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tulee saataville myös osoitteeseen www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto ja palkitsemisraportti osoitteeseen 
www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/palkitseminen/.

Nokia julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätös on merkitty iXBRL-merkinnöin. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on toimittanut Nokian ESEF -tilinpäätöksestä riippumattoman tilintarkastajan raportin ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti suorittamansa kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon perusteella. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa ja osoitteessa www.nokia.com/luvut.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

 

Liitteet