Hyppää pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistusosuus Nokia Oyj:stä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
30.11.2015 klo 15.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistusosuus Nokia Oyj:stä

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc.:n määräysvallassa olevien yhtiöiden hallinnoimien Nokia-omistusten määrä, joka koostuu osakkeista ja rahoitusvälineistä, oli 26.11.2015 yhteensä 287 009 903 osaketta, joka vastaa noin 7,21 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä.

Yllä mainittu kokonaisomistus koostuu 266 638 062 Nokian osakkeesta, joka vastaa noin 6,70 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä, sekä rahoitusvälineistä, vastaavat 20 371 841 Nokian osakkeen omistukseen, joka vastaa noin 0,51 % Nokian tämänhetkisestä kokonaisosake- ja äänimäärästä.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com  

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com