Skip to main content

Nokia sai Withings-kaupan päätökseen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
31.5.2016 klo 15.00

Nokia sai Withings-kaupan päätökseen

Nokia julkisti tänään saaneensa arvioitua aiemmin päätökseen Withings S.A.:n oston. Alun perin 26.4.2016 julkistetun kaupan myötä Nokia Technologies on perustanut uuden Digital Health -yksikön, jota johtaa Withingsin entinen toimitusjohtaja Cédric Hutchings. Hutchings raportoi Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtajalle Ramzi Haidamusille.

Digital Health -yksikkö yhdistää Withingsin osaavan henkilöstön ja Nokia Technologiesin sairauksien ennaltaehkäisyyn ja potilashoitoon keskittyvien tiimien asiantuntijat. Uusi yksikkö tarjoaa valikoiman palkittuja Withingsin uraauurtavaan työhön pohjautuvia digitaaliseen terveydenhoitoon liittyviä tuotteita. Tuotteet on suunniteltu saumattomaksi osaksi ihmisten elämää auttaen heitä tekemään parempia päätöksiä sekä heidän oman että heidän perheensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuotevalikoima pohjautuu pitkälle kehitettyyn digitaalisen terveyden alustaan, ja siihen kuuluu aktiivisuusmittareita, kehon koostumusta mittaavia älyvaakoja, lämpömittareita, verenpainemittareita, valvontakameroita ja vauvojen itkuhälyttimiä. Digital Health -yksikkö jatkaa yhtenäisenä ja Cédricin johtamana keskittymistään yhä älykkäämpien terveydenhoitoon liittyvien tuotteiden kehittämiseen.

"Tämä on uuden jännittävän vaiheen alku Nokia Technologiesin historiassa laajentaessamme tuotevalikoimaamme älykkääseen digitaaliseen terveysteknologiaan", sanoi Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtaja Ramzi Haidamus. "Nokian tavaramerkki symboloi innovointia, yhteyksiä ja kuluttajalähtöistä teknologiaa ja Withings-kauppa saattaa meidät ideaaliseen asemaan hyödyntämään terveydenhoidon alueen valtavia mahdollisuuksia. Olemme innoissamme toivottaessamme Withings-tiimin tervetulleeksi Nokia-perheeseen".

Nokia Technologies järjestää 9.6. San Franciscossa kutsuvieraille tilaisuuden, jossa se jakaa digitaalisen terveyden visionsa ja esittelee tuotteitaan. Tilaisuus järjestetään Nokia Technologiesin San Franciscon toimiston avajaisten yhteydessä.

Nokia Technologies
Nokia Technologies (TECH) on Nokian teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä liiketoimintayksikkö. TECH perustettiin vuonna 2014 keskittymään patenttilisensointiin sekä teknologian tutkimukseen ja kehitykseen, sillä näissä TECHillä on alan parhaat valmiudet. Keskittymällä digitaaliseen terveyteen, digitaaliseen mediaan sekä brändin ja patenttien lisensointiin TECH laajentaa jatkuvasti muuttuvan teknologian inhimillisiä mahdollisuuksia. Nokia Technologies julkisti vuonna 2015 maailman ensimmäisen virtuaalitodellisuuskamera OZOn, joka on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; C) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; D) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; E) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) riippuvuutemme yleisestä taloustilanteesta, markkinaolosuhteista ja muusta kehityksestä maissa, joissa toimimme; 3) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien digitaalisen terveyden ja televiestinnän alat; 4) altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 5) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 6) Nokia Technologiesin kyky säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 7) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 8) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä hallinnossamme, sisäisessä valvonnassamme ja säädösten noudattamisen varmistamisessa käyttämiemme prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 9) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa sekä tuotteiden ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 10) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä sekä kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 11) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 12) kykymme hallita valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 13) liiketoimintojamme koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 14) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 15) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 16) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; ja 17) odottamattomat vastuut, jotka liittyvät eläkesuunnitelmiin, vakuutusasioihin ja työntekijöihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.