Skip to main content

Nokia sai päätökseen Alcatel-Lucentin hankinnan ja on valmis tarttumaan verkottuneen maailman mahdollisuuksiin

  • Nokia voi nyt alkaa kahden erillisen yhtiörakenteen aiheuttamien kulujen karsimisen ja hallinnoinnin monimutkaisuuden selkeyttämisen
  • Nokia hyödyntää jo nyt laajennetun tuotevalikoimansa tuomia etuja ja auttaa uusia asiakkaita uusilla toimialoilla vastaamaan verkkokapasiteetin kysyntään
  • Nokian laaja, sekä kiinteät että langattomat verkkoteknologiat kattava tuotevalikoima antaa yhtiölle etulyöntiaseman, kun maailma ympärillämme verkottuu kiihtyvässä tahdissa

2.11.2016

Nokia sai tänään päätökseen Alcatel-Lucentin hankinnan, joka päättää ripeästi toteutetun yritysjärjestelyn ja integraation ja auttaa Nokiaa tarttumaan entistäkin paremmin liiketoimintamahdollisuuksiin niin tietoliikennetoimialalla kuin muilla sektoreilla verkkokapasiteetin kysynnän kasvaessa.

Nokia ilmoitti suunnitelmistaan ostaa Alcatel-Lucent huhtikuussa 2015, ja toteutti kaupan vain 19 kuukaudessa. Nopea edistys integraatiossa sekä yhdistettynä yhtiönä toimimisessa ovat asettaneet Nokian erinomaiseen asemaan, kun ympäröivän maailmamme verkottuminen kiihtyy entisestään.

Nokia hankki tänään viimeiset jäljellä olevat Alcatel-Lucentin osakkeet, mikä oli viimeinen askel Alcatel-Lucentin hankinnassa. Tämän myötä Nokia voi nyt alkaa karsia kahden erillisen pörssilistatun yhtiön hallinnoinnin aiheuttamaa monimutkaisuutta ja kuluja. Alcatel-Lucentin hankinnan loppuunsaattaminen myös viimeistelee Nokian perusteellisen, kolme vuotta kestäneen muutoksen, joka alkoi Siemensin osuuden ostolla Nokia Siemens Networksista vuonna 2013, ja jota seurasi Devices & Services -liiketoiminnan sekä karttaliiketoiminnan myynti seuraavan kahden vuoden aikana.  

"Vaikka olemme toimineet yhdistettynä yhtiönä jo tammikuusta 2016 lähtien, haluan että pysähdymme hetkeksi arvostamaan tämänpäiväisen uutisen merkittävyyttä. Kaupan toteuttaminen sujui kitkattomammin kuin monet osasivat odottaa, ja haluaisin kiittää kaikkia työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme, jotka mahdollistivat tämän", sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri.

Ripeä eteneminen oli jo selvää vain yhdeksän kuukautta kaupan julkistamisen jälkeen, kun Nokia ja Alcatel-Lucent aloittivat toiminnan yhdistettynä yhtiönä, ja kun Nokia pian tämän jälkeen toi päivitetyn tuotevalikoimansa asiakkaiden saataville murto-osassa siitä ajasta kuin yhtiön aiemmissa integraatioissa. Yhtiö nostikin arviotaan kaupan synnyttämistä synergiahyödyistä ja odottaa saavuttavansa 1,2 miljardin euron vuotuiset kokonaiskustannussäästöt koko vuoden 2018 aikana.

Nokia on saanut nostetta Alcatel-Lucentin kiinteiden verkkojen, IP-reitityksen, optisten verkkojen sekä sovellusten ja analytiikan teknologioista. Niiden myötä yhtiö on maailmanlaajuisesti ainoa toimija, joka tarjoaa aidosti kokonaisvaltaisen tuotevalikoiman, jonka avulla sen asiakkaat voivat vastata verkkokapasiteetin kysynnän kasvuun. Nokian äskettäin julkistama 4.5G Pro -teknologia sekä tulevaisuudessa käyttöön otettava 4.9G-teknologia antavat operaattoreille, yrityksille ja julkishallinnon toimijoille enemmän kapasiteettia ja vähentävät verkkojen viivettä, mitkä ovat edellytyksiä 5G-teknologiaan siirtymisessä.

Withingsin ja Gainspeedin hankinnat vuonna 2016, Nokian tavaramerkin lisensointisopimus HMD globalin kanssa sekä Samsungin kanssa solmitun patenttien ristiinlisensointisopimuksen laajentaminen osoittavat lisäksi Nokian tähtäävän toimintansa laajentamiseen uusille markkinoille siten, että se on järkevää yksittäisenä liiketoimintana mutta se tukee samalla myös Nokian verkkoliiketoiminnan kysynnän kasvua. 

"Nokia on käynyt viimeisen kolmen vuoden aikana läpi perusteellisen muutoksen, jonka myötä meistä tuli johtaja teknologioissa, jotka yhdistävät ihmisiä ja esineitä. Vertaansa vailla oleva tuotevalikoimamme palvelee entistä paremmin sekä olemassa olevia asiakkaitamme että uusia asiakkaita yritysmarkkinoiden, internettoimijoiden, öljy ja kaasu -sektorin ja kuljetusliiketoiminnan keskuudessa. Tavoitteenamme on olla keskeisessä roolissa ohjelmoitavassa maailmassa, jossa kaikki ovat yhteydessä toisiinsa", Suri lisäsi. 

Nokia kertoo lisää tulevaisuuden suunnitelmistaan yhtiön Capital Markets Day -tapahtumassa, joka järjestetään Barcelonassa 15.11.2016.


Nokia

Nokia on globaali johtaja teknologioissa, jotka yhdistävät ihmisiä ja esineitä. Näiden teknologioiden merkitys elämässämme kasvaa, kun maailma ympärillämme verkottuu. Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyvyn avulla Nokia on eturintamassa kehittämässä ja lisensoimassa teknologioita verkottuneen maailman tarpeisiin. 

Nokia toimittaa huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita kaikenlaisiin verkkoihin. Tämän myötä Nokia on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä mahdollisuuksien hyödyntämisessä 5G-teknologian, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin alueilla. www.nokia.com

 

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevista tapahtumista tai tulevasta kehityksestä. Jotkin näistä tulevaisuutta koskevista lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista, "aikoo", "odottaa", " tulee tekemään " ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Nokian kyky poistaa monimutkaisuutta ja kustannuksia saatettuaan transaktio päätökseen, Nokian mahdollisuudet saavuttaa tavoitellut kustannussynergiat, ja Nokian tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia koskevat tavoitteet ja yhtiön kyky saavuttaa nämä tavoitteet. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Lausumat ovat ainoastaan ennustuksia, jotka perustuvat tämän hetkisiin odotuksiin ja näkemyksiin tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Nokian kyky jatkaa Alcatel-Lucentin integroimista Nokian toimintoihin, maailmantalouden tilanne, kasvumahdollisuudet internetin ja teknologian käytön alalla ja Nokian kyky hyödyntää tällaisia mahdollisuuksia, sekä muut riskitekijät jotka käyvät ilmi Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commissionille, "SEC") jätetyistä tai rekisteröimistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa, julkisen ostotarjouksen ilmoitus Form CB mukaisesti sekä muut asiakirjat, jotka Nokia ja Alcatel-Lucent ovat jättäneet (rekisteröineet) SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.