Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2017 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
26.10.2017 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2017 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus

Vahva tulos Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän ansiosta

Tämä on tiivistelmä Nokia Oyj:n tänään julkistamasta vuoden 2017 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2017 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa (6,0 miljardia euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä). Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen raportoitu liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa (5,9 miljardia euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä). Sekä ei-IFRS-liikevaihto että raportoitu liikevaihto laski vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 7 % (4 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta) vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
 • Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli vahva 42,7 % (40,0 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä), ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 12,1 % (9,3 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä) Nokia Technologies -liiketoiminnan ja Nokian verkkoliiketoiminnan sopeutumiskyvyn ansiosta. Raportoitu bruttokateprosentti oli 39,7 % (37,9 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä) ja raportoitu liikevoittoprosentti oli -4,2 % (0,9 % vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä).
 • Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,04 euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä), ja siihen vaikutti myönteisesti odotettua alhaisempi ei-IFRS verokanta, joka oli 15 %. Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,02 euroa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä).
 • Vahvan konsernitason tuloksen ansiosta vuodentakaiseen verrattuna sekä bruttokate- että liikevoittoprosentin kasvaessa merkittävästi ja strategiamme toteuttamisen edistyessä edelleen hyvin, Nokian hallitus suunnittelee ehdottavansa, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta (0,17 euroa osakkeelta vuodelta 2016).

Nokian verkkoliiketoiminta

 • Liikevaihto laski 9 % (6 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta) vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti Ultra Broadband Networks -segmentistä, johon vaikuttivat haasteet Mobile Networks -liiketoimintaryhmän markkinaolosuhteissa ja tietyissä projekteissa Pohjois-Amerikassa ja Kiinan alueella.
 • Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta IP Networks and Applications- ja Global Services -segmenttien liikevaihdon kehitys vuodentakaiseen verrattuna oli parempaa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, kun verrataan liikevaihdon kehitystä vuoden 2017 toisella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta sekä Global Services -segmentin että ja IP-reititysliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2 % vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna.
 • Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen bruttokateprosentti oli vakaa 38,6 % jatkuneen kurinalaisen toiminnan myötä. Liikevoittoprosentti oli 6,9 %, ja se heijasteli Ultra Broadband Networks -segmentin heikkoa tulosta, mitä Global Services- ja IP Networks and Applications -segmenttien tuloksen parantuminen vuodentakaiseen verrattuna osin tasoitti.

Nokia Technologies

 • Liikevaihto kasvoi 37 % ja liikevoitto kasvoi 73 % vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä saadusta välimiesmenettelyn ratkaisusta. Liikevaihdosta noin 180 miljoonaa euroa oli kertaluonteista ja sisälsi aikaisempiin ajanjaksoihin kohdistuvan osuuden. Toteuttamalla patenttilisensointistrategiaamme tehokkaasti ja nopeasti olemme noin kaksinkertaistaneet jatkuvan lisensointitulon vuodesta 2014, jolloin se oli 578 miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun ei-IFRS-luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet 1
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 7-9/
2017
7-9/
2016
Muutos
7-9/
2017
vrt.
7-9/
2016
4-6/
2017
Muutos
7-9/
2017
vrt.
4-6/
2017
1-9/
2017
1-9/
2016
Muutos
1-9/
2017
vrt.
1-9/
2016
Liikevaihto - ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta (ei-IFRS)     -4 %   2 %     -4 %
Liikevaihto (ei-IFRS) 5 537 5 956 -7 % 5 629 -2 % 16 555 17 241 -4 %
  Nokian verkko-
liiketoiminta
4 823 5 329 -9 % 4 971 -3 % 14 696 15 744 -7 %
Ultra Broadband Networks 2 099 2 519 -17 % 2 165 -3 % 6 500 7 171 -9 %
Global Services 1 359 1 389 -2 % 1 448 -6 % 4 168 4 277 -3 %
IP Networks and Applications 1 365 1 421 -4 % 1 358 1 % 4 028 4 295 -6 %
  Nokia Technologies 483 353 37 % 369 31 % 1 099 745 48 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 251 297 -15 % 307 -18 % 812 803 1 %
Bruttokate (ei-IFRS) 2 365 2 381 -1 % 2 350 1 % 6 911 6 814 1 %
Bruttokateprosentti (ei-IFRS) 42,7 % 40,0 % 270pp 41,7 % 100pp 41,7 % 39,5 % 220pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 668 556 20 % 574 16 % 1 583 1 233 28 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 334 435 -23 % 406 -18 % 1 064 1 085 -2 %
Ultra Broadband Networks 78 278 -72 % 191 -59 % 514 589 -13 %
Global Services 110 39 182 % 123 -11 % 289 175 65 %
IP Networks and Applications 146 119 23 % 91 60 % 260 321 -19 %
  Nokia Technologies 390 226 73 % 230 70 % 736 421 75 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -56 -105 -47 % -62 -10 % -217 -274 -21 %
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 12,1 % 9,3 % 280pp 10,2 % 190pp 9,6 % 7,2 % 240pp
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -63 -78 -19 % -63 0 % -207 -174 19 %
Tuloverot (ei-IFRS) -90 -216 -58 % -74 22 % -211 -491 -57 %
Tulos (ei-IFRS) 516 264 95 % 441 17 % 1 159 574 102 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos (ei-IFRS) 514 258 99 % 449 14 % 1 160 605 92 %
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta (ei-IFRS) 2 6 -67 % -9   0 -31 -100 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,09 0,04 125 % 0,08 12 % 0,20 0,11 82 %Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun raportoidut luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet 1
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 7-9/
2017
7-9/
2016
Muutos
7-9/
2017
vrt.
7-9/
2016
4-6/
2017
Muutos
7-9/
2017
vrt.
4-6/
2017
1-9/
2017
1-9/
2016
Muutos
1-9/
2017
vrt.
1-9/
2016
Liikevaihto - ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta     -4 %   2 %     -3 %
Liikevaihto 5 500 5 896 -7 % 5 619 -2 % 16 496 16 984 -3 %
  Nokian verkko-
liiketoiminta
4 823 5 329 -9 % 4 971 -3 % 14 696 15 744 -7 %
Ultra Broadband Networks 2 099 2 519 -17 % 2 165 -3 % 6 500 7 171 -9 %
Global Services 1 359 1 389 -2 % 1 448 -6 % 4 168 4 277 -3 %
IP Networks and Applications 1 365 1 421 -4 % 1 358 1 % 4 028 4 295 -6 %
  Nokia Technologies 483 353 37 % 369 31 % 1 099 745 48 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 251 297 -15 % 307 -18 % 812 803 1 %
  Ei-IFRS-oikaisut -38 -60 -37 % -11 245 % -59 -258 -77 %
Bruttokate 2 185 2 233 -2 % 2 236 -2 % 6 546 5 841 12 %
Bruttokateprosentti 39,7 % 37,9 % 180pp 39,8 % -10pp 39,7 % 34,4 % 530pp
Liiketappio/-voitto -230 55   -45 411 % -403 -1 417 -72 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 334 435 -23 % 406 -18 % 1 064 1 085 -2 %
Ultra Broadband Networks 78 278 -72 % 191 -59 % 514 589 -13 %
Global Services 110 39 182 % 123 -11 % 289 175 65 %
IP Networks and Applications 146 119 23 % 91 60 % 260 321 -19 %
  Nokia Technologies 390 226 73 % 230 70 % 736 421 75 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -56 -105 -47 % -62 -10 % -217 -274 -21 %
  Ei-IFRS-oikaisut -898 -501 79 % -620 45 % -1 986 -2 650 -25 %
Liikevoittoprosentti -4,2 % 0,9 % -510pp -0,8 % -340pp -2,4 % -8,3 % 590pp
Rahoitustuotot ja -kulut -63 -80 -21 % -218 -71 % -427 -215 99 %
Tuloverot 102 -111   -172   -223 56  
Tulos -190 -133 43 % -433 -56 % -1 058 -1 570 -33 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -192 -119 61 % -423 -55 % -1 088 -1 410 -23 %
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta 2 -14   -9   30 -161  
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,03 -0,02 50 % -0,07 -57 % -0,19 -0,25 -24 %
Nettokassa ja muut likvidit varat 2 731 5 539 -51 % 3 964 -31 % 2 731 5 539 -51 %
1 Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään ei-IFRS-oikaisut-osioissa sekä viimeisen neljänneksen että vuoden 2016 alusta tapahtuneen tuloskehityksen kuvausten yhteydessä ja tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).


Osinkoa ja pääomarakennetta koskeva päivitys

Nokian hallitus suunnittelee ehdottavansa vuodelta 2017 jaettavaksi osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Osinko on Nokian pääasiallinen tapa palauttaa pääomaa osakkeenomistajille, ja Nokian tavoitteena on jakaa kasvavaa tulosperusteista osinkoa. Nokian pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa osinkoa palauttamalla osakkeenomistajille noin 40-70 % ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon Nokian kassa-aseman sekä odotetun kassavirtakehityksen.

Nokia julkisti 29.10.2015, että sen hallitus on tehnyt perusteellisen analyysin Nokian mahdollisista pitkän aikavälin pääomarakennevaatimuksista ja julkisti suunnitelmansa 7 miljardin euron pääomarakenteen tehokkuuden optimointiohjelmaksi. Ohjelma koostuu noin 4 miljardin euron pääoman palautuksesta osakkeenomistajille sekä velkojen ja muiden velkatyyppisten erien vähentämisestä noin 3 miljardilla eurolla. Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen lopussa pääomanrakenteen optimointiohjelmastamme oli toteutettu noin 6,9 miljardia euroa. Jäljelle jäävä noin 0,1 miljardia euroa liittyy suunniteltuihin omien osakkeiden ostoihin, ja arvioimme saavamme tämän päätöksen vuoden 2017 loppuun mennessä. Saatuamme tämän ohjelman päätökseen ja ottaen huomioon suunnitellun vuodelta 2017 jaettavan osingon Nokia on vakuuttunut siitä, että sen pääomarakenne on vahva ja tehokas.  

Ei-IFRS-tunnusluvut antavat hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä

Annamme raportoitujen IFRS-tunnuslukujen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta. Uskomme, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman alla kuvattuja eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Näitä ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta, vaan niitä tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa.

Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja, liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin ja muihin niihin kuluihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Ei-IFRS-oikaisut raportoidaan ainoastaan Nokian konsernitasolla eikä niitä kohdisteta segmenteille.

Taloudellisten pääkohtien tarkastelu

Tämän Nokian tulosta koskevan taloudellisen katsauksen sisältämä taloudellisten pääkohtien tarkastelu sisältää Nokian liiketoimintojen eli Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologies -liiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulokset. Raportoitavista segmenteistä esitetään lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Segmentti-informaatio (liite 3).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Nokian kolmannen neljänneksen 0,09 euron ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli erinomainen. Konsernitason tulos oli vahva vuodentakaiseen verrattuna bruttokate- ja liikevoittoprosenttien kasvaessa merkittävästi ja strategiamme toteuttamisen edistyessä edelleen hyvin. Hyvän kehityksen ansiosta Nokian hallitus suunnittelee ehdottavansa, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta eli 2 eurosenttiä enemmän kuin vuosi sitten.

Patenttilisensointiliiketoimintamme tulos oli neljänneksen selkeä kohokohta. Saimme vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä myönteisen ratkaisun välimiesmenettelyssä LG:n kanssa, ja olemme sen jälkeen päässeet yhtiön kanssa sopimukseen lisenssistä, joka kattaa pidemmän ajanjakson kuin mitä välimiesmenettelyn ratkaisu edellytti. Toteuttamalla patenttilisensointistrategiaamme tehokkaasti ja nopeasti olemme noin kaksinkertaistaneet jatkuvan lisensointitulon vuodesta 2014, jolloin se oli 578 miljoonaa euroa. Olen myös erityisen tyytyväinen siihen, että patenttilisensointiliiketoimintamme kasvu on vuonna 2017 auttanut kompensoimaan verkkoliiketoimintamme liikevaihdon laskua. Edistymme erinomaisesti, ja meillä on hyvät mahdollisuudet kasvattaa tätä liiketoimintaa vuonna 2018 ja sen jälkeen.

Verkkoliiketoimintamme kehitys oli lisäksi neljänneksellä monilta osin vahvaa. Global Services -segmentin, IP-reititysliiketoiminnan sekä maantieteellisesti Lähi-idän ja Afrikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihto kasvoi vuodentakaiseen verrattuna ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Tilausten määrä kasvoi monilla alueilla, kuten Applications & Analytics -liiketoimintaryhmässä, jonka osalta tämä kehitys jatkui jo viidennen peräkkäisen neljänneksen ajan osoittaen edistystä strategiassamme rakentaa vahva ja itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta.

Kannattavuuden osalta verkkoliiketoimintamme bruttokateprosentti kasvoi vuodentakaiseen verrattuna 38,6 %:iin, mikä on huomattava saavutus markkinatilanteessa, joka on edelleen haastava. Lisäksi sekä Global Services- että IP Networks and Applications -segmentin liikevoittoprosentit kasvoivat merkittävästi vuodentakaiseen verrattuna, ensimmäisen ollessa 8,1 % ja jälkimmäisen 10,7 %.

Edistyimme jälleen strategiassamme laajentaa asiakaskuntaamme viestintäpalvelujen tarjoajien markkinan ulkopuolelle. Tavoittelemillamme rinnakkaisilla segmenteillä tilausten määrä on kasvanut vuoden alusta kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla ja liikevaihto kasvoi 8 % pois lukien entisen Alcatel-Lucentin kolmansien osapuolten integraatioon keskittyvä liiketoiminta, jota olemme parhaillaan lopettelemassa. 

Olemme lisäksi hankkineet yli 60 uutta asiakasta näillä rinnakkaisilla segmenteillä tänä vuonna. Asiakkaisiin sisältyy China Pacific Insurance Company, joka on Nuage-liiketoiminnallemme ensimmäinen suuryritystason sopimus Kiinassa. Hankimme myös ensimmäisen kaapelioperaattoriasiakkaan WOW!:n Yhdysvalloissa Gainspeedin oston myötä valikoimaamme tulleille tuotteille. Testaamme lisäksi kyseisiä tuotteita lähes tusinan asiakkaan kanssa kattaen alan suurimpia toimijoita.

Nämä tulokset ovat osoitus kurinalaisen toimintamallimme voimasta ja kokonaisvaltaisen tuotevalikoimamme tuomasta edusta. Kovasti kilpaillulla markkinalla toiminnan kurinalaisuus on ehdottoman tärkeää, ja se on Nokian keskeisiä vahvuuksia. Uskon lisäksi tuotevalikoimamme hyötyjen näkyvän entistä selvemmin markkinan siirtyessä 5G:hen, joka on paljon muutakin kuin pelkästään radioverkkoteknologia. 5G-teknologia edellyttää muun muassa pilvipohjaisia runkoverkkoja, IP-reititystä, monenlaisia siirtoratkaisuja, kiinteitä langattomia laajakaistayhteyksiä ja ohjelmisto-ohjattuja verkkosovelluksia. Nokia on yksi harvoista yhtiöistä, joka pystyy vastaamaan näihin kaikkiin tarpeisiin.

Neljänneksellä saavuttamastamme edistyksestä huolimatta Mobile Networks -liiketoimintaryhmämme kohtasi joitakin haasteita ja arvioimme ensisijaisen kohdemarkkinamme supistumisen jatkuvan vuonna 2018. Arvioimme laskun olevan 2-5 %:n luokkaa, ja se on seurausta useista meneillään olevista teknologisista siirtymistä, kovasta kilpailusta Kiinassa ja lyhyen aikavälin haasteista, jotka liittyvät operaattorien mahdollisiin yhdistymisiin eräissä maissa.

Mitä tulee Mobile Networks -liiketoimintaryhmän haasteisiin, olen maininnut aiemmilla neljänneksilläkin kyseisen liiketoimintaryhmän tutkimuksen ja kehityksen tiimin työkuorman olevan poikkeuksellisen suuri. Tämän tilanteen vuoksi joidenkin tuotteiden yhtenäistämisessä on ollut viivästyksiä, jotka ovat valitettavasti vaikuttaneet pieneen määrään asiakkaitamme. Tämän seurauksena Mobile Networks -liiketoimintaryhmän liikevaihtoon on kohdistunut painetta, ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät odotettavissa olevat kulut ovat kasvaneet.

Tiimini on täysin sitoutunut saamaan nämä asiat nopeasti takaisin raiteilleen ja näemme jo huomattavaa kehitystä. Uusien AirScale-tuotteidemme käyttöönotot lisääntyivät kaikilla maantieteellisillä toiminta-alueillamme mukaan lukien pohjoisamerikkalaisten avainasiakkaittemme keskuudessa. Kyseiset tuotteet auttavat parantamaan operaattorien kilpailukykyä sekä vastaamalla kustannushaasteisiin että nostamalla suorituskyvyn ja joustavuuden uudelle tasolle. Asiakastyytyväisyystuloksemme paranivat myös merkittävästi.

Haluaisin lisäksi korostaa, että tietyistä Mobile Networks -liiketoimintaryhmämme tuotejohtajuuden säilyttämiseen tarvittavista lisäinvestoinneista huolimatta olemme sitoutuneita noin 1,2 miljardin euron kokonaiskustannussäästötavoitteeseemme koko vuoden 2018 aikana. Näihin säästöihin liittyvät kustannukset ovat hieman aiemmin arvioitua korkeammat, ja arvioimme edelleen mahdollisuuksia lisäsäästöjen saavuttamiseksi hankinnan ja valmistuksen kuluissa.

En ole tyytyväinen kassatilanteemme kehitykseen kolmannella neljänneksellä, ja olemme moninkertaistamassa ponnistelujamme tällä alueella. Vahvan taseemme säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää.

Lyhyesti sanottuna, kohtasimme kolmannella neljänneksellä joitain haasteita, mutta monilla alueilla suoriuduimme hyvin, ja toteutimme strategiaamme tehokkaasti.


Rajeev Suri
Toimitusjohtaja


NOKIA VUODEN 2017 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ (EI-IFRS)

Ei-IFRS-liikevaihto ja ei-IFRS-liikevoitto

Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 7 % vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 2 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto olisi laskenut 4 % vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 2 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologies -liiketoiminnan ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulosten tarkastelu esitetään "Nokian verkkoliiketoiminta", "Nokia Technologies" ja "Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut" -osioissa alla.

 

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

EUR milj., ei-IFRS Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-muksen ja kehi-tyksen kulut Myynnin ja hallin-non kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosentin muutos %
Verkko-liiketoiminta -506 -9 % -138 -17 11 43 -101 -130pp
Nokia Technologies 130 37 % 132 7 25 0 164 1 670pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -46 -15 % -10 11 15 31 49 1 310pp
Eliminoinnit 2   0 0 0 0 0  
Nokia -419 -7 % -16 3 51 75 112 280pp

Valuuttakurssimuutoksilla oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä negatiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen, lievästi positiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin sekä lievästi positiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vertailu edelliseen neljännekseen

EUR milj., ei-IFRS Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-muksen ja kehi-
tyksen kulut
Myynnin ja hallin-non kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosentin muutos %
Verkko-liiketoiminta -148 -3 % -85 -2 6 8 -72 -130pp
Nokia Technologies 114 31 % 121 2 25 12 160 1 840pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -56 -18 % -22 7 3 17 6 -210pp
Eliminoinnit -2   0 0 0 0 0  
Nokia -92 -2 % 15 7 34 37 94 190pp

Valuuttakurssimuutoksilla oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä negatiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen, lievästi positiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin sekä lievästi positiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon edelliseen neljännekseen verrattuna.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva ei-IFRS-tulos

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

EUR milj., ei-IFRS Liike-voitto Rahoitus-tuotot ja -kulut Tuloverot Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emoyhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia 112 15 126 252 4 256

 

Ei-IFRS-verot

Nokian tuloksen alueellinen jakauma vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä johti poikkeuksellisen alhaiseen 15 %:n ei-IFRS-verokantaan.

Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti venture fund -sijoitusten voitoista, mitä tiettyjen immateriaalioikeuksiin sijoittavien yksityisten rahastojen arvonkehitykseen liittyvä arvonalentumiskulu osin tasoitti.

Vertailu edelliseen neljännekseen

EUR milj., ei-IFRS Liike-voitto Rahoitus-tuotot ja -kulut Tuloverot Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emoyhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia 94 0 -16 75 -11 65


Ei-IFRS-verot

Nokian tuloksen alueellinen jakauma vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä johti poikkeuksellisen alhaiseen 15 %:n ei-IFRS-verokantaan.

Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut

Muuttumattomana  pysyneet rahoitustuotot ja -kulut johtuivat ensisijaisesti venture fund -sijoitusten voitoista ja valuuttakurssimuutoksista, minkä tiettyjen immateriaalioikeuksiin sijoittavien yksityisten rahastojen arvonkehitykseen liittyvä arvonalentumiskulu täysin tasoitti.

NOKIA VUODEN 2017 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ (RAPORTOITU)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Liikevaihto

Nokian liikevaihto laski 7 % vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 2 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi laskenut 4 % vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olisi kasvanut 2 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevaihdon lasku vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta, mitä Nokia Technologies -liiketoiminta ja alhaisemmat ei-IFRS-oikaisut, jotka liittyivät hankintalaskelman laatimiseen liittyvään oikaisuun osin tasoittivat. Tämä oikaisu liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleiden myynnin jaksotusten arvostuksen alentamiseen.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevaihdon lasku vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta ja tuotevalikoimastrategiaan liittyvistä kuluista johtuvista korkeammista ei-IFRS-oikaisuista, mitä Nokia Technologies -liiketoiminta osin tasoitti.

Liikevoitto

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Nokia kirjasi vuoden 2017 kolmannelta neljännekseltä liiketappion, kun se vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kirjasi liikevoiton. Muutos johtui ensisijaisesti muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivisesta vaihtelusta sekä alhaisemmasta bruttokatteesta, mitä alhaisemmat myynnin ja hallinnon kulut osin tasoittivat.

Bruttokatteen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan alhaisemmasta bruttokatteesta, korkeammista ei-IFRS-oikaisuista ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion alhaisemmasta bruttokatteesta, mitä Nokia Technologies -liiketoiminta osin tasoitti.

Myynnin ja hallinnon kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnasta, Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta sekä Nokian verkkoliiketoiminnasta.

Nokian muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti korkeammista uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista johtuneista korkeammista ei-IFRS-oikaisuista sekä arvonalentumiskirjauksesta, mitä Nokian verkkoliiketoiminta ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osio osin tasoittivat.

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Nokia kirjasi muihin tuottoihin ja kuluihin Nokia Technologies -liiketoimintaan kuuluvan digitaalisen terveydenhuollon liiketoiminnan liikearvon arvonalentumiskirjauksesta johtuvan 141 miljoonan euron kulun, jolla ei ollut rahavirtavaikutusta. Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen tuloksen seurauksena Nokia oikaisi digitaalisen terveydenhuollon rahavirtaa tuottavan yksikkönsä pitkän aikavälin kassavirtaennusteitaan ja teki arvonalentumiskirjauksen. Arvonalentumiskirjausta ei sisällytetty ei-IFRS-tulokseen ja se kohdennettiin digitaalisen terveydenhuollon rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvon kirjanpitoarvoon, joka kirjattiin nollaan. Jatkossa Nokia Technologies aikoo kasvaa entistä merkittävämmäksi toimijaksi kuluttajien ja lääketieteen alan sidosryhmien keskuudessa entistä keskittyneemmän ja ketterämmän digitaalisen terveydenhuollon liiketoimintansa myötä.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liiketappion kasvu vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä johtui ensisijaisesti muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivisesta vaihtelusta ja alhaisemmasta bruttokatteesta, mitä alhaisemmat myynnin ja hallinnon kulut osin tasoittivat.

Bruttokatteen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan alhaisemmasta bruttokatteesta, korkeammista tuotevalikoimastrategiaan liittyviin kuluihin liittyvistä ei-IFRS-oikaisuista ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion alhaisemmasta bruttokatteesta, mitä Nokia Technologies -liiketoiminta osin tasoitti.

Myynnin ja hallinnon kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnasta ja alhaisemmista transaktio- ja integraatiokuluihin liittyvistä ei-IFRS-oikaisuista.

Nokian muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti arvonalentumiskirjauksesta sekä korkeammista uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista johtuneista korkeammista ei-IFRS-oikaisuista, mitä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osio ja Nokia Technologies -liiketoiminta osin tasoittivat.

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Nokia kirjasi muihin tuottoihin ja kuluihin Nokia Technologies -liiketoimintaan kuuluvan digitaalisen terveydenhuollon liiketoiminnan liikearvon arvonalentumiskirjauksesta johtuvan 141 miljoonan euron kulun, jolla ei ollut rahavirtavaikutusta. Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen tuloksen seurauksena Nokia oikaisi digitaalisen terveydenhuollon rahavirtaa tuottavan yksikkönsä pitkän aikavälin kassavirtaennusteitaan ja teki arvonalentumiskirjauksen. Arvonalentumiskirjausta ei sisällytetty ei-IFRS-tulokseen ja se kohdennettiin digitaalisen terveydenhuollon rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvon kirjanpitoarvoon, joka kirjattiin nollaan. Jatkossa Nokia Technologies aikoo kasvaa entistä merkittävämmäksi toimijaksi kuluttajien ja lääketieteen alan sidosryhmien keskuudessa entistä keskittyneemmän ja ketterämmän digitaalisen terveydenhuollon liiketoimintansa myötä.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan tappiollisen tuloksen kasvu vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä johtui ensisijaisesti siitä, että Nokia kirjasi vuoden 2017 kolmannelta neljännekseltä liiketappion verrattuna vuoden 2016 kolmannelta neljännekseltä kirjattuun liikevoittoon. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä kirjattu verotuotto verrattuna verokuluun vuoden 2016 vastaavana ajanjaksona sekä vähäisemmässä määrin rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu tasoittivat tätä osin.

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti venture fund -sijoitusten voitoista, mitä tiettyjen yksityisten immateriaalioikeuksiin sijoittavien rahastojen arvonkehitykseen liittyvä arvonalentumiskulu osin tasoitti.

Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen verokulun muutos  verotuotoksi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä johtui ensisijaisesti Nokian voiton alueellisen jakauman muutoksesta seuranneista alhaisemmista veroista.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan tappiollisen tuloksen pieneneminen vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä  johtui ensisijaisesti vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä kirjatusta verotuotosta verrattuna verokuluun vuoden 2017 toisella neljänneksellä sekä rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivisesta vaihtelusta. Liiketappion kasvu tasoitti tätä osin.

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti vuoden 2017 toiseen neljännekseen kielteisesti vaikuttaneiden Nokian ostotarjouksiin 15.1.2028 erääntyvien 6,50 %:n joukkovelkakirjalainojen, 15.3.2029 erääntyvien 6,45 %:n joukkovelkakirjalainojen ja 15.5.2019 erääntyvien 5,375 %:n joukkovelkakirjalainojen hankintaan liittyvien ei-IFRS-oikaisujen puuttumisesta sekä korkeammista voitoista venture fund -sijoituksista. Tätä osin tasoitti tiettyjen immateriaalioikeuksiin sijoittavien yksityisten rahastojen arvonkehitykseen liittyvä arvonalentumiskulu.

Vuoden 2017 toisen neljänneksen verokulun muutos verotuotoksi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä johtui ensisijaisesti siitä, että vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä ei toisen neljänneksen tapaan kirjattu kertaluonteista muutosta tuloverovelkoihin, joihin liittyy epävarmuutta, eikä kertaluonteista verokulua liittyen laskennallisten verosaatavien alaskirjauksiin.

Ei-IFRS-oikaisujen tarkastelu vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä

Ei-IFRS-oikaisut sisältävät Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyvät kulut, liikearvon arvonalentumiskulut, aineettomien hyödykkeiden poistot ja yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2).

 

EUR milj. 7-9/
2017
7-9/
2016
Muutos
7-9/
2017
vrt.
7-9/
2016
4-6/
2017
Muutos
7-9/
2017
vrt.
4-6/
2017
Liikevaihto -38 -60 -37 % -11 245 %
Bruttokate -181 -149 21 % -114 59 %
Tutkimus- ja kehityskulut -177 -179 -1 % -172 3 %
Myynnin ja hallinnon kulut -139 -145 -4 % -151 -8 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -401 -29 1283 % -182 120 %
Liiketappio/-voitto -898 -501 79 % -620 45 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -1 -100 % -156 -100 %
Tuloverot 192 105 83 % -98 -296 %
Tulos -706 -397 78 % -873 -19 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -706 -378 87 % -873 -19 %
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta 0 -20 -100 % -1 -100 %

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 38 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, ja ne johtuivat tuotevalikoimastrategiaan liittyvistä kuluista  sekä hankintalaskelman laatimiseen liittyvästä oikaisusta, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleiden myynnin jaksotusten arvostuksen alentamiseen.

Liikevoittoa koskevat ei-IFRS-oikaisut

Liikevoittoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 898 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoon liittyneet ei-IFRS-oikaisut johtuivat ensisijaisesti seuraavista bruttokatteeseen, tutkimuksen ja kehityksen kuluihin, myynnin ja hallinnon kuluihin sekä muihin tuottoihin ja kuluihin kielteisesti vaikuttaneista ei-IFRS-oikaisuista:

Bruttokatetta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 181 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kauppaan liittyvistä tuotevalikoimastrategiaan liittyvistä kuluista sekä myynnin jaksotuksista.

Tutkimuksen ja kehityksen kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 177 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista sekä vähäisemmässä määrin Alcatel-Lucent-kauppaan liittyvistä tuotevalikoimastrategiaan liittyvistä kuluista.

Myynnin ja hallinnon kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 139 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista ja integraatio- ja transaktiokuluista.

Muita tuottoja ja kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 401 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista, jotka johtuivat Nokian kustannusvähennyksiin ja tehokkuuden parantamiseen liittyvistä aloitteista sekä 141 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksesta.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa tulosta koskevat ei-IFRS-oikaisut

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa tulosta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 706 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti liikevoittoa koskevista ei-IFRS-oikaisuista sekä seuraavista rahoitustuottoihin ja -kuluihin sekä veroihin kielteisesti vaikuttaneista ei-IFRS-oikaisuista:

Rahoitustuottoja- ja kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 0 euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

Veroja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 192 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, ja ne johtuivat liikevoittoa koskevista ei-IFRS-oikaisuista.

Kustannussäästöohjelma   

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2017 kolmannen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan vuoden 2016 toisesta neljänneksestä alkaen.

Milj. EUR, arviolta 7-9/
2017
Uudelleenjärjestely- ja  muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 750
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 260
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 130
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 880
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 760
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta 120
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut yhteensä 1 900
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 1 260
 = Tulevat kulukirjaukset 640
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 2 250
 - Maksetut rahavirrat 830
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 1 420

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko vuoden 2016 tuloksestamme sekä tulevaisuuden odotuksemme kustannussäästöohjelmaamme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

  Toteutunut Arvioidut summat
Milj. EUR,
arviolta,
pyöris-
tetty
lähim-
pään 50 mil-
joo-
naan
eur-
oon
2016 Koko
vuosi
2017
Koko
vuosi
2018
Koko
vuosi
2019
ja
sii-

eteen-
päin
Yht-
een-
    4-6
2017
lopu-
ssa
7-9
2017
lopu-
ssa
4-6
2017
lopu-
ssa
7-9
2017
lopu-
ssa
4-6
2017
lopu-
ssa
7-9
2017
lopu-
ssa
4-6
2017
lopu-
ssa
7-9
2017
lopu-
ssa
Kokonais-
kustannus-
säästöt
550 250 250 400 400 0 0 1 200 1 200
 - Toimin-
takulut
350 100 150 350 300 0 0 800 800
 - Hankin-
nan ja valmis-
tuksen kulut
200 150 100 50 100 0 0 400 400
Uudelleen-
järjestely-
kulut ja mu-
ut niihin liittyvät kulut
750 750 650 200 500 0 0 1 700 1 900
Uudelleen-
järjestely-
kuluihin ja muihin nii-
hin liittyviin kuluihin liittyvät ulos-
menevät rahavirrat
400 750 600 550 650 450 600 2 150 2 250
Verkko-
laitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut
150 450 550 300 550 0 150 900 1 400
Verkko-
laitteiston vaihdoksiin liittyvät ulos-
menevät rahavirrat
150 450 600 300 500 0 150 900 1 400

Koko vuoden 2016 alhaisemmat tulospalkkiovelat vaikuttivat myönteisesti toteutuneisiin kustannussäästöihin, mikä johtui koko vuoden 2016 taloudellisesta tuloksesta. Vuoden 2016 kokonaiskustannukset laskivat aiemmin arvioitua enemmän, ja alhaisempien tulospalkkiovelkojen vaikutus oli yli puolet tästä laskusta. Tämän kehityksen odotetaan muuttuvan vuonna 2017 olettaen, että vuoden 2017 taloudellinen tulos on odotustemme mukainen. Nokia on edelleen aikataulussa kumulatiivisesti katsottuna koko vuoden 2018 aikana tavoittelemiensa 1,2 miljardin euron kokonaiskustannussäästöjen saavuttamisessa.

Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien kulujen kasvun arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa, josta noin puolet liittyy eläkejärjestelyiden supistamiseen, jolla ei ole rahavirtavaikutusta, ja toinen puoli liittyy pienempiin eriin, joilla arvioidaan olevan noin 100 miljoonan euron rahavirtavaikutus.

Noin 500 miljoonan euron lisäys arvioiduissa verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvissä kuluissa ja ulosmenevissä rahavirroissa johtui ensisijaisesti viivästyksistä yhdistettäessä pientä määrää tuotteita. Olemme siirtyneet verkkolaitteiston vaihdosohjelmassa täysin toimeenpanovaiheeseen. Sen lisäksi, että nostimme arviotamme arvioiduista kuluista ja ulosmenevistä rahavirroista, laajensimme myös ohjelmaa vuoteen 2019.

 

NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Arvio Kommentit
Nokia Nokian vuotuiset kustannus-säästöt,
pois lukien Nokia Technologies
Noin 1,2 miljardin euron vuotuisten kokonais-kustannus-säästöjen saavuttaminen koko vuoden 2018 aikana1 Verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistettyihin
ei-IFRS-toimintakuluihin koko vuonna 2015, pois lukien Nokia Technologies. Nokia arvioi saavansa noin 800 miljoonan euron kustannussäästöt toimintakuluista ja noin 400 miljoonan euron kustannussäästöt hankinnan ja valmistuksen kuluista.

Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien kulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 1,9 miljardia euroa. Uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja koskevien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan yhteensä noin 2,25 miljardia euroa.
(Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan arvioimme uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien kulujen olevan yhteensä noin 1,7 miljardia euroa ja uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja koskevien ulosmenevien rahavirtojen noin 2,15 miljardia euroa.)
  Verkkolaitteiston vaihdokset Yhteensä noin 1,4 miljardia euroa1
(päivitys)
Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut kirjataan ei-IFRS-oikaisuihin, ja ne eivät siten vaikuta Nokian ei-IFRS-liikevoittoon.
(Tämä on päivitys aiempaan ohjeistukseemme, jonka mukaan arvioimme verkkolaitteiston vaihdoksien olevan yhteensä noin 900 miljoonaa euroa.)
  Ei-IFRS-rahoitustuotot ja
-kulut
Noin 250 miljoonaa euroa kuluja koko vuoden 2017 aikana

 

 

 
Sisältää ensisijaisesti korollisiin velkoihin ja etuuspohjaisiin eläkkeisiin ja muihin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyvät nettokorkokulut sekä valuuttakurssimuutosten vaikutuksen tiettyihin tase-eriin.

Nokia arvioi ei-IFRS-rahoitustuottoihin ja
-kuluihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 200 miljoonaa euroa koko vuoden 2017 aikana.
  Ei-IFRS-verokanta Noin 20 % koko vuonna 2017

(päivitys)
Nokia arvioi, että sen koko vuoden 2017 ei-IFRS-verokantaan vaikuttavat tekijät kuten tuloksen alueellinen jakauma.
(Tämä on päivitys aiempaan ohjeistukseemme ja kommenttiimme, joiden mukaan arvioimme koko vuoden 2017 ei-IFRS-verokannan olevan 25 %:n ja 30 %:n välillä.)

Nokia arvioi veroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 800 miljoonaa euroa koko vuonna 2017.
  Käyttöomaisuus-
investoinnit
Noin 600 miljoonaa euroa koko vuonna 2017
(päivitys)

 
Liittyvät ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoimintaan.
(Tämä on päivitys aiempaan ohjeistukseemme, jonka mukaan arvioimme käyttöomaisuus-
investointien olevan noin 500 miljoonaa euroa koko vuonna 2017.)
Nokian verkkoliike-toiminta Liikevaihto Lasku vastaa ensisijaisen kohdemarkkinan laskua koko vuonna 2017

 
Arvioimme tällä hetkellä markkinaolosuhteiden olevan hieman ennakoitua haastavammat koko vuonna 2017 ja esitämme uusia kommentteja koskien ensisijaisen kohdemarkkinamme kehitystä koko vuonna 2018. Suunnittelemme kertovamme Nokian verkkoliiketoiminnan vuoden 2018 näkymistä Nokian vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2017 katsauksen yhteydessä.
Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoittoprosentin näkymiin:
 • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan noin 4-5 %:n supistuminen koko vuonna 2017 ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta koko vuoteen 2016 verrattuna. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan arvioimme supistumisen olevan 3-5 %:n luokkaa);
 • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan noin 2-5 %:n supistuminen koko vuonna 2018 ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta verrattuna koko vuoteen 2017 (uusi kommentti koskien ensisijaisen kohdemarkkinamme näkymiä koko vuonna 2018);
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoituksiin liittyvä epävarmuus erityisesti vuoden 2017 toisella puoliskolla ja vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla (uusi kommentti vuoden 2018 ensimmäistä puoliskoa koskien);
 • Kova kilpailu Kiinassa, minkä arvioidaan vaikuttavan kielteisesti erityisesti vuoden 2017 viimeiseen neljännekseen (uusi kommentti);
 • Mahdollisiin yrityskauppoihin liittyvä epävarmuus asiakkaidemme keskuudessa (uusi kommentti);
 • Toimialan kilpailudynamiikka;
 • Tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma;
 • Merkittävien verkkorakennushankkeiden ajoittuminen;
 • Kustannussäästö- ja jälleeninvestointi-suunnitelmien toimeenpano toimintakulujen laskiessa koko vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna; ja
 • Tarvittavien tutkimus- ja kehitysinvestointien määrä tuotteiden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja 5G:n kehityksen nopeuttamiseksi.
Liikevoittoprosentti

8-10 % koko vuonna 2017
Nokia
Technologies
Liikevaihto

 
Ei arviota Merkittävien lisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota koko vuoden 2017 näkymistä.

Nokia raportoi nykyään patentti- ja tavaramerkin lisensointitoiminnan liikevaihdon neljännesvuosittain koko vuoden liikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) sijasta.

Nokia julkisti vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä suunnitelmansa keskittyä patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointiin ja tavoitella nopeampaa kasvua digitaalisen terveydenhuollon alueella ja markkinalla, samalla kun investointeja virtuaalitodellisuuteen kohdennetaan. Digitaalisen median liiketoiminnan painotuksen vähentämisen johdosta Nokia katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota digitaalisen terveydenhuollon ja digitaalisen median alueiden koko vuoden 2017 näkymistä (uusi kommentti).

(Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan arvioimme digitaalisen terveydenhuollon ja digitaalisen median alueiden kokonaisliikevaihdon kasvavan vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna johtuen ensisijaisesti digitaalisen terveydenhuollon ja digitaalisen median tuotteidemme lisääntyneestä käyttöönotosta kuluttajien keskuudessa.)
     

1 Katso lisätietoja kustannussäästöjä ja verkkolaitteiston vaihdoksia koskevasta ohjeistuksesta yllä olevasta Kustannussäästöohjelma-osiosta.


RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista, mukaan lukien Alcatel Lucentin hankinnasta, odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti sekä Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 13) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 14) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, teknologialisensoinnilla ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, mukaan lukien digitaalisen terveydenhuollon saralla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 18) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 19) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 20) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 21) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 22) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 23) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 24) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 25) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 26) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 27) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 28) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 29) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 30) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 25.10.2017.

LEHDISTÖ- JA SIJOITTAJATIEDUSTELUT:

Viestintä, puh. +358 10 448 4900, sähköposti: press.services@nokia.com
Sijoittajasuhteet, puh. +358 4080 3 4080, sähköposti: investor.relations@nokia.com

 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2017 katsauksensa 1.2.2018.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com