Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2017 katsaus

Nokia Oyj
Tilinpäätöstiedote
1.2.2018 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2017 katsaus

Vahva tulos Nokian verkkoliiketoiminnan kasvun ja vakaan suorituksen sekä Nokia Technologies -liiketoiminnan ennätyksellisen liikevaihdon ansiosta

 • Nokian hallitus tulee ehdottamaan, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta (0,17 euroa osakkeelta vuodelta 2016).
 • Nokian hallitus on sitoutunut ehdottamaan kasvavaa osinkoa, myös vuodelta 2018.

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2017 katsauksesta. Täydellinen vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2017 katsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen katsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 6,7 miljardia euroa (6,7 miljardia euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä). Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen raportoitu liikevaihto oli 6,7 miljardia euroa (6,7 miljardia euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei-IFRS-liikevaihto kasvoi 5 % ja raportoitu liikevaihto kasvoi 6 %. Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2 % ja Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 80 %.
 • Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-bruttokateprosentti oli vakaa 41,4 % (42,2 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä), ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli vahva 15,1 % (14,0 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä) Nokian verkkoliiketoiminnan sopeutumiskyvyn ja Nokia Technologies -liiketoiminnan vahvan suorituksen ansiosta. Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen raportoitu bruttokateprosentti oli 39,0 % (40,3 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä), ja raportoitu liikevoittoprosentti oli 6,3 % (4,8 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä).
 • Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,12 euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä), ja vuoden 2017 laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,22 euroa vuonna 2016). Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (0,11 euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä), ja vuoden 2017 laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa (-0,13 euroa vuonna 2016). Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen laimennettuun raportoituun osakekohtaiseen tulokseen vaikutti noin 0,13 euron verran kielteisesti tiettyjen laskennallisten verosaamisten uudelleenmäärittely verokantojen muutoksen seurauksena, ensisijaisesti Yhdysvalloissa.
 • Kassa kehittyi vahvasti vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja nettokassa oli 4,5 miljardia euroa, kasvaen 1,8 miljardia euroa edelliseen neljännekseen verrattuna hyvän nettokäyttöpääoman hallinnan ansiosta.

Nokian verkkoliiketoiminta

 • Liikevaihto kasvoi 2 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä johtuen IP Networks and Applications- ja Ultra Broadband Networks -segmenteistä. Valuuttakurssien suurilla vaihteluilla vuodentakaiseen verrattuna oli kielteinen vaikutus raportoituun liikevaihtoon, ja liikevaihto laski 4 % vuodentakaiseen verrattuna.
 • Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen bruttokateprosentti oli vakaa 37,6 % ja liikevoittoprosentti 11,1 % kurinalaisen toiminnan ansiosta.
 • Koko vuoden 2017 tulos oli vuodelle antamamme ohjeistuksen mukainen (liikevaihto laski 4 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja liikevoittoprosentti oli 8,3 %).

Nokia Technologies

 • Liikevaihto kasvoi 79 % ja liikevoitto 146 % vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti uusista lisenssisopimuksista. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä liikevaihdosta noin 210 miljoonaa euroa (0 euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä) oli kertaluonteista ja sisälsi aiempiin kausiin kohdistuvan osuuden. Tästä noin 80 miljoonaa euroa liittyi vuoteen 2017 ja noin 130 miljoonaa euroa aiempiin vuosiin.
 • Liikevaihto kasvoi 57 % ja liikevoitto 94 % vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna johtuen ensisijaisesti uusista lisenssisopimuksista ja välimiesmenettelyiden ratkaisuista. Vuonna 2017 liikevaihdosta noin 300 miljoonaa euroa (0 euroa vuonna 2016) oli kertaluonteista ja sisälsi aiempiin vuosiin kohdistuvan osuuden.

Nokian näkymät vuosille 2018 ja 2020

 • Koko vuonna 2018 Nokia tavoittelee 0,23 euron ja 0,27 euron välillä olevaa laimennettua ei-IFRS-osakekohtaista tulosta, ja koko vuonna 2020 Nokia tavoittelee 0,37 euron ja 0,42 euron välillä olevaa laimennettua ei-IFRS-osakekohtaista tulosta.
 • Lisätietoja kyseisestä ja muista tavoitteista löytyy Näkymät-osiossa.
Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja tammi-joulukuun ei-IFRS-luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet 1
EUR milj. (paitsi osakekohtainen
tulos, EUR)
10-12/
2017
10-12/
2016
Muutos
10-12/
2017
vrt. 
10-12/
2016
7-9/2017 Muutos
10-12/
2017
vrt.
7-9/
2017
1-12/
2017
1-12/
2016
Muutos
1-12/
2017
vrt.
1-12/
2016
Liikevaihto (ei-IFRS) 6 668 6 731 -1 % 5 537 20 % 23 223 23 972 -3 %
muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
    5 %   21 %     -1 %
Nokian verkkoliiketoiminta 5 827 6 086 -4 % 4 823 21 % 20 523 21 830 -6 %
muutos ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta     2 %   22 %     -4 %
Ultra Broadband Networks 2 471 2 586 -4 % 2 099 18 % 8 970 9 758 -8 %
muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
    2 %   19 %     -6 %
Global Services 1 642 1 759 -7 % 1 359 21 % 5 810 6 036 -4 %
muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
    -1 %   22 %     -2 %
IP Networks and Applications 1 714 1 740 -1 % 1 365 26 % 5 742 6 036 -5 %
muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
    5 %   27 %     -3 %
Nokia Technologies 554 309 79 % 483 15 % 1 654 1 053 57 %
muutos ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta     80 %   15 %     57 %
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 302 340 -11 % 251 20 % 1 115 1 142 -2 %
muutos ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta     -12 %   19 %     -5 %
Bruttokate (ei-IFRS) 2 762 2 842 -3 % 2 365 17 % 9 674 9 657 0 %
Bruttokate-
prosentti (ei-IFRS)
41,4 % 42,2 % -80pp 42,7 % -130pp 41,7 % 40,3 % 140pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 1 004 940 7 % 668 50 % 2 587 2 172 19 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 647 858 -25 % 334 94 % 1 711 1 943 -12 %
Ultra Broadband Networks 267 333 -20 % 78 242 % 781 922 -15 %
Global Services 121 230 -47 % 110 10 % 411 406 1 %
IP Networks and Applications 259 294 -12 % 146 77 % 519 615 -16 %
  Nokia Technologies 389 158 146 % 390 0 % 1 124 579 94 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -31 -76 -59 % -56 -45 % -248 -350 -29 %
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 15,1 % 14,0 % 110pp 12,1 % 300pp 11,1 % 9,1 % 200pp
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) 2 -73 -72 1 % -63 16 % -280 -246 14 %
Tuloverot (ei-IFRS) 2 -232 -204 14 % -90 158 % -443 -695 -36 %
Tulos (ei-IFRS) 716 676 6 % 516 39 % 1 875 1 250 50 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos (ei-IFRS) 709 672 6 % 514 38 % 1 869 1 276 46 %
Määräys-
vallattomien omistajien osuus tuloksesta (ei-IFRS)
6 4 50 % 2   6 -26  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,13 0,12 8 % 0,09 44 % 0,33 0,22 50 %Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen ja tammi-joulukuun raportoidut luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet 1
EUR milj. (paitsi osake-kohtainen tulos, EUR) 10-12/
2017
10-12/
2016
Muutos
10-12/
2017
vrt.
10-12/
2016
7-9/
2017
Muutos
10-12/
2017
vrt.
7-9/
2017
1-12/
2017
1-12/
2016
Muutos
1-12/
2017
vrt.
1-12/
2016
Liikevaihto - ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta
    6 %   22 %     0 %
Liikevaihto 6 651 6 657 0 % 5 500 21 % 23 147 23 641 -2 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 5 827 6 086 -4 % 4 823 21 % 20 523 21 830 -6 %
Ultra Broadband Networks 2 471 2 586 -4 % 2 099 18 % 8 970 9 758 -8 %
Global Services 1 642 1 759 -7 % 1 359 21 % 5 810 6 036 -4 %
IP Networks and Applications 1 714 1 740 -1 % 1 365 26 % 5 742 6 036 -5 %
  Nokia Technologies 554 309 79 % 483 15 % 1 654 1 053 57 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 302 340 -11 % 251 20 % 1 115 1 142 -2 %
  Ei-IFRS-oikaisut -17 -74 -77 % -38 -55 % -75 -331 -77 %
Bruttokate 2 593 2 683 -3 % 2 185 19 % 9 139 8 524 7 %
Bruttokate-
prosentti
39,0 % 40,3 % -130pp 39,7 % -70pp 39,5 % 36,1 % 340pp
Liikevoitto/-tappio 419 317 32 % -230 -282 % 16 -1 100 -101 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 647 858 -25 % 334 94 % 1 711 1 943 -12 %
Ultra Broadband Networks 267 333 -20 % 78 242 % 781 922 -15 %
Global Services 121 230 -47 % 110 10 % 411 406 1 %
IP Networks and Applications 259 294 -12 % 146 77 % 519 615 -16 %
  Nokia Technologies 389 158 146 % 390 0 % 1 124 579 94 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -31 -76 -59 % -56 -45 % -248 -350 -29 %
  Ei-IFRS-oikaisut -585 -622 -6 % -898 -35 % -2 571 -3 272 -21 %
Liikevoittoprosentti 6,3 % 4,8 % 150pp -4,2 % 1 050pp 0,1 % -4,7 % 480pp
Rahoitustuotot ja -kulut 2 -41 -72 -43 % -63 -35 % -537 -287 87 %
Tuloverot 2 -772 401   102   -927 457  
Tulos -378 658   -190 99 % -1 437 -912 58 %
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluva tulos
-384 659   -192 100 % -1 473 -751 96 %
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta 6 0   2   36 -161  
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,07 0,11   -0,03 133 % -0,26 -0,13 100 %
Nettokassa ja muut likvidit varat 4 514 5 299 -15 % 2 731 65 % 4 514 5 299 -15 %
1 Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään ei-IFRS-oikaisut-osioissa sekä viimeisen neljänneksen että vuoden 2016 alusta tapahtuneen tuloskehityksen kuvausten yhteydessä ja tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).
Raportoitu 1-12/2017 tulos ei ole vertailukelpoinen aiemmin julkaistujen raportoitujen tulosten kanssa johtuen tuloveroihin liittyvien korkojen uudelleenluokittelusta tuloveroista rahoituskuluihin. Katso lisätietoja liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Olen tyytyväinen siihen, että Nokia päätti vuoden 2017 vahvaan viimeisen neljänneksen tulokseen. Liikevaihto kasvoi ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kolmessa viidestä verkkoliiketoiminnan liiketoimintaryhmästämme ja Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti. Konsernitason kannattavuus kasvoi sekä neljänneksellä että koko vuonna, ja verkkoliiketoiminnan bruttokateprosentti pysyi vakaana Kiinan markkinan kovan kilpailun laimentavasta vaikutuksesta huolimatta.

Tämä suoritus on osoitus mobiilituotevalikoimamme edistyksestä kolmannen neljänneksen jälkeen, ja se asemoi meidät hyvin tulevaa 5G-siirtymää ajatellen. Äskettäinen 4G/LTE-ohjelmistopäivityksemme oli korkealaatuisin kautta aikojen, 5G-valmiita AirScale-tukiasemiamme toimitetaan markkinoille suuria määriä ja ne tuottavat asiakkaidemme käytössä erinomaisia tuloksia, ja edistymme hyvin avainasiakkaidemme tuotesiirtymien toteuttamisessa. Pian neljänneksen päättymisen jälkeen julkistimme mullistavan uuden ReefShark-piirisarjatuoteperheemme mobiilituotteille sekä kokonaisvaltaisen 5G Future X -verkkoarkkitehtuurimme. Ne tuovat Nokialle vahvan kilpailuedun.

Edistyimme myös jälleen hyvin strategiamme toteuttamisessa neljänneksen aikana. Asemamme ydinliiketoiminnassamme viestintäpalveluiden tarjoajien keskuudessa on edelleen vahva, ja kehityksemme tavoittelemillamme vertikaalisilla markkinoilla on erinomaista. Ohjelmistoliiketoimintamme kasvaa, ja sillä on nyt vahva perusta. Etenemme lisensointiliiketoiminnassamme edelleen strategiamme mukaisesti ja saavutimme neljänneksellä sopimuksen jo toisen kiinalaisen toimijan kanssa. Luotamme siihen, että lisensointi on Nokialle jatkossakin merkittävä arvon tuottaja, ja arvioimme lisensointiliiketoiminnan jatkuvan liikevaihdon kertyvän vuotuisen kasvuprosentin (CAGR) olevan 10 % tästä hetkestä vuoden 2020 loppuun asti.

Odotamme verkkoliiketoiminnan markkinan supistuvan jälleen vuonna 2018, vaikkakin aiemmin arvioimaamme hieman hitaammin ottaen huomioon varhaiset merkit olosuhteiden parantumisesta Pohjois-Amerikassa. Vuosina 2019 ja 2020 arvioimme markkinaolosuhteiden parantuvan selvästi laajojen 5G-verkkorakennushankkeiden ansiosta. Rakennushankkeiden päästessä käyntiin Nokia on erittäin hyvässä asemassa. Edellisten sukupolvien teknologioista poiketen 5G vaatii koordinoidun ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan kaikkiin verkkoelementteihin, eikä se rajoitu pelkästään radioteknologiaan. Kattava tuotevalikoimamme ja 5G Future X -arkkitehtuurimme ovat vahvuuksiamme näihin vaatimuksiin vastaamisessa.

5G-verkkorakennushankkeiden aikaistaminen tuo mahdollisuuksia, mutta myös kiihtyviä 5G-investointitarpeita, minkä myötä Nokian liikevoittoprosenttiin kohdistuu jonkin verran painetta vuonna 2018. Kyseisten investointien myötä sekä jatkamalla strategiamme onnistunutta toteuttamista laajentaaksemme uusille vertikaalisille segmenteille, rakentaaksemme vahvan ja itsenäisen ohjelmistoliiketoiminnan ja maksimoidaksemme lisensointiliiketoimintamme arvon, voimme tähdätä tulosparannukseen vuonna 2020. Näistä syistä Nokian hallitus onkin sitoutunut ehdottamaan jatkossa kasvavaa osinkoa, myös vuodelta 2018.

Arvioimme vuonna 2020 osakekohtaisen tuloksen olevan 0,37-0,42 euroa, vapaan kassavirran olevan vahvasti positiivinen ja konsernitason ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan 12-16 %. Jos menestymme strategiamme toteuttamisessa, liikevoittoprosentin vaihteluvälin yläpään saavuttaminen on ehdottomasti mahdollista.

Tavoittelemme selvää tulosparannusta Nokialle hyvin tyypillisellä tavalla: kurinalaisella toimeenpanolla, kiinnittämällä tiukasti huomiota kuluihin sekä sitoutumalla innovointiin ja teknologiseen edelläkävijyyteen asiakkaitamme varten.

Rajeev Suri
Toimitusjohtaja

NÄKYMÄT

  Tarkas
telukohde
Arvio Kommentit
Nokia Ei-IFRS-
liikevoit
toprosentti
9-11 % koko vuonna 2018 ja

12-16 % koko vuonna 2020
Nokia arvioi ei-IFRS-
liikevoitto
prosentin j
laimennetun
 ei-IFRS-
osakekoh
taisen
 tuloksen
kasvavan
koko
vuoden
2018
ja koko vuoden 2020
välillä johtuen
ensisijaisesti
 seuraavista syistä:
 1. Nokian verkkoliike
  toiminnan
  tuloksen
  parantuminen
  , minkä arvioidaan
   olevan seurausta:
  • Mittakaavaeduista,
    kun kaupallisten
    5G-
   verkkorakennus-
   hankkeiden odotetaan alkavan
   vuonna 2019
    ja lisääntyvän
    vuonna 2020;
  • Kohdennetuista kasvumah
   dollisuuksista
   kiinnostavilla
   rinnakkaisilla
    markkinoilla;
  • Itsenäisen ja vahvan ohjelmisto-
   liiketoiminnan
   rakentamisesta;
  • Tutkimuksen ja
    kehityksen
    parantuneesta
    tuottavuudesta
    uusien
   työskentelytapojen
    myötä ja
   vanhojen
    alustojen
   poistuessa
    käytöstä ajan
   kuluessa; ja
  • Vuoden 2018 aikana
   odottamiemme
    noin 100 miljoonan
    euron 5G-
   asiakastestien
   tukemiseen
   liittyvien
   väliaikaisten
    lisäkulujen
    negatiivisen
    tulosvaikutuksen
   puuttumisesta;
 2. Nokia Technologies
  -liiketoiminnan
   tulosparannus,
  minkä arvioidaan
   olevan seurausta:
  • Älypuhelinvalmistajien, autoteolli-
   suusyhtiöiden
   ja kuluttaja-
   elektroniikkayhtiöiden
    kanssa
   solmittavista
    uusista patenttilisenssi
   sopimuksista; ja
  • Tavaramerkki- ja teknologiali
   sensointitoiminnan
    tuloksista; sekä
 3. Nokian tukitoimintojen
   alhaisemmat kulut, mukaan
  lukien Nokian verkkoliike
  toiminnan
  ja Konsernin
  yhteiset toiminnot
   ja Muut -osion IT- ja
  toimipaikkakulut.
Laime
nnettu
 ei-IFRS-
osakek
ohtainen
 tulos
0,23 - 0,27 euroa koko
vuonna 2018 ja

0,37 - 0,42 euroa koko vuonna 2020
  Osinko Noin 40-70 %
ei-IFRS-osake
kohtaisesta
tulok
sesta
pitkällä aikavälillä 
Nokian hallitus on
sitoutunut
ehdottamaan
 kasvavaa osinkoa,
myös vuodelta 2018.
 Pitkällä aikavälillä
Nokian tavoitteena
on kasvattaa osinkoa
palauttamalla osakkeen
omistajille noin 40-70 %
ei-IFRS-osake
kohtaisesta
 tuloksesta ottaen
 huomioon
 Nokian kassa-
aseman sekä
 odotetun kassavirta
kehityksen.
  Jatkuva
 vapaa kassavirta
Hieman positiivinen koko
vuonna 2018 ja selvästi positi
ivinen
koko
vuonna 2020
Jatkuvan vapaan
kassavirran
arvioidaan
paranevan pitkällä
 aikavälillä
 johtuen
alhaisemmista
uudelleen
järjestelyihin ja
verkkolaitteiston
 vaihdoksiin1
liittyvistä
ulosmenevistä
rahavirroista
 sekä ajan
 myötä parantuvasta
operatiivisesta
 tuloksesta.
  Nokian
 jatkuvat vuotuiset kustan
nussäästöt, pois lukien Nokia Technologies

 
Noin 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten koko
naiskustan-nussä
ästöjen saavut
taminen koko vuoden 2018 aikana, mistä noin 800 miljoonaa euroa arvioidaan
saatavan toimin
takuluista1
Verrattuna Nokian
ja Alcatel-Lucentin
 yhdistettyihin
ei-IFRS-hankinnan
 ja
valmistuksen kuluihin
 ja toimintakuluihin
koko vuonna 2015,
 pois lukien Nokia
 Technologies.
 Nokian ja Alcatel-Lucentin
 yhdistetyt
toimintakulut olivat
noin 7,3 miljardia
 euroa
 koko vuonna 2015,
pois lukien
Nokia Technologies.
 5G:n tulon
 nopeutumisen
 johdosta ja
pitkän aikavälin
 strategiamme
 edistämiseksi
 Nokia arvioi
kerryttävänsä
 vuonna 2018
noin 100
miljoonaa euroa
 väliaikaisia
 5G-asiakastesteihin
 liittyviä
 lisäkuluja,
 jotka osin
pienentävät jatkuvien
vuotuisten
kustannussäästöjen
 positiivista vaikutusta.
(uusi kommentti)
  Verkko
laitteiston
 vaihdokset
Yhteensä noin 1,4 miljardin euron kulut ja ulosmenevät rahavirrat1 Verkkolaitteiston
vaihdoksiin
liittyvät kulut
 kirjataan ei-
IFRS-oikaisuihin,
 eivätkä ne siten
vaikuta
Nokian ei-IFRS-
liikevoittoon.
 Vuoden 2017
 viimeisen
neljänneksen
 lopussa
verkkolaitteiston
vaihdoksista
 oli syntynyt
 yhteensä
 noin 600 miljoonaa
 euroa
 kuluja ja
ulosmeneviä
 rahavirtoja.
  Ei-IFRS
-rahoitus
tuotot ja

-kulut
Noin 300 miljoonaa euroa
 kuluja koko
vuonna 2018 ja pitkällä aikavälillä
Muun muassa
seuraavien
 tekijöiden
arvioidaan
 vaikuttavan
 Nokian
näkymiin ei-IFRS-
rahoitus
tuotoista ja -
kuluista koko
 vuonna 2018
 ja pitkällä aikavälillä:
 • Korollisiin velkoihin
   ja etuuspohjaisiin
   eläkkeisiin
   ja muihin
  työsuhteen
   päättymisen
   jälkeisiin
   etuuksiin
   liittyvät
  nettokorkokulut;
 • Valuuttakurs
  simuutokset
   ja valuuttakurs-
  sisuojauksista
  aiheutuvat kulut; ja
 • Saamisten myyntiin
   liittyvät kulut.
  Ei-IFRS-
verokanta

Noin 30 % koko
 vuonna 2018
ja 25 %
pitkällä aikavälillä
Nokian näkymiin sen
 koko vuoden
 2018 sekä
 pitkän aikavälin
 ei-IFRS
-verokannasta
 arvioidaan
 vaikuttavan tekijät,
 kuten tuloksen
 absoluuttinen
 taso, tuloksen
 alueellinen
 jakauma sekä
 toimintamalliamme
 koskevat mahdolliset
 lisämuutokset.


Nokia arvioi
veroihin
liittyvien
ulosmenevien
 rahavirtojen
olevan noin 450
 miljoonaa euroa
 koko vuonna
 2018 ja pitkällä
 aikavälillä,
 kunnes Nokian
laskennalliset
 verosaamiset
Yhdysvalloissa
  tai Suomessa
 on täysin
 käytetty.
  Käyttö
omais
uus-
investoinnit
Noin 700 miljoonaa euroa koko vuonna 2018 ja noin 600 miljoonaa euroa pitkällä aikavälillä Liittyvät ensisijaisesti
 Nokian verkkoliik
etoimintaan
 ja vastaavat
 pitkällä
aikavälillä tehtäviä
aineellisten
hyödykkeiden
 poistoja.
Nokian verkko
liiketoi
minta
Liikevaihto Suunnilleen ensisijaisen kohdemarkkinan supistumista vastaava lasku vuonna 2018, ja ensisijaista kohdemarkkinaa nopeampi kasvu pitkällä aikavälillä

 
Nokia arvioi Nokian
verkkoliike
toiminnan
liikevaihdon
kasvavan
sen ensisijaista
kohdemarkkinaa
nopeammin pitkällä
aikavälillä ja
liikevoit
toprosentin
 kasvavan
 koko vuoden 2018
 ja koko vuoden 2020
 välillä
 ensisijaisesti
seuraavien
tekijöiden
seurauksena:


 • Mittakaavaedut,
  kun kaup
  allisten 5G-
  verkkoraken-
  nushankkeiden
   odotetaan alkavan
  vuonna 2019 ja
  lisääntyvän
  vuonna 2020;
 • Keskittyminen
   kohdennettuihin
   kasvumah-
  dollisuuksiin
  kiinnostavilla
  rinnakkaisilla
  markkinoilla;
 • Itsenäisen ja vahvan ohjelmistoliiketoiminnan
   rakentaminen;
 • Tutkimuksen ja kehityksen
   parantunut
  tuottavuus uusien
  työskentelytapojen
   myötä ja vanhojen
   alustojen poistuessa
   käytöstä ajan
  kuluessa;
 • Vuoden 2018 aikana
   odottamiemme noin
   100 miljoonan euron 5G-
  asiakastestien
   tukemiseen liittyvien
   väliaikaisten
   lisäkulujen
   negatiivisen
   tulosvaikutuksen
   puuttuminen; ja
 • Tukitoimintojen
   alhaisemmat kulut,
   mukaan lukien IT-
  ja toimipaikkakulut.

Muun muassa
 seuraavien
 tekijöiden arvioidaan
vaikuttavan Nokian
verkkoliiketoiminnan
 liikevaihdon ja
liikevoittoprosentin
 näkymiin:

 • Nokian verkko
  liiketoiminnan
   ensisijaisen
  kohdemarkkinan
  noin 2-4 %:n
   supistuminen
   koko vuonna 2018
  vuoteen 2017 verrattuna
   ilman valuuttakurs-
  simuutosten
  vaikutusta;
  (Tämä on
   päivitys
   aiempaan
  kommenttiimme,
   jonka
   mukaan supistuminen
   olisi ollut 2-5 %.)
 • Valuuttakurs
  sihaasteiden
   negatiivinen
  vaikutus
  raportoituun
   liikevaihtoon
  erityisest
  i vuoden 2018
   ensimmäisellä
  puoliskolla;
 • Tiettyjen projektien
  valmistumisten ja
   hyväksymisten
  ajoituksiin liittyvä
   epävarmuus erityisesti
   vuoden 2018
  ensimmäisellä
   puoliskolla;
 • Mahdollisiin
  asiakkaidemme
   yrityskauppoihin
   liittyvä epävarmuus;
 • Toimialan
  kilpailudynamiikka;
 • Tuotevalikoiman
   painottuminen ja
  alueellinen
  jakauma;
 • Merkittävien
  verkkoraken-
  nushankkeiden
   ajoittuminen; ja
 • Tarvittavien
  tutkimus- ja
   kehitysinvestointien
   määrä tuotteiden
   kilpailukyvyn
  ylläpitämiseksi.
Liikevoit
toprosentti
6-9 % koko vuonna 2018 ja 9-12 % koko vuonna 2020
Nokian lisensoin
tiliiketoi
minta,
 joka
 on osa Nokia Technologies -liiket
oimintaa
Jatkuva
liikevaihto
10 %:n kertyvä vuotuinen kasvuprosentti (compound annual growth rate, CAGR) kolmivuotisen, vuoden 2020 loppuun asti ulottuvan kauden aikana Merkittävien
patentti-,
 tavaramerkki- ja
teknologialisenso-
intisopimusten
ajoituksiin ja arvoon
 liittyvien riskien ja
epävarmuustekijöiden
 takia Nokia katsoo,
ettei ole
tarkoituksenmukaista
 antaa arviota
Nokia Technologies
-liiketoimintaan kuuluvan
 Nokian lisensointiliiketoiminnan
 vuotuisten näkymien
 vaihteluväleistä.
Vaikka tuloksen ennustaminen
 vuositasolla on haastavaa,
 Nokia arvioi
liikevaihdon sekä
liikevoittoprosentin
kasvavan kolmivuotisen,
vuoden 2020 loppuun
asti ulottuvan kauden
 aikana.

Lisensointiliiketoiminnan
liikevaihto koko vuonna
 2017 oli noin 1,6 miljardia
 euroa, josta noin 300
miljoonaa euroa
oli kertaluonteisesta
ja liittyi aikaisempiin
 vuosiin. 

Muun muassa
seuraavien tekijöiden
arvioidaan vaikuttavan
Nokian näkymiin Nokia
Technologies
-liiketoimintaan
kuuluvan Nokian
 lisensointiliiketoiminnan
 liikevaihdosta ja
 liikevoittoprosentista:
 • Älypuhelin
  valmistajien,
  autoteolli
  suusyhtiöiden
   ja kuluttaja-
  elektroniik
  kayhtiöiden
   kanssa
  solmittavien
   uusien
  patenttilisens-
  sisopimusten
   ajoitus
   ja arvo;
 • Umpeutuvien
   patenttilisens-
  sisopimusten
  uudellee
  nneuvottelu; 
 • Olemassa oleviin
  patenttilisens-
  sinsaajiin
   liittyvän
   liikevaihdon
  kasvu tai lasku;
 • Tavaramerkki-
   ja teknologialis-
  ensointi
  toiminnan
  tulos;
 • Immateriaalioi-
  keuksiemme
  puolustamisesta ja
  ylläpidosta johtuvat
   kulut; ja
 • Säädösympäristö. 
  Liikevoitt
oprosentti
Kasvu noin 85 %:een koko vuonna 2020

1Katso lisätietoja kustannussäästöjä ja verkkolaitteiston vaihdoksia koskevasta ohjeistuksesta Kustannussäästöohjelma-osiosta sivulla 17.

Ei-IFRS-tunnusluvut antavat hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä

Annamme raportoitujen IFRS-tunnuslukujen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta. Uskomme, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman alla kuvattuja eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Ei-IFRS-liikevoittoa käytetään myös johdon palkitsemisen määrittelemisessä. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta, vaan niitä tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa.

Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja, liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin ja muihin niihin kuluihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Täyden näkyvyyden antamiseksi ei-IFRS- tuloksen määrittelyyn, ei-IFRS-oikaisut on esitetty erikseen jokaisen tuloksen osatekijän osalta. Ei-IFRS-oikaisut raportoidaan ainoastaan Nokian konsernitasolla eikä niitä kohdisteta segmenteille.

Taloudellisten pääkohtien tarkastelu

Tämän Nokian tulosta koskevan taloudellisen katsauksen sisältämä taloudellisten pääkohtien tarkastelu sisältää Nokian liiketoimintojen eli Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologies -liiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulokset. Raportoitavista segmenteistä esitetään lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Segmentti-informaatio (liite 3).


NOKIA VUODEN 2017 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ (EI-IFRS)

Ei-IFRS-liikevaihto ja ei-IFRS-liikevoitto

Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 1 % vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoi 20 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto olisi kasvanut 5 % vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 21 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologies -liiketoiminnan ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulosten tarkastelu esitetään "Nokian verkkoliiketoiminta", "Nokia Technologies" ja "Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut" -osioissa.

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

EUR milj., ei-IFRS Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-muksen ja kehityksen kulut Myynnin ja hallin-non kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosentin muutos %
Verkko-liiketoiminta -259 -4 % -297 -2 52 36 -211 -300pp
Nokia Technologies 245 79 % 237 14 -22 2 231 1 910pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -38 -11 % -20 14 -1 50 45 1 210pp
Eliminoinnit -13   0 0 0 0 0  
Nokia -63 -1 % -80 26 29 88 64 110pp

Valuuttakurssimuutoksilla oli vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä merkittävästi negatiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen, positiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin sekä lievästi negatiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vertailu edelliseen neljännekseen

EUR milj., ei-IFRS Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-muksen ja kehi-tyksen kulut Myynnin ja hallinnon kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosentin muutos %
Verkko-
liiketoiminta
1 004 21 % 333 -35 24 -10 313 420pp
Nokia Technologies 71 15 % 51 2 -60 6 -1 -1 050pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 51 20 % 13 -1 -11 24 25 1 200pp
Eliminoinnit 4   0 0 0 0 0  
Nokia 1 131 20 % 397 -35 -47 20 336 300pp

Valuuttakurssimuutoksilla oli vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä lievästi negatiivinen vaikutus ei-IFRS-bruttokatteeseen, lievästi positiivinen vaikutus ei-IFRS-toimintakuluihin sekä lievästi positiivinen nettovaikutus ei-IFRS-liikevoittoon edelliseen neljännekseen verrattuna.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva ei-IFRS-tulos

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

EUR milj., ei-IFRS Liike-
voitto
Rahoitus-tuotot ja -kulut Tulo-verot Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emo-
yhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia 64 -1 -28 40 -2 37

Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut pysyivät lähes muuttumattomina johtuen ensisijaisesti valuuttakurssimuutosten negatiivisesta nettovaihtelusta, mitä tiettyjen immateriaalioikeuksiin sijoittavien yksityisten rahastojen arvonkehitykseen liittyvien ja vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen negatiivisesti vaikuttaneiden arvonalentumiskulujen puuttuminen osin tasoitti.

Ei-IFRS-verot

Ei-IFRS-verojen kasvu vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tuloksen korkeammasta tasosta ja korkeammasta ei-IFRS-verokannasta. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä ei-IFRS-verokanta kasvoi 24 %:iin, kun se oli 23 % vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä, johtuen ensisijaisesti Nokian tuloksen alueellisesta jakaumasta.

Vertailu edelliseen neljännekseen

EUR milj., ei-IFRS Liike-
voitto
Rahoitus-tuotot ja -kulut Tulo-
verot
Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emo-
yhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia 336 -10 -142 200 -4 195

Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti alhaisemmista venture fund -sijoituksiin liittyvistä voitoista, kun ne vaikuttivat positiivisesti vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen, sekä valuuttakurssimuutoksista. Tiettyjen immateriaalioikeuksiin sijoittavien yksityisten rahastojen arvonkehitykseen liittyvän ja vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen negatiivisesti vaikuttaneen arvonalentumiskulun puuttuminen tasoitti tätä osin.

Ei-IFRS-verot

Ei-IFRS-verojen kasvu vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta ei-IFRS-verokannasta ja tuloksen korkeammasta tasosta. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä ei-IFRS-verokanta kasvoi 24 %:iin, kun se oli 15 % vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, johtuen ensisijaisesti Nokian tuloksen alueellisesta jakaumasta ja tuloksen absoluuttisesta tasosta.

NOKIA VUODEN 2017 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ (RAPORTOITU)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Liikevaihto

Nokian liikevaihto pysyi lähes ennallaan vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoi 21 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi kasvanut 6 % vuodentakaiseen verrattuna ja 22 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevaihdon pysyminen lähes ennallaan vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion liikevaihdon laskusta, mitä Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon kasvu ja alhaisemmat ei-IFRS-oikaisut, jotka liittyivät Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleiden myynnin jaksotusten arvostuksen alentamiseen, osin tasoittivat.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja vähäisemmässä määrin Nokia Technologies -liiketoiminnasta, Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta sekä tuotevalikoimastrategiaan liittyvistä kuluista johtuvista alhaisemmista ei-IFRS-oikaisuista.

Liikevoitto

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevoiton kasvu johtui ensisijaisesti muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan positiivisesta vaihtelusta sekä alhaisemmista tutkimuksen ja kehityksen sekä myynnin ja hallinnon kuluista, mitä alhaisempi bruttokate osin tasoitti.

Bruttokatteen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta sekä vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta, mitä Nokia Technologies -liiketoiminta osin tasoitti.

Tutkimuksen ja kehityksen kulujen lasku johtui ensisijaisesti alhaisemmista ei-IFRS-oikaisuista, Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta ja Nokia Technologies -liiketoiminnasta.

Myynnin ja hallinnon kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, mitä Nokia Technologies -liiketoiminta osin tasoitti.

Nokian muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta, Nokian verkkoliiketoiminnasta ja alhaisemmista ei-IFRS-oikaisuista.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä Nokia kirjasi muihin tuottoihin ja kuluihin aineettomien hyödykkeiden hankintaan liittyvän 32 miljoonan euron arvonalentumiskulun, jolla ei ollut rahavirtavaikutusta.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokia kirjasi vuoden 2017 viimeiseltä neljännekseltä liikevoiton, kun se vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä kirjasi liiketappion. Muutos johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokatteesta sekä muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan positiivisesta vaihtelusta, mitä myynnin ja hallinnon kulujen kasvu sekä vähäisemmässä määrin tutkimuksen ja kehityksen kulujen kasvu osin tasoitti. 

Bruttokatteen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja vähäisemmässä määrin Nokia Technologies -liiketoiminnasta.

Tutkimuksen ja kehityksen kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, mitä alhaisemmat ei-IFRS-oikaisut osin tasoittivat.

Myynnin ja hallinnon kulujen kasvu johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnasta ja korkeammista pääasiassa transaktio- ja integraatiokuluihin liittyvistä ei-IFRS-oikaisuista sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta. Nokian verkkoliiketoiminta tasoitti tätä osin.

Nokian muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti alhaisemmista uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista johtuneista alhaisemmista ei-IFRS-oikaisuista ja arvonalentumiskirjauksista sekä vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä Nokia kirjasi muihin tuottoihin ja kuluihin aineettomien hyödykkeiden hankintaan liittyvän 32 miljoonan euron arvonalentumiskulun, jolla ei ollut rahavirtavaikutusta. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Nokia kirjasi muihin tuottoihin ja kuluihin Nokia Technologies -liiketoimintaan kuuluvan digitaalisen terveydenhuollon liiketoimintaan liittyvän liikearvon arvonalentumiskulun, 141 miljoonaa euroa, jolla ei ollut rahavirtavaikutusta.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Nokia kirjasi emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan tappiollisen tuloksen vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, verrattuna vuoden 2016 viimeiseltä neljännekseltä kirjattuun voitolliseen tulokseen. Muutos johtui ensisijaisesti verokulujen kasvusta, mitä liikevoiton kasvu osin tasoitti.

Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen verotuoton muutos verokuluksi vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä johtui ensisijaisesti 738 miljoonan euron laskennallisista verokuluista, jotka johtuivat Yhdysvaltojen verokannan muutoksesta seuranneista laskennallisten verosaamisten uudelleenmäärittelyistä sekä noin 439 miljoonan euron toimintamallin yhdistämiseen liittyvän kertaluonteisen verohyödyn puuttumisesta, joka vaikutti myönteisesti vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen.  

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan tappiollisen tuloksen kasvu johtui ensisijaisesti vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä kirjatusta verokulusta verrattuna verotuottoon vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä verrattuna liiketappioon vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä tasoitti tätä osin.

Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen verotuoton muutos verokuluksi vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä johtui ensisijaisesti 738 miljoonan euron laskennallisista verokuluista, jotka johtuivat Yhdysvaltojen verokannan muutoksesta seuranneista laskennallisten verosaamisten uudelleenmäärittelyistä.  

Ei-IFRS-oikaisujen tarkastelu vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä

Ei-IFRS-oikaisut sisältävät Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyvät kulut, liikearvon arvonalentumiskulut, aineettomien hyödykkeiden poistot ja yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2).

EUR milj. 10-12/2017 10-12/2016 Muutos 
10-12/2017
vrt. 
10-12/2016
7-9/2017 Muutos 
10-12/2017
vrt. 
7-9/2017
Liikevaihto -17 -74 -77 % -38 -55 %
Bruttokate -169 -159 6 % -181 -7 %
Tutkimus- ja kehityskulut -157 -185 -15 % -177 -11 %
Myynnin ja hallinnon kulut -163 -162 1 % -139 17 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -96 -116 -17 % -401 -76 %
Liikevoitto/-tappio -585 -622 -6 % -898 -35 %
Rahoitustuotot ja -kulut 32 0   0  
Tuloverot -540 605   192  
Tulos -1 094 -17 6335 % -706 55 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -1 094 -13 8315 % -706 55 %
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta 0 -5 -100 % 0 0 %

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 17 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat hankintalaskelman laatimiseen liittyvästä oikaisusta, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleiden myynnin jaksotusten arvostuksen alentamiseen.

Liikevoittoa koskevat ei-IFRS-oikaisut

Liikevoittoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 585 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Liikevoittoa koskevat ei-IFRS-oikaisut johtuivat seuraavista bruttokatteeseen, tutkimuksen ja kehityksen kuluihin, myynnin ja hallinnon kuluihin sekä muihin tuottoihin ja kuluihin kielteisesti vaikuttaneista ei-IFRS-oikaisuista:

Bruttokatetta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 169 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista tuotevalikoimastrategiaan liittyvistä kuluista.

Tutkimuksen ja kehityksen kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 157 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista.

Myynnin ja hallinnon kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 163 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista ja integraatio- ja transaktiokuluista.

Muita tuottoja ja kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 96 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista, jotka johtuivat Nokian kustannusvähennyksiin ja tehokkuuden parantamiseen liittyvistä aloitteista sekä 32 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksesta.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa tulosta koskevat ei-IFRS-oikaisut

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa tulosta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 1 094 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti liikevoittoa koskevista ei-IFRS-oikaisuista sekä seuraavista rahoitustuottoihin ja -kuluihin sekä veroihin kielteisesti vaikuttaneista ei-IFRS-oikaisuista:

Rahoitustuottoja- ja kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 32 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat Nokia Shanghai Bellin (NSB) määräysvallattomien osuuksien hankintaan liittyvän rahoitusvelan käyvän arvon muutoksesta ja rahoitusvarojen myyntiin liittyneistä tappioista. 

Veroja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 540 miljoonaa euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti 738 miljoonan euron laskennallisista verokuluista, jotka johtuivat Yhdysvaltojen verokannan muutoksesta seuranneista laskennallisten verosaamisten uudelleenmäärittelyistä. Liikevoittoa koskeviin ei-IFRS-oikaisuihin liittyvä verotuotto tasoitti tätä osin.

Kustannussäästöohjelma

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2017 viimeisen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan vuoden 2016 toisesta neljänneksestä alkaen.

Milj. EUR, arviolta 10-12/
2017
Uudelleenjärjestely- ja  muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 880
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 60
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 130
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 810
 Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 720
 Muiden velkojen osuus loppusaldosta 90
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut yhteensä 1 900
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 1 320
 = Tulevat kulukirjaukset 580
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 2 250
 - Maksetut rahavirrat 960
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 1 290

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko vuoden 2016 ja koko vuoden 2017 tuloksestamme sekä tulevaisuuden odotuksemme kustannussäästöohjelmaamme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

  Toteutunut Toteutunut Toteutunut Arvioidut
summat
Milj. EUR,
arviolta,
pyöristetty
lähimpään
50 miljoo
naan
euroon
2016 2017 Kumula-
tiivinen
Koko
vuosi
2018
Koko
vuosi
2019
ja siitä
eteen
päin
Yhte
ensä
        7
-9
20
17
lo
pus
sa
10-
12
20
17
lo
pus
sa
7-
9
20
17
lo
pus
sa
10-
12
20
17
lo
puss
a
7
-9
20
17
lo
pus
sa
1
0
-1
2
20
17
lo
pus
sa
Jatkuvat
vuotuiset
kustannus-
säästöt
550 250 800 400 400 0 0 1
200
1
 200
- Toimin-
takulut
350 150 500 300 300 0 0 800 800
- Hankinnan
 ja
valmistukse
n kulut
200 100 300 100 100 0 0 400 400
Uudelleen-
järje-
stelykulut
ja muut
niihin
liittyvät kulut
750 550 1
300
500 600 0 0 1
 900
1
 900
Uudelleen-
järjestely
-kuluihin
ja
muihin
niihin
liittyviin
kuluihin
liittyvät
ulos
menevät
rahavirrat
400 550 950 650 650 600 650 2
 250
2
 250
Verk-
kolaitteiston
vaih-
doksiin
liittyvät
kulut
150 450 600 550 650 150 150 1
 400
1
 400
Verkkolait-
teiston
vaih
doksiin
liittyvät
ulosm
enevät
rahavirrat
150 450 600 500 650 150 150 1
 400
1
 400

Nokia on edelleen aikataulussa kumulatiivisesti katsottuna koko vuoden 2018 aikana tavoittelemiensa 1,2 miljardin euron jatkuvien vuotuisten kustannussäästöjen saavuttamisessa.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 3) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 6) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 7) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 8) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti sekä Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista, mukaan lukien Alcatel Lucentin hankinnasta, odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 13) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 14) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, teknologialisensoinnilla ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, mukaan lukien digitaalisen terveydenhuollon saralla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 18) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 19) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 20) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 21) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 22) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 23) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 24) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 25) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 26) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 27) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 28) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 29) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 30) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 31.1.2018.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:
Viestintä, puh. +358 10 448 4900, sähköposti: press.services@nokia.com
Sijoittajasuhteet, puh. +358 4080 3 4080, sähköposti: investor.relations@nokia.com

 • Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän "Nokia vuonna 2017" -vuosikertomuksensa viikolla 12 vuonna 2018. Vuosikertomus tulee saataville osoitteeseen www.nokia.com/luvut.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen katsauksensa 26.4.2018.
 • Nokian vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.5.2018.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2018 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 26.7.2018.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2018 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun katsauksensa 25.10.2018.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä luomalla uudenlaisia digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com