Skip to main content

Nokia nimittää Sanjay Goelin Global Services -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi

Nokia Oyj
Pörssitiedote
6.3.2018 klo 09.30

Nokia nimittää Sanjay Goelin Global Services -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi

Espoo - Nokia julkisti tänään nimittävänsä Sanjay Goelin Global Services -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi. Goel aloittaa tehtävässä 1.4.2018 ja raportoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Surille. Global Services -liiketoimintaryhmän edellinen johtaja Igor Leprince tukee Goelia siirtymäkauden ajan, jonka jälkeen hän jättää Nokian siirtyäkseen uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle.

"Haluan kiittää Igoria hänen panostuksestaan Nokian hyväksi. Toivotan Sanjayn lämpimästi tervetulleeksi johtokuntaan ja odotan innolla yhteistyötämme Global Services -liiketoimintaryhmän vahvistamiseksi entisestään", sanoi Rajeev Suri.

Goel toimi ennen nimitystään Global Services -liiketoimintaryhmän myyntijohtajana. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista palveluliiketoiminnan johtotehtävistä Nokialla. Goelilla on kandidaatin tutkinto insinööritieteistä pääaineinaan elektroniikka ja viestintä Intian Manipal Institute of Technologysta.

1.4.2018 alkaen Nokian johtokunta koostuu näin ollen seuraavista jäsenistä: Rajeev Suri, Basil Alwan, Hans-Juergen Bill, Kathrin Buvac, Ashish Chowdhary, Joerg Erlemeier, Barry French, Sanjay Goel, Bhaskar Gorti, Federico Guillén, Gregory Lee, Kristian Pullola, Marc Rouanne, Maria Varsellona ja Marcus Weldon.

Sanjay Goelin kuvan voi ladata osoitteesta: https://www.nokia.com/en_int/news/media-library/nokia-group-leadership-team

Lisätietoa Nokian johtokunnan jäsenistä: https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-meista/sijoittajat/hallinto/johtokunta

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Nokia kehittää mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Minna Aila, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; B) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja C) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 3) kykymme saavuttaa tavoitellut hyödyt liittyen muutoksiin organisaatiossamme tai johdossamme; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.