Skip to main content

Nokia laski liikkeelle 750 miljoonan euron vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan, joka tullaan listaamaan Euronext Dublinin arvopaperipörssiin

Nokia laski liikkeelle 750 miljoonan euron vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan, joka tullaan listaamaan Euronext Dublinin arvopaperipörssiin

Nokia Oyj

Pörssitiedote

11.3.2019 klo 14.00

EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOISSA TÄMÄN TIEDON JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN ON KIELLETTYÄ, TAI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT TAI ASUVAT TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA.

Nokia laski liikkeelle 750 miljoonan euron vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan, joka tullaan listaamaan Euronext Dublinin arvopaperipörssiin

Nokia kertoi tänään, että se on laskenut onnistuneesti liikkeelle nimellisarvoltaan 750 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina"). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 11.3.2026 ja sen kiinteä vuosittainen kuponkikorko on 2,00 prosenttia.

Nokia on jättänyt hakemuksen, jotta velkakirjat tulevat kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin arvopaperipörssin säännellyllä markkinalla 11.3.2019.

TÄRKEÄÄ TIETOA
Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai mainostaa Joukkovelkakirjalainaa eikä myyntejä toteuteta sellaisessa valtiossa tai alueella, jossa ostotarjouksien tekeminen tai niiden hyväksyminen olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien arvopapereita koskevien ja niiden myyntiä rajoittavien sekä muiden lakien vastaista. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity, eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalakien Securities Act of 1933 muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") eikä Joukkovelkakirjalainaa saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi (kuten on määritelty Regulation S yhdysvaltalaisessa säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktioissa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Joukkovelkakirjalainan nojalla annettuihin velkakirjoihin soveltuvat yhdysvaltalaiset verolait ja velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai sen hallintoalueilla tai Yhdysvaltojen kansalaisille, paitsi yhdysvaltalaisten säännösten sallimissa tapauksissa.
MiFID II direktiivissä tarkoitetut ammattimaiset sijoittajat / vain hyväksyttävät vastapuolet / ei PRIIPs-sääntelyn avaintietoasiakirjaa (KID) - Valmistajan kohdemarkkinoita (MIFID II tuotehallinta) ovat vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset sijoittajat (kaikki jakelukanavat). PRIIPs-sääntelyn avaintietoasiakirjaa (KID) ei ole laadittu.
Joukkovelkakirjojen myynninedistämistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa rajoittaa rahoituspalveluja ja markkinoita koskeva Financial Services and Markets Act 2000 laki (FSMA), joten joukkovelkakirjoja ei markkinoida yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä ilmoitus on tarkoitettu jaettavaksi ja kohdistettavaksi vain henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 säädöksen artiklan 19(5), muutoksineen, ("rahoitustuotteiden markkinointisäädös") piiriin kuuluviin sijoituksiin liittyvistä asioista, (ii) jotka kuuluvat rahoitustuotteiden markkinointisäädöksen artiklan 49(2)(a)-(d) (nettoarvoltaan suuret yhtiöt, rekisteröimättömät yhdistykset jne.) piiriin tai (iii) joille voidaan muuten laillisesti välittää tai välityttää kutsu tai kannustin osallistua FSMA-lain kohdassa 21 tarkoitettuun sijoitustoimintaan arvopapereiden liikkeeseenlaskun tai myynnin yhteydessä (kaikkia näitä henkilöitä kutsutaan yhteisnimityksellä "henkilöt, joita asia koskee"). Tämä ilmoitus on kohdistettu vain niille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joita asia koskee, eikä muiden Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien pidä toimia ilmoituksen mukaisesti tai luottaa sen tietoihin.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 5,7 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä.
nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Jon Peet, viestintäjohtaja