Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
30.4.2020 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Katteet paranivat muutosten ja tuotekustannusten vähennystoimien myötä

 • Luottamus vahvaan asiakaskuntaan ja likviditeettiasemaan.
 • 5G-sopimusten tekeminen jatkuu; 70 kaupallista sopimusta ja 21 käyttöön otettua verkkoa.
 • Vahvaa kasvua Nokia Software -segmentissä ja Nokia Enterprise -liiketoiminnassa.
 • Aiemmin julkaistujen vuoden 2020 näkymien vaihteluvälien puitteissa tarkennamme ei-IFRS osakekohtaisen tuloksen keskipisteen 0,23 euroon ja liikevoittoprosentin keskipisteen 9,0 prosenttiin.
 • COVID-19:n vaikutuksesta suurimman osan arvioidaan kohdistuvan toiseen neljännekseen; toisesta vuosipuoliskosta odotetaan edelleen kausiluonteisesti vahvaa.

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen taloudelliseen katsaukseen.

TOIMITUSJOHTAJA RAJEEV SURI KOMMENTOI VUODEN 2020 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA


Nokian vakaa ensimmäisen neljänneksen tulos osoitti laajaa kannattavuuden parannusta edellisvuoteen verrattuna, kun muutostoimenpiteemme ja tuotekustannusten vähennystoimemme alkoivat vaikuttaa. Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna konsernin ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi 3,6 prosenttiyksikköä; Networks-segmentin bruttokateprosentti kasvoi 3,5 prosenttiyksikköä; Nokia Software -segmentin neljännes oli erinomainen katteiden parantuessa merkittävästi ja kehityksen ollessa vahvaa asiakkaissa Pohjois-Amerikassa. Nokia Enterprise -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi kaksinumeroisin luvuin.

Kuten kommentoin viime neljänneksellä, keskitymme edelleen vahvasti Mobile Access -liiketoimintaan ja kassavirran tuottamiseen, ja edistyimme hyvin kummallakin osa-alueella ensimmäisellä neljänneksellä. ”5G Powered by ReefShark”  toimitusten kasvu jatkuu ja tuotekustannusvähennykset etenevät hyvin. Ilmoitimme myös johtavista uusista ratkaisuista neljänneksen aikana. Näihin sisältyi ainutlaatuinen lähestymistapa dynaamiseen taajuuksien jakoon, joka on nyt testikäytössä tietyillä merkittävillä asiakkailla ja jonka odotetaan tulevan saataville suuressa mittakaavassa kesän kuluessa DSS-kyvykkäiden mobiililaitteiden saatavuuden mukaisesti. Palveluiden osalta jatkuvat suorituksen parannukset edistivät kannattavuuden paranemista edellisvuoteen verrattuna. Paransimme myös kassa-asemamme 6,3 miljardiin euroon, kun taas nettokassa laski odotusten mukaisesti kausiluonteisesti 1,3 miljardiin euroon.

Nämä parannuksethan tulevat ennennäkemättömän, COVID-19:n aiheuttaman muutoksen aikaan. Meille on tärkeintä työntekijöidemme suojaaminen, asiakkaidemme kriittisen verkkoinfrastruktuurin ylläpito ja vahvan kassa-asemamme varmistaminen. Ensimmäisellä neljänneksellä COVID-19:stä johtuvien haasteiden vaikutus liikevaihtoomme oli noin 200 miljoonaa euroa, ja tämä johtui pääasiassa Kiinaan liittyvistä toimitushäiriöistä.

Tarkennamme aiemmin julkaisemiemme vuotta 2020 koskevien näkymien vaihteluvälien puitteissa niiden keskipisteitä heijastaen tämänhetkisen COVID-19-tilanteen aiheuttamia kasvaneita riskejä ja epävarmuutta. Arviomme mukaan COVID-19:n vaikutus kohdistuu pääosin toiseen neljännekseen, ja uskomme toimialamme kestävän kriisiä melko hyvin, vaikka se ei olekaan sille immuuni.

Kysynnässä ei havaittu laskua ensimmäisellä neljänneksellä. COVID-19-tilanteen kehittyessä lisääntyvät haasteet toimituksissa ja jakelussa ovat kuitenkin mahdollisia useissa maissa ja jotkut asiakkaat saattavat arvioida uudelleen hankintasuunnitelmiaan. On ilahduttavaa, että vaikka suurin osa tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöstämme työskentelee kotoa käsin, emme ole havainneet tällä olleen mitään vaikutusta tuotesuunnitelmiimme, ja itse asiassa jotkin keskeiset ohjelmistoversiot etenevät edellä aikataulusta. Lisäksi verkkokapasiteetin tarpeessa huomattiin valtavaa kasvua.

Lopuksi, Nokian visio maailmaa yhdistävän teknologian luomisesta ei ole koskaan ollut tärkeämpi kuin nyt. Haluan kiittää työntekijöitämme heidän uskomattomasta sinnikkyydestään, jatkuvasta tuesta toisilleen etätyöskentelyn aikana, sekä sitoutumisestaan siihen, että kriittisten verkkojen toimittaminen jatkuu tänä aikana. Samoin haluan kiittää asiakkaitamme, toimittajiamme, yhteisöjämme ja koko laajaa ”Nokia-perhettä” heidän jatkuvasta tuestaan.

NOKIAN TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 1-3/2020 1-3/2019 Muutos 1-3/2020 vrt. 1-3/2019 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-3/2020 vrt. 1-3/2019
Liikevaihto 4 913 5 032 -2 % -3 %
  Networks 3 757 3 944 -5 % -6 %
  Nokia Software 613 543 13 % 12 %
  Nokia Technologies 347 370 -6 % -7 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 205 220 -7 % -8 %
  Ei-IFRS-oikaisut -1 -25    
  Eliminoinnit -9 -20    
Bruttokate 1 778 1 580 13 %  
Liiketappio/-voitto -76 -524    
  Networks -81 -254    
  Nokia Software 70 -7    
  Nokia Technologies 290 302 -4 %  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -164 -100    
  Ei-IFRS-oikaisut -192 -464    
Liikevoittoprosentti -1,5 % -10,4 % 890pp  
Liikevaihto (ei-IFRS) 4 914 5 057 -3 % -4 %
Bruttokate (ei-IFRS) 1 787 1 641 9 %  
Liikevoitto/-tappio (ei-IFRS) 116 -59    
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 2,4 % -1,2 % 360pp  
Rahoitustuotot ja -kulut -50 -55 -9 %  
Tuloverot 30 142    
Tulos -100 -442    
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,02 -0,08    
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -66 -93 -29 %  
Tuloverot (ei-IFRS) -12 41    
Tulos (ei-IFRS) 33 -116    
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,01 -0,02    
Tulokset ovat raportoituja ja koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään Nokia Oyj:n tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään Nokia Oyj:n tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).
 • Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa, kun se oli 5,1 miljardia euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Raportoitu liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se oli 5,0 miljardia euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei-IFRS-liikevaihto laski 4 % ja raportoitu liikevaihto laski 3 %. Ilman vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen ja vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa sekä ei-IFRS-liikevaihto että raportoitu liikevaihto laskivat 2 %. Tämä kertoo hyvästä operatiivisesta suorituksesta ja tarjontamme kilpailukyvystä, kun huomioidaan COVID-19:n negatiivinen vaikutus yleiseen markkinaympäristöön. Arviomme mukaan COVID-19:llä oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoomme pääasiassa toimitusketjun haasteiden vuoksi; tämän liikevaihdon odotetaan siirtyvän tuleville kausille sen sijaan, että se olisi menetetty.
 • Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa, kun se oli 0,02 euroa negatiivinen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui ensisijaisesti Networks-segmentin Mobile Access -liiketoiminnan ja Nokia Software -segmentin korkeammasta bruttokatteesta, kustannussäästöohjelmamme etenemisen jatkumisesta ja nettovaikutukseltaan positiivisesta rahoitustuottojen ja -kulujen vaihtelusta. Korkeammat kustannukset 5G:n tutkimuksessa ja kehityksessä tuotesuunnitelmien vauhdittamiseksi ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi Mobile Access -liiketoiminnassa, tuloverot sekä nettovaikutukseltaan negatiiviset Nokian venture fund -sijoitusten arvon vaihtelu tasoittivat tätä osittain.
 • Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa negatiivinen, kun se oli 0,08 euroa negatiivinen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui ensisijaisesti Networks-segmentin Mobile Access -liiketoiminnan ja Nokia Software -segmentin korkeammasta bruttokatteesta, hankittujen aineettomien hyödykkeiden pienemmistä poistoista ja kustannussäästöohjelmamme etenemisen jatkumisesta. Korkeammat kustannukset 5G:n tutkimuksessa ja kehityksessä tuotesuunnitelmien vauhdittamiseksi ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi Mobile Access -liiketoiminnassa, tuloverot sekä nettovaikutukseltaan negatiiviset Nokian venture fund -sijoitusten arvon vaihtelu tasoittivat tätä osittain.
 • Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset (”nettokassa”) laskivat noin 0,4 miljardilla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna, minkä seurauksena nettokassa oli noin 1,3 miljardia euroa. Kassa ja lyhytaikaiset sijoitukset yhteensä (”kassa”) kasvoi noin 0,3 miljardilla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna, minkä seurauksena kassa oli noin 6,3 miljardia euroa. Tämä on osoitus vahvasta suorituksesta kassamme vahvistamiseksi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, joka on kausiluonteisesti heikko neljännes. Vahvistimme likviditeettiasemaamme ensimmäisen neljänneksen aikana nostamalla vuonna 2018 Euroopan investointipankin kanssa solmitun 500 miljoonan euron lainan. Lisäksi meillä on 1,5 miljardin euron luottolimiittisopimus, jota ei ole tähän mennessä nostettu, ja jatkamme selvitystyötä järkevistä mahdollisuuksista vahvistaa likviditeettiämme entisestään.

COVID-19

COVID-19-kriisi on tehnyt selväksi, kuinka kriittisen tärkeitä tietoliikenneyhteydet ovat yhteiskunnan toiminnalle. Velvollisuutemme on pitää asiakkaidemme ja heidän palvelemiensa yhteisöjen viestintäverkot toiminnassa ja vastata kasvaneisiin tarpeisiin käyttömäärien saavuttaessa ennennäkemättömiä tasoja.

Jatkamme 5G-suunnitelmien ja tuotteiden kehittämistä suunnitelmien mukaan, ja toimenpiteemme COVID-19:n hallitsemiseksi tutkimus-ja kehitystoiminnassa ovat olleet erittäin menestyksekkäitä. Uskomme olevamme edelleen aikataulussa jatkuvan parannuksen edistämiseksi vuoden 2020 aikana.

Terveys ja turvallisuus

COVID-19 kriisin aikana keskitymme ensimmäisenä työntekijöihimme. Työskentelemme vuorokauden ympäri voidaksemme pitää työntekijämme turvassa. Olemme ottaneet käyttöön tiukat toimintaohjeet Nokian toimitilojen osalta ja ohjeistaneet työntekijöitämme selkeästi siitä, miten he voivat lievittää COVID-19:n riskejä tilanteissa, joissa heidän on tehtävä kriittistä työtä.

Tähän mennessä olemme ryhtyneet lukuisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien Nokian työntekijöitä koskeva kansainvälinen matkustuskielto, josta voidaan poiketa vain tiukasti määritellyistä ”kriittisistä” syistä. Olemme sulkeneet toimitilamme kaikilta vierailijoilta lukuun ottamatta niitä, joiden työ liittyy välttämättömiin kunnossapitotoimiin tai palveluihin sekä ohjeistaneet työntekijöitämme työskentelemään kotoa käsin aina, kun se on mahdollista. Aloitimme näiden toimenpiteiden toteuttamisen joillakin alueilla jo tammikuussa, ja olemme päivittäneet ohjeistusta tilanteen kehittyessä.

Olemme myös tehostaneet puhdistustoimenpiteitä toimitiloissamme ja antaneet työntekijöillemme selkeät ohjeet, kuinka he voivat vähentää riskejä hyvän henkilökohtaisen hygienian avulla. Ohjeistamme työntekijöitämme myös siitä, miten he voivat pitää yllä hyvän työn ja yksityiselämän välisen tasapainon ja huolehtia fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan.

Työntekijöiden, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi Nokian hallitus päätti peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen, joka oli suunniteltu pidettäväksi 8.4.2020. Hallitus on sittemmin Suomessa COVID-19:n johdosta säädetyn tilapäislain nojalla kutsunut koolle uuden varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 27.5.2020 ilman, että osakkeenomistajat osallistuvat kokoukseen paikan päällä.

Asiakkaidemme tarjoamien välttämättömien palvelujen tukeminen

Tarjoamamme tuotteet ja palvelut ovat nyt kriittisemmässä asemassa kuin koskaan, jotta maailmamme sujuva toimiminen olisi mahdollista. Tarjoamme kapasiteetin ja jatkuvuuden elintärkeille terveydenhuollon, yhteiskunnan ja talouden järjestelmille, jotka ovat erittäin kuormittuneita. Työskentelemme edelleen tiiviisti asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että tämän hetken muuttuvat tarpeet ja vaatimukset ymmärretään oikein ja että vastaamme niihin asianmukaisesti.

Televiestintäinfrastruktuuri on määritelty välttämättömäksi palveluksi useimmissa maissa. Useimmissa verkoissa liikennemäärä kasvaa vuodessa 30-45 prosenttia, mutta Nokian operaattoriasiakaskunnan liikennemäärien huiput kasvoivat 20-40 prosenttia rajoitustoimien piirissä olevilla alueilla vain yhden kuukauden aikana – helmikuun puolestavälistä maaliskuun puoleenväliin. Työskentelemme asiakkaidemme kanssa tarjotaksemme heille reaaliaikaista ja yksityiskohtaista tietoa heidän verkoistaan ja jotta he voivat vastata kysynnän kasvuun sekä lisätä kapasiteettia tarvittaessa.

Nokian maailmanlaajuinen tuotantoverkosto mahdollistaa tehokkaat toimitukset sekä pienentää riskejä kuten paikalliset häiriötapahtumat, kuljetuskapasiteetin ongelmat ja poliittiset riskit. Toimitusverkostomme käsittää 25 tehdasta ympäri maailmaa ja kuusi asiakaspalvelukeskusta. Sen seurauksena emme ole riippuvaisia yhdestä sijainnista tai yksiköstä. Olemme myös perustaneet globaalin komentokeskuksen vastataksemme taudin leviämisen aiheuttamiin haasteisiin toimitusketjuissa. Olemme myös valmiina panemaan toimeen liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman, jos jokin organisaatiomme osa sitä edellyttää.

Teemme osamme pandemian torjumisessa

Tunnemme vastuuta myös niitä yhteisöjä kohtaan, joissa Nokia toimii. Globaalina yrityksenä velvollisuutemme on olla mukana globaalissa taistelussa tätä pandemiaa vastaan. Tämän vuoksi Nokia on perustanut Coronavirus Global Donation Fund -rahaston.

Rahaston tarkoituksena on tukea hyväntekeväisyysjärjestöjä, sairaaloita, terveysasemia  ja muita etulinjan kansalaisjärjestöjä,, jotka johtavat taistelua COVID-19-tautia vastaan ja pyrkivät lieventämään sen vaikutuksia yhteisöihin. Taloudellinen apu kohdistetaan sinne, missä sitä eniten tarvitaan maailmassa. Maakohtaisia lahjoituksia annetaan ruohonjuuritason organisaatioille terveydenhoidosta lastenhoitoon ja ikääntyneiden kuntoutuksesta yhteisön tukipalveluihin.

Nämä toimet ovat osoitus vahvasta sitoutuneisuudestamme maailmanlaajuisiin toimiin pandemian pysäyttämiseksi ja tällä hetkellä kohtaamiemme häiriöiden ja haasteiden voittamiseksi.

NÄKYMÄT

Koko vuosi 2020

Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,23 euroa (tarkennettu 0,25 eurosta) +/- 5 senttiä
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 9,0 % (tarkennettu 9,5 %:sta) +/- 1,5 prosenttiyksikköä
Jatkuva vapaa kassavirta1 Positiivinen

Pitkä aikaväli (3–5 vuotta)

Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 12–14 %
Vuotuinen voitonjako osakkeenomistajille Tulosperusteisesti kasvava osinko noin 40–70 % laimennetusta ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon Nokian kassa-aseman sekä odotetun kassavirtakehityksen. Vuotuinen varojenjako tapahtuisi vuosineljänneksittäin jaettavana osinkona.

1   Vapaa kassavirta = Liiketoiminnan nettorahavirta - käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti - pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynti.

MERKITTÄVIMMÄT NOKIAN NÄKYMIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Networks- ja Nokia Software ‑segmentteihin:

 • Odotamme menestyvämme jokseenkin ensisijaisten kohdemarkkinoidemme mukaisesti, joiden arvioidaan laskevan koko vuonna 2020 ilman valuuttakurssien muutosten vaikutuksia ja Kiinaa lukuun ottamatta (tämä muutos johtuu ensisijaisesti toiselle neljännekselle odottamastamme COVID-19:n vaikutuksesta ja on päivitys aiempaan kommenttiimme, että ensisijaisten kohdemarkkinoidemme arvioidaan pysyvän suunnilleen ennallaan, Kiinaa lukuun ottamatta. Olemme päättäneet jättää Kiinan pois, koska markkinaosuuden tavoitteluun Kiinassa liittyy merkittäviä kannattavuushaasteita ja alueen markkinadynamiikassa on joitakin yksilöllisiä piirteitä.
 • Odotustemme mukaan kausiluontoisuus on vuonna 2020 samankaltaista kuin vuonna 2019 lukuun ottamatta toista neljännestä, johon arvioimme suurimman osan COVID-19:n vaikutuksesta kohdistuvan. Samaan tapaan kuin vuonna 2019 suurimman osan liikevoitosta ja vapaasta kassavirrasta odotetaan syntyvän viimeisellä neljänneksellä (tämä on päivitys aiempaan kommenttiin, jonka mukaan kausiluontoisuus olisi vuonna 2020 samankaltaista kuin vuonna 2019, ja suurimman osan liikevoitosta ja vapaasta kassavirrasta odotetaan syntyvän viimeisellä neljänneksellä).
 • Potentiaaliset riskit ja epävarmuudet liittyen COVID-19:n vaikutusten laajuuteen ja kestoon sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhtiin ja siihen kuinka se tulee tapahtumaan. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme tilapäisestä häiriöstä erityisesti toimitusketjussamme koronavirusepidemian vuoksi).
 • Voimakas kilpailu, joka vaikuttaa erityisesti Mobile Access
 • -liiketoimintaan ja jonka odotetaan jatkuvan kovana koko vuonna 2020, joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa.
 • Arvioimme nopeuttavamme tuotteiden kehityssuunnitelmiamme ja kustannuskilpailukykyämme 5G-lisäinvestoinneilla vuonna 2020, minkä ansiosta voimme edistää tuotteiden kustannusvähennyksiä ja pitää yllä kilpailukyvyn edellyttämää mittakaavaa.
 • Arvioimme parantavamme automaatiota ja tuottavuutta lisäinvestoinneilla digitalisaatioon vuonna 2020.
 • Asiakaskysyntä voi heikentyä ja riski kasvaa lisää Intiassa, kun maan korkein oikeus piti ennallaan päätöksen, jonka mukaan televiestintäyritysten pitää maksaa takautuvia lisenssi- ja taajuusaluemaksuja.
 • Pohjois-Amerikassa toteutettuun fuusioon liittyvät mahdollisuudet ja riskit ja laajemmin asiakkaiden fuusioihin ja yrityskauppoihin liittyvät tilapäiset käyttöomaisuusinvestointien rajoitteet (tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme asiakasfuusioon liittyvistä tilapäisistä käyttöomaisuusinvestointien rajoitteista Pohjois-Amerikassa sekä muista mahdollisista asiakkaidemme fuusioista ja yrityskaupoista).
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus.
 • Jotkin asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiansa tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi.
 • Odotamme tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottavuuden paranevan ja tukitoimintojen kustannusten vähenevän onnistuneesti toteutetun kustannussäästöohjelmamme tuloksena. Tästä kerrotaan tarkemmin tämän katsauksen osiossa Kustannussäästöohjelma.
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme, mukaan lukien ensimmäisen sukupolven 5G-tuotteidemme korkean kustannustason vaikutus.
 • Makrotalous, toimiala ja kilpailudynamiikka.

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokia Technologies ‑segmenttiin:

 • Älypuhelintoimittajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaelektroniikkayhtiöiden kanssa solmittavien ja jo voimassa olevien patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo.
 • Tavaramerkki- ja teknologialisensointitoiminnan tulos.
 • Immateriaalioikeuksiemme puolustamisesta ja ylläpidosta johtuvat kulut.
 • Säädösympäristö.

Lisäksi näkymämme perustuvat seuraaviin oletuksiin:

 • Nokian positiivisen jatkuvan vapaan kassavirran näkymiä tukee arviomme nettokäyttöpääoman hallinnan ja operatiivisen tuloksen parantumisesta, mitä Nokia Technologies  segmentin voiton ja vapaan kassavirran merkittävämpi ero vuonna 2020 osittain tasoittaa.
 • Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut ovat arviolta noin 350 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2020 ja vuosittain pidemmällä aikavälillä.
 • Ei-IFRS-tuloveroaste on arviolta noin 26 % vuonna 2020 ja noin 25 % pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat absoluuttinen tulostaso, tuloksen alueellinen jakauma sekä toimintamallimme muutokset.
 • Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat ovat arviolta noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2020 ja vuosittain pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty.
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arviolta noin 600 miljoonaa euroa koko vuonna 2020 ja vuosittain pidemmällä aikavälillä.

SIJOITTAJAPUHELU
Nokian sijoittajapuhelu alkaa 30.4.2020 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 412 317 5210.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com  
Katja Antila, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Vain Nokia tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä. 

Radioverkkojemme avulla viestintäpalveluja tarjoavat asiakkaamme palvelevat yli 6,4 miljardia liittymää, ja yritysasiakkaamme ovat ottaneet käyttöön yli 1 300 teollisuuden verkkoa ympäri maailmaa. Sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin muutamme ihmisten tavan elää, työskennellä ja viestiä. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia. 

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja odotettavissa oleviin osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet, sekä yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G ja lisääntynyt digitalisaatio; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”yhdenmukainen”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida",  "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa",  "pitäisi",  "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme  hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan liittyvät huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 32) COVID-19 -viruksen vaikutus maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin sekä asiakkaisiimme, tuotantoketjuumme, tuotekehitykseemme, palvelutarjontaamme, muuhun toimintaamme ja rahoitus-, vero-, eläke- ja muihin omaisuuseriimme, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 5.3.2020 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla, täydennettynä 30.4.2020 julkaistulla tiedotteella (Form 6-K) otsikon ”Risk Factors” alla, sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

Liite