Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ja tammi–syyskuun osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
29.10.2020 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ja tammi–syyskuun osavuosikatsaus

Vankka kannattavuus ja vapaa kassavirta; liikevaihto laski pääasiassa palveluista johtuen

 • Mobile Access -liiketoiminnan tuotevalikoiman jatkuvat parannukset, tuotekustannusten vähentäminen ja tuotteiden suorituskyvyn parantaminen; sitoutuneisuus tutkimus- ja kehitystoiminnan investointeihin tuotejohtajuuden edistämiseksi.
 • 7 % lasku liikevaihdossa edellisvuoteen verrattuna, johtuen pääosin Mobile Access -liiketoiminnan palveluiden laskusta, mikä vastasi odotuksiamme verkkojen käyttöönottopalveluiden laskusta.
 • Vahvaa kasvua Nokia Enterprise -liiketoiminnassa edellisvuoteen verrattuna.
 • Jatkunut kannattavuuden kasvu edellisvuoteen verrattuna ensisijaisesti Mobile Access- ja Optical Networks -liiketoimintojen ansiosta.
 • Positiivinen raportoitu liikevoitto heinä-syyskuussa ja vuoden 2020 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana.
 • Vankka vapaa kassavirta heinä-syyskuussa ja vuoden 2020 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana.
 • Tarkensimme vuotta 2020 koskevien näkymien ei-IFRS osakekohtaisen tuloksen keskipisteen 0,23 euroon (aiemmin 0,25 euroa) ja liikevoittoprosentin keskipisteen 9,0 %:iin (aiemmin 9,5 %) uusien keskipisteiden ja vaihteluvälien pysyessä aiemmin julkaistujen näkymien vaihteluvälien puitteissa.
 • Uusi tulevaisuuden näkymä vuodelle 2021: ei-IFRS-liikevoittoprosentti 7-10 %.
 • Pitkän tähtäimen näkymät julkaistaan viimeistään Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa 18.3.2021.

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen taloudelliseen katsaukseen.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2020 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Ensimmäinen vuosineljännekseni Nokian toimitusjohtajana on sisältänyt sekä mahdollisuuksia että haasteita. Nokian kolmannen vuosineljänneksen tulos oli vakaa ja osoitti edistymistä monilla liiketoiminta-alueilla. Kannattavuutemme parani edellisvuoteen verrattuna ja vapaa kassavirta on pysynyt vahvana jo viisi neljännestä peräkkäin. Lisäksi Enterprise-liiketoiminta jatkoi kaksinumeroista kasvuaan ja paransimme mobiiliradiotuotteidemme kilpailukykyä sekä kustannusrakennetta.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Vuodesta 2021 tulee meille taloudellisesti haastava ja meidän on tehtävä lisää muutoksia. Olemme menettäneet osuuttamme merkittävässä asiakkuudessa Pohjois-Amerikassa ja tällä markkinalla on myös katteisiin kohdistuvaa painetta. Lisäksi tavoittelemme 5G-markkinajohtajuutta ja tulemme investoimaan niin paljon kuin tarvitaan, jotta pääsemme tavoitteeseemme. Aiomme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia.

Ilmoitimme tänään myös merkittävistä muutoksista toimintamalliimme. Tavoitteemme on vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin, parantaa taloudellista tulostamme ja luoda arvoa osakkeenomistajille. Siirrymme ”end-to-end” -mallista lähestymistapaan, jossa jokaisella liiketoimintaryhmällä on selvä rooli tulevassa strategiassamme.

Jokaisella neljällä uudella liiketoimintaryhmällä tulee olemaan selkeä tulosvastuu ja tavoitteena markkinajohtajuus omilla toiminta-alueillaan. Tulosvastuullisuuden ja läpinäkyvyyden lisäksi uusi toimintamalli yksinkertaistaa tapaamme toimia ja parantaa kustannustehokkuuttamme.

Kerromme lisää uudesta strategiastamme joulukuussa sekä myöhemmin maaliskuussa järjestettävässä Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassamme. Osana uutta strategiaa harkitsemme tarkasti mihin investoimme. Tavoittelemme teknologiajohtajuutta ja kohdennamme investoinnit niihin segmentteihin, joissa päätämme kilpailla.

Aivan yhtä tärkeää on näkemyksemme tulevasta: meillä on mahdollisuus johtaa muutosta, jossa operaattorit ja yritysasiakkaat siirtyvät kohti ”network-as-a-service” -verkkopalveluratkaisuja. Tämä tarjoaa Nokialle merkittäviä mahdollisuuksia ohjelmisto- ja pilvipalvelupohjaisten ratkaisujen ja niin kutsuttujen "network plus" -palveluiden tarjoamisessa asiakkaille. Muutos ei tapahdu hetkessä, mutta meillä on hyvät edellytykset johtaa sitä. Nokialla on ainutlaatuista kokemusta korkeatasoisten verkkoratkaisujen toimittamisesta sekä työskentelystä internet-toimijoiden ja muiden yritysasiakkaiden kanssa.

Nokialla on edessään merkittäviä mahdollisuuksia, mutta niiden lunastaminen vaatii aikaa. Odotamme vakauttavamme taloudellisen tuloksentekokykymme ensi vuoden aikana ja tämän jälkeen parantavamme sitä asteittain kohti pitkän aikavälin tavoitettamme. Pyrimme tarkentamaan pitkän tähtäimen näkymiä viimeistään Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassamme. Uskon, että oikean strategian, painopisteiden ja toimintamallin avulla onnistumme tavoitteissamme. Tänään aloitamme työmme niiden saavuttamiseksi.

NOKIAN TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 7-9/2020 7-9/2019 Muutos 7-9/2020 vrt. 7-9/2019 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 7-9/2020 vrt. 7-9/2019
1-9/2020 1-9/2019 Muutos 1-9/2020 vrt. 1-9/2019 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-9/2020 vrt. 1-9/2019
Liikevaihto 5 294 5 686 -7 % -3 % 15 299 16 412 -7 % -6 %
  Networks 4 112 4 434 -7 % -3 % 11 825 12 770 -7 % -6 %
  Nokia Software 585 677 -14 % -10 % 1 795 1 898 -5 % -4 %
  Nokia Technologies 331 358 -8 % -8 % 1 020 1 112 -8 % -8 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 275 236 17 % 16 % 691 720 -4 % -5 %
  Ei-IFRS-oikaisut -1 -2     -2 -29    
  Eliminoinnit -9 -17     -29 -58    
Bruttokate 1 976 1 969 0 %   5 760 5 614 3 %  
Liikevoitto/-tappio 350 264 33 %   444 -318    
  Networks 263 128 105 %   431 -7    
  Nokia Software 87 156 -44 %   246 286 -14 %  
  Nokia Technologies 274 294 -7 %   846 919 -8 %  
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -138 -100     -499 -329    
  Ei-IFRS-oikaisut -136 -214     -581 -1 187    
Liikevoittoprosentti 6,6 % 4,6 % 200pp   2,9 % -1,9 % 480pp  
Liikevaihto (ei-IFRS) 5 294 5 688 -7 % -3 % 15 301 16 441 -7 % -6 %
Bruttokate (ei-IFRS) 1 981 2 006 -1 %   5 785 5 765 0 %  
Liikevoitto (ei-IFRS) 486 478 2 %   1 025 869 18 %  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 9,2 % 8,4 % 80pp   6,7 % 5,3 % 140pp  
Rahoitustuotot ja -kulut -73 -98 -26 %   -134 -326 -59 %  
Tuloverot -74 -80     -124 108    
Tulos 203 87 133 %   187 -545    
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,04 0,01 300 %   0,03 -0,10    
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -78 -113 -31 %   -172 -291 -41 %  
Tuloverot (ei-IFRS) -103 -101 2 %   -202 -161 25 %  
Tulos (ei-IFRS) 305 267 14 %   653 409 60 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,05 0,05 0 %   0,11 0,07 57 %  

Tulokset ovat raportoituja ja koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään Nokia Oyj:n vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään Nokia Oyj:n vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).

 • Sekä ei-IFRS-liikevaihto että raportoitu liikevaihto olivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 5,3 miljardia euroa, kun ne olivat 5,7 miljardia euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta sekä ei-IFRS-liikevaihto että raportoitu liikevaihto laskivat 3 % pääasiassa Mobile Access - liiketoiminnan palveluista johtuen. Palveluihin liittyvä lasku vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä johtui pääasiassa verkkojen käyttöönottopalveluiden vähäisemmästä määrästä, mikä vastasi vuoden 2020 toisen neljänneksen katsauksemme ja tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksemme Näkymät-osiossa julkaistuja odotuksiamme. Edistyimme edelleen hienosti Nokia Enterprise -liiketoiminnassa, jossa liikevaihtomme kasvoi 15 % edellisvuodesta.
 • COVID-19:n vaikutus Nokian taloudelliseen suoriutumiseen ja taloudelliseen asemaan liittyi lähinnä tehtaiden sulkemisiin, joilla oli noin 200 miljoonan euron vaikutus liikevaihtoon vuoden 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana; tästä liikevaihdosta suurimman osan odotetaan siirtyvän tuleville kausille sen sijaan, että se olisi menetetty. Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa COVID-19:ään liittyviä tehtaiden sulkemisia ei enää tapahtunut. Lisäksi COVID-19 on vaikuttanut toimintakuluihimme ja arvioimme saavamme noin 250 miljoonan euron tilapäisen hyödyn pienentyneiden matka- ja henkilöstökulujen myötä COVID-19:ään liittyen koko vuonna 2020.
 • Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 37,4 % (raportoitu 37,3 %) ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 9,2 % (raportoitu 6,6 %). Nokian bruttokateprosentin ja liikevoittoprosentin paraneminen jatkui katsauskaudella.
 • Networks-segmentissä bruttokate ja liikevoitto kasvoivat pääasiassa Mobile Access- ja Optical Networks -liiketoimintojen parantuneesta suorituksesta johtuen. Mobile Access -liiketoiminnassa paransimme edelleen tuotevalikoimaamme vahvistamalla tuotesuunnitelmiamme, alentamalla tuotekustannuksia sekä parantamalla tuotteidemme suorituskykyä. Optical Networks -liiketoiminnan taloudellinen tulos parantui merkittävästi edellisvuoteen verrattuna johtuen erityisen vahvasta vuoden 2020 kolmannesta neljänneksestä, johon vaikutti suotuisasti COVID-19:ään liittyneiden tilapäisten toimitusketjun rajoitteiden vähenemistä seurannut patoutunut kysyntä.
 • Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa, kun se oli 0,05 euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Tämä johtui ensisijaisesti edelleen etenevästä kustannussäästöohjelmastamme ja nettovaikutukseltaan positiivisesta rahoitustuottojen ja -kulujen vaihtelusta, mitä nettovaikutukseltaan negatiivinen liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen vaihtelu, korkeammat 5G:n tutkimus- ja kehityskustannukset tuotesuunnitelmien vauhdittamiseksi ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi Mobile Access -liiketoiminnassa sekä alentunut bruttokate osittain tasoittivat.
 • Vuoden 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa, kun se oli -0,10 euroa vuoden 2019 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Muutos johtui ensisijaisesti hankittujen aineettomien hyödykkeiden pienemmistä poistoista, edelleen etenevästä kustannussäästöohjelmastamme, rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivisesta vaihtelusta ja alhaisemmista verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvistä kuluista. Tätä tasoittivat osin korkeammat 5G:n tutkimus- ja kehityskustannukset tuotesuunnitelmien vauhdittamiseksi ja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi Mobile Access -liiketoiminnassa sekä nettovaikutukseltaan negatiivinen liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen vaihtelu.
 • Vuoden 2020 kolmas neljännes oli viides peräkkäinen vankan vapaan kassavirran vuosineljännes. Käynnistimme vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä vapaaseen kassavirtaan keskittyvän ohjelman. Tämän ohjelman aloittamisen jälkeen pienentynyt käyttöpääoma on ollut merkittävä kassavirran lähde johtuen ensisijaisesti liikevaihdon laskusta ja vähemmässä määrin parantuneesta suorituksesta. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä nettokassa kasvoi noin 0,3 miljardilla eurolla, ja oli vuosineljänneksen lopussa noin 1,9 miljardia euroa. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä kassa kasvoi noin 0,1 miljardilla eurolla, ja oli vuosineljänneksen lopussa noin 7,6 miljardia euroa.

COVID-19

COVID-19 -pandemia on tehnyt erittäin selväksi, kuinka kriittisen tärkeitä tietoliikenneyhteydet ovat yhteiskunnan toiminnalle. Uskomme, että meillä on kestävä asiakaskunta, ja tunnemme velvollisuutta asiakkaitamme ja heidän palvelemiaan yhteisöjä kohtaan.

Uskomme, että COVID-19:n vaikutus Nokian taloudelliseen suoriutumiseen ja taloudelliseen asemaan on toistaiseksi liittynyt pääasiassa tehtaiden sulkemisiin. Asiakkaisiin liittyvien jakelu- ja asennushaasteiden vaikutuksen arviointiin sisältyvien merkittävien epävarmuustekijöiden ja riskien vuoksi keskitymme nyt COVID-19:ään liittyen kertomaan tehtaiden sulkemisista, joilla oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon vuoden 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana; tästä liikevaihdosta suurimman osan odotetaan siirtyvän tuleville kausille sen sijaan, että se olisi menetetty. Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa COVID-19:ään liittyviä tehtaiden sulkemisia ei enää tapahtunut. 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vuoden 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden ajalta liittyy ensisijaisesti Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut ‑osion Alcatel Submarine Networks ‑yksikköön, jossa tehtaiden tilapäinen sulkeminen vaikutti vuoden 2020 ensimmäiseen ja toiseen neljännekseen.

COVID-19 vaikutti myös toimintakuluihimme (esimerkiksi tilapäisesti vähentynyt matkustaminen), käyttöomaisuusinvestointeihin (tilapäiset viivästykset), veroihin liittyviin ulosmeneviin rahavirtoihin (verohelpotukset) ja nettokäyttöpääomaan (esimerkiksi alhaisempi vaihto-omaisuus tilapäisten häiriöiden vuoksi). Koko vuonna 2020 odotamme saavamme noin 250 miljoonan euron väliaikaisen hyödyn johtuen pienemmistä matka- ja henkilöstökuluista COVID-19:ään liittyen, josta noin 150 miljoonalla eurolla odotetaan olevan suotuisa vaikutus toimintakuluihin ja noin 100 miljoonalla eurolla hankinnan ja valmistuksen kuluihin.

Mahdolliset riskit ja epävarmuudet liittyen COVID-19:n vaikutusten laajuuteen ja kestoon sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhtiin ja siihen kuinka se tulee tapahtumaan ovat edelleen olemassa.

COVID-19-pandemian aikana olemme jatkaneet 5G-suunnitelmien ja tuotteiden kehittämistä suunnitelmiemme mukaisesti, ja uskomme toimenpiteidemme COVID-19:n hallitsemiseksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa olleen menestyksekkäitä. Uskomme olevamme edelleen aikataulussa jatkuvan parannuksen edistämiseksi vuoden 2020 aikana.

Terveys ja turvallisuus

COVID-19-pandemian aikana keskitymme ensimmäisenä työntekijöihimme. Meillä on tiukat toimintaohjeet Nokian toimitilojen osalta, ja olemme ohjeistaneet työntekijöitämme selkeästi siitä, miten he voivat lievittää COVID-19:n riskejä tilanteissa, joissa heidän on tehtävä kriittistä työtä.

Olemme ottaneet käyttöön lukuisia toimenpiteitä, mukaan lukien Nokian työntekijöitä koskevan kansainvälisen matkustuskiellon, josta voidaan poiketa vain tiukasti määritellyistä ”kriittisistä” syistä. Olemme sulkeneet toimitilamme kaikilta vierailijoilta lukuun ottamatta niitä, joiden työ liittyy välttämättömiin kunnossapitotoimiin tai palveluihin sekä ohjeistaneet työntekijöitämme työskentelemään kotoa aina, kun se on mahdollista. Aloitimme näiden toimenpiteiden toteuttamisen joillakin alueilla jo tammikuussa, ja olemme päivittäneet ohjeistusta tilanteen kehittyessä.

Koska selvä enemmistö Nokian työntekijöistä jatkaa etätyöskentelyä, ohjeistamme heitä myös siitä, miten pitää yllä terve työn ja yksityiselämän välinen tasapaino sekä huolehtia fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.

Asiakkaidemme tarjoamien välttämättömien palveluiden tukeminen

Tarjoamamme tuotteet ja palvelut ovat nyt kriittisemmässä asemassa kuin koskaan, jotta maailmamme sujuva toimiminen olisi mahdollista. Työskentelemme edelleen tiiviisti asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että näinä aikoina muuttuvat tarpeet ja vaatimukset ymmärretään oikein ja että vastaamme niihin asianmukaisesti.

Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä tietoliikenneyhteydet yhdistivät edelleen COVID-19-pandemian toisistaan eristämiä ihmisiä. Etätyö ja ‑koulu, peruspalveluiden toimitusvarmuus ja älykkäät toimitukset ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, mitä tietoliikenneratkaisumme ovat mahdollistaneet. Yhteishankkeemme Unicefin kanssa Keniassa jatkui vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä, ja ensimmäiset koulut saivat tietoliikenneyhteydet syyskuussa kiinteiden langattomien yhteyksien FastMile-ratkaisumme avulla. Työ aloitettiin vuoden 2018 alussa. COVID-19-pandemia on korostanut tietoliikenneyhteyksien merkitystä digitaaliselle oppimiselle ja inkluusiolle.

Nokian maailmanlaajuinen tuotantoverkosto mahdollistaa tehokkaat toimitukset sekä pienentää riskejä kuten paikalliset häiriötapahtumat, kuljetuskapasiteetin ongelmat ja poliittiset riskit. Toimitusverkostomme käsittää 25 tehdasta ympäri maailmaa ja kuusi asiakaspalvelukeskusta. Näin ollen emme ole Nokian tasolla riippuvaisia yhdestä toimipisteestä tai yksiköstä. Olemme myös perustaneet globaalin komentokeskuksen vastataksemme taudin leviämisen aiheuttamiin haasteisiin toimitusketjuissa. Olemme myös valmiina panemaan toimeen liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmiamme, jos jokin organisaatiomme osa sitä edellyttää.

Vaikutus varojen arvostuksiin

COVID-19 on vaikuttanut tiettyjen varojen arvostukseen, kuten julkisesti noteeraamattomiin Nokian venture fund ‑sijoituksiin ja eläkejärjestelyihin liittyviin varoihin, joiden arvostus on luonnostaan haastavaa nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa. Arvostuksen epävarmuus on vähentynyt vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna, mutta se on edelleen koholla (katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksen liitetiedosta 5 Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet ja liitetiedosta 8 Rahoitusinstrumenttien käypä arvo).

30.9.2020 osavuosikatsauksensa yhteydessä Nokia on myös tarkastellut viitteitä liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisesta, laskennallisten verosaamisten hyödynnettävyyttä, vaihto-omaisuuden arvostusta sekä myyntisaamisten ja asiakassopimuksiin perustuvien omaisuuserien perittävyyttä. Tämän arvioinnin perusteella COVID-19:llä ei tällä hetkellä odoteta olevan pitkän aikavälin vaikutuksia Nokian taloudelliseen suoriutumiseen, jotka vaatisivat oikaisuja liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvoihin tai laskennallisiin verosaamisiin. Lisäksi Nokia ei ole tunnistanut olennaisia lisäyksiä myyntisaamisten luottotappioissa tai tarvetta oikaista vaihto-omaisuuden arvostusta.

Teemme osamme pandemian torjumisessa

Tunnemme vastuuta myös niitä yhteisöjä kohtaan, joissa Nokia toimii. Globaalina yrityksenä velvollisuutemme on olla mukana globaalissa taistelussa pandemiaa vastaan. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä jatkoimme myös Unicefin mHealth-ohjelman tukemista Indonesiassa, missä reaaliaikainen big data- ja tekoälyalusta auttaa päättäjiä ja kansalaisia ymmärtämään fyysisen etäisyyden, liikkumisen ja liikkuvuuden määriä kylätasolla. Alustan tarjoaman tiedon avulla Indonesian Unicef on pystynyt olennaisesti auttamaan todisteisiin pohjaavan COVID-19:n torjuntastrategian muodostamisessa, mikä on varmistanut pienemmän tautitaakan ja kirkkaamman tulevaisuuden Indonesialle.

Nämä toimet ovat osoitus vahvasta sitoutuneisuudestamme maailmanlaajuisiin toimiin pandemian pysäyttämiseksi ja tällä hetkellä kohtaamiemme häiriöiden ja haasteiden voittamiseksi.

NÄKYMÄT

 

Koko vuosi 2020

Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,23 euroa +/- 3 senttiä (tarkennettu 0,25 eurosta +/- 5 senttiä)
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 9,0 % +/- 1,0 prosenttiyksikköä (tarkennettu 9,5 %:sta, +/- 1,5 prosenttiyksikköä)
Jatkuva vapaa kassavirta1 600 miljoonaa euroa +/- 250 miljoonaa euroa (tarkennettu selvästi positiivisesta)

1 Vapaa kassavirta = liiketoiminnan nettorahavirta - käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti – pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynti.

Koko vuosi 2021

Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 7–10 % (uusi)

Pitkä aikaväli

Nokia aikoo julkaista pitkän aikavälin näkymät viimeistään Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa 18.3.2021 (tämä on verrattuna aiempaan 12-14 % ei-IFRS liikevoittoprosenttiin 3-5 vuoden pitkän aikavälin näkymässä). Johtuen käynnissä olevasta työstä liittyen strategiaamme ja uuteen toimintamalliimme, näkemyksemme mukaan olisi ennenaikaista julkaista nyt pitkän aikavälin näkymiä.

Osinko

Pitkän aikavälin (3-5 vuotta) osingonjakotavoite: tulosperusteisesti kasvava osinko, joka on noin 40-70 % laimennetusta ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta, ottaen huomioon Nokian kassa-aseman sekä odotetun kassavirtakehityksen. Vuotuinen varojenjako tapahtuisi vuosineljänneksittäin jaettavana osinkona.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MERKITTÄVIMMÄT NOKIAN NÄKYMIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Networks- ja Nokia Software ‑segmentteihin:

 • Odotamme menestyvämme heikommin kuin ensisijaiset kohdemarkkinamme, joiden odotamme laskevan vuonna 2020 ilman valuuttakurssien muutosten vaikutusta, Kiinaa lukuun ottamatta. (Tämä on verrattuna aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan odotimme menestyvämme hieman heikommin kuin ensisijaiset kohdemarkkinamme, joiden odotimme pysyvän jokseenkin ennallaan vuonna 2020 ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, Kiinaa lukuun ottamatta). Madalsimme odotuksiamme liittyen verkkojen käyttöönottopalveluihin Mobile Access -liiketoiminnassa, sekä madalsimme odotustamme ensisijaisen kohdemarkkinamme suhteen, Kiinaa lukuun ottamatta, COVID-19:n vaikutuksen vuoksi;
 • Odotustemme mukaan liikevoiton kausiluontoisuus on vuonna 2020 samankaltaista kuin vuonna 2019, ja suurimman osan liikevoitosta odotetaan syntyvän viimeisellä neljänneksellä. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden vahvan vapaan kassavirtamme johdosta emme enää odota vapaan kassavirran kausiluontoisuuden vuonna 2020 olevan samankaltainen kuin vuonna 2019;
 • Potentiaaliset riskit ja epävarmuudet liittyen COVID-19:n vaikutusten laajuuteen ja kestoon sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhtiin ja siihen kuinka se tulee tapahtumaan;
 • Voimakas kilpailu, joka vaikuttaa erityisesti Mobile Access -liiketoimintaan ja jonka odotetaan jatkuvan intensiivisenä koko vuonna 2020, joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa;
 • Arvioimme nopeuttavamme tuotteiden kehityssuunnitelmiamme ja kustannuskilpailukykyämme 5G-lisäinvestoinneilla vuonna 2020, minkä ansiosta voimme edistää tuotteiden kustannusvähennyksiä ja pitää yllä kilpailukyvyn edellyttämää mittakaavaa;
 • Arvioimme parantavamme automaatiota ja tuottavuutta lisäinvestoinneilla digitalisaatioon vuonna 2020;
 • Asiakaskysyntä voi heikentyä ja riski kasvaa lisää Intiassa, kun maan korkein oikeus piti ennallaan päätöksen, jonka mukaan televiestintäyritysten pitää maksaa takautuvia lisenssi- ja taajuusaluemaksuja;
 • Pohjois-Amerikassa toteutettuun fuusioon liittyvät mahdollisuudet ja riskit ja laajemmin asiakkaiden fuusioihin ja yrityskauppoihin liittyvät tilapäiset käyttöomaisuusinvestointien rajoitteet;
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus;
 • Jotkin asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiansa tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi;
 • Odotamme tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottavuuden paranevan ja tukitoimintojen kustannusten vähenevän onnistuneesti toteutetun kustannussäästöohjelmamme tuloksena. Tästä kerrotaan tarkemmin Nokia Oyj:n vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksen osiossa Kustannussäästöohjelma;
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme, mukaan lukien ensimmäisen sukupolven 5G-tuotteidemme korkean kustannustason vaikutus;
 • Makrotalous, toimiala ja kilpailudynamiikka.

           

Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokia Technologies ‑segmenttiin:

 • Älypuhelintoimittajien, autoteollisuusyhtiöiden ja kuluttajaelektroniikkayhtiöiden kanssa solmittavien ja jo voimassa olevien patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo;
 • Tavaramerkki- ja teknologialisensointitoiminnan tulokset;
 • Immateriaalioikeuksiemme puolustamisesta ja ylläpidosta johtuvat kulut;
 • Säädösympäristö.

           

Lisäksi näkymämme perustuvat seuraaviin oletuksiin:

 • Nokian jatkuvan vapaan kassavirran näkymiä tukee arviomme nettokäyttöpääoman hallinnan ja operatiivisen tuloksen parantumisesta, mitä Nokia Technologies -segmentin voiton ja vapaan kassavirran merkittävämpi ero vuonna 2020 osittain tasoittaa;
 • Vuosina 2020 ja 2021 Nokia odottaa Nokia Technologies -segmentin vapaan kassavirran olevan noin 600 miljoonaa euroa vähemmän kuin liikevoiton, johtuen ensisijaisesti tietyiltä lisenssinsaajilta vuosina 2014 ja 2017 saamistamme tietyistä merkittävistä ennakkomaksuista (uusi);
 • Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut ovat arviolta noin 250 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2020 ja 300 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä. (Tämä on verrattuna aiempaan kommenttiin, jossa arvioimme noin 300 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2020 ja pidemmällä aikavälillä). Päivitys perustuu pääosin odotukseemme saatavien myynnin alemmista kuluista ja parantuneesta valuuttakurssien tulosvaikutuksesta alempien odotettujen suojauskulujen vuoksi;
 • Ei-IFRS-tuloveroaste on arviolta noin 26 % vuonna 2020 ja noin 25 % pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat absoluuttinen tulostaso, tuloksen alueellinen jakauma sekä toimintamallimme muutokset;
 • Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat ovat arviolta noin 350 miljoonaa euroa koko vuonna 2020 ja noin 400 miljoonaa euroa vuosittain pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty (Tämä on verrattuna aiempaan kommenttiin, jossa arviomme oli 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2020 and 450 miljoonaa euroa vuosittain pidemmällä aikavälillä). Päivitys perustuu pääosin odotuksiimme matalammista maksettavista tuloveroista vuonna 2020 johtuen COVID-19:ään liittyvistä verohelpotuksista ja joidenkin tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen ajoitusten myöhästymisestä; sekä epävarmuuteen liittyen joidenkin tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen ajoitukseen pidemmällä aikavälillä, ja;
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arviolta noin 500 miljoonaa euroa koko vuonna 2020. (Tämä on verrattuna aiempaan kommenttiimme, jossa arvioimme 550 miljoonaa euroa koko vuonna 2020 ja 600 miljoonaa euroa vuosittain pidemmällä aikavälillä). Emme tällä hetkellä anna pidemmän aikavälin arvioita käyttöomaisuusinvestoinneista, ja päivitys koko vuoden 2020 arvioon perustuu enimmäkseen tilapäisiin viivästyksiin liittyen COVID-19:ään.

             
             

SIJOITTAJAPUHELU
Nokian sijoittajapuhelu alkaa 29.10.2020 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-717-9224.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Vain Nokia tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä. 

Radioverkkojemme avulla viestintäpalveluja tarjoavat asiakkaamme palvelevat yli 6,4 miljardia liittymää, ja yritysasiakkaamme ovat ottaneet käyttöön yli 1 300 teollisuuden verkkoa ympäri maailmaa. Sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin muutamme ihmisten tavan elää, työskennellä ja viestiä. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia. 

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus ja vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G, ReefShark ja lisääntynyt digitalisaatio; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden toimintaan, mukaan lukien käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin ja säilyttää asiakkuudet; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat ja mahdollisuus että asiakkaamme tekevät tilauksia kilpailijoiltamme; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan liittyvät huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien mahdollisten osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 32) COVID-19 -viruksen vaikutuksen suuruus ja kesto maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin sekä asiakkaisiimme, tuotantoketjuumme, tuotekehitykseemme, palvelutarjontaamme, muuhun toimintaamme ja rahoitus-, vero-, eläke- ja muihin omaisuuseriimme, ja pandemiaa seuraavan taloudellisen elpymisen muoto sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 5.3.2020 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla, täydennettynä 30.4.2020 julkaistulla tiedotteella (Form 6-K) otsikon ”Risk Factors” alla, sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

Liite