Hyppää pääsisältöön

Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavat uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuodelta 2020

Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavat uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuodelta 2020

Nokia Oyj
Pörssitiedote
11.3.2021 klo 13.10

Nokia julkistaa tänään uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuoden 2020 kaikkien neljännesten osalta sekä koko vuodelta 2020 liittyen aiemmin julkistettuihin organisaatiomuutoksiin.

Muutoksia raportointirakenteessa 1.1.2021 alkaen

Nokia julkaisi 29.10.2020 uuden strategiansa ensimmäisen vaiheen. Strategiatyötä ohjaavien periaatteiden ja uuden toimintamallin avulla Nokia vastaa paremmin asiakkaidensa tarpeisiin sekä käynnissä olevaan markkinamuutokseen. Uusi toimintamalli parantaa tulosvastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, yksinkertaistaa rakennetta sekä parantaa kustannustehokkuutta. 16.12.2020 Nokia kertoi lisää uusista strategisista painopisteistään ja toimintamallistaan sekä odotuksistaan koskien neljää uutta liiketoimintaryhmää ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiota vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä.

Näiden muutosten seurauksena Nokia on muuttanut raportointirakennettaan vastaamaan yhtiön strategiaa, organisaatiorakennetta ja tapaa, jolla se arvioi toimintansa tulosta ja kohdistaa resursseja. Raportoinnissa on tehty uudelleenryhmittelyjä yhtiön uuden organisaatiorakenteen heijastamiseksi.

1.1.2021 voimaan astuneessa toimintamallissa on neljä erillistä, omista tuloslaskelmistaan vastuullista liiketoimintaryhmää, jotka vastaavat asiakkaiden ostokäyttäytymistä. (i) Matkapuhelinverkot (Mobile Networks), (ii) Verkkoinfrastruktuuri (Network Infrastructure), (iii) Pilvi- ja verkkopalvelut (Cloud and Network Services) ja (iv) Teknologia (Nokia Technologies). 1.1.2021 alkaen nämä ovat myös neljä raportoitavaa segmenttiä. Lisäksi Nokia esittää segmenttikohtaisia tietoja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Nokia aikoo julkistaa liikevaihdon seuraavien Verkkoinfrastruktuuri-segmenttiin kuuluvien liiketoimintojen osalta: (i) Fixed Networks, (ii) IP Networks, (iii) Optical Networks ja (iv) Submarine Networks.

Nokia aikoo myös jatkaa liikevaihtoa koskevien tietojen julkistamista eri asiakasryhmiensä osalta: (i) Viestintäpalvelujen tarjoajat, (ii) Yritykset ja (iii) Lisenssinsaajat.

Muutoksia aiemmasta raportointirakenteesta uuteen raportointirakenteeseen

Seuraavat seitsemän tuotealuetta uudelleenryhmiteltiin uusiin raportoitaviin segmentteihin:

 1. Network Management -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Nokia Software -segmentistä Matkapuhelinverkkoihin
 2. Submarine Networks -liiketoiminta uudelleenryhmiteltiin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta Verkkoinfrastruktuuriin
 3. Packet Core -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Networks-segmentistä Pilvi- ja verkkopalveluihin
 4. Enterprise Solution Services -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Networks-segmentistä Pilvi- ja verkkopalveluihin
 5. Managed Services -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Networks-segmentistä Pilvi- ja verkkopalveluihin
 6. Network Cognitive Services -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Networks-segmentistä Pilvi- ja verkkopalveluihin
 7. Digital Automation sekä Analytics & IoT -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta Pilvi- ja verkkopalveluihin

             

Näiden muutosten myötä uudet liiketoimintaryhmät muodostuvat seuraavasti:

Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä muodostuu aiemman Networks-segmentin Mobile Access -liiketoiminnasta sekä seuraavista uudelleenryhmittelyistä:

Matkapuhelinverkkoihin:

 • Network Management -toiminnot (Nokia Software -segmentistä)

                   
Pois aiemman Networks-segmentin Mobile Access -liiketoiminnasta:

 • Enterprise Solution Services -toiminnot (Pilvi- ja verkkopalveluihin
 • Managed Services -toiminnot (Pilvi- ja verkkopalveluihin)
 • Network Cognitive Services -toiminnot (Pilvi- ja verkkopalveluihin)

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä muodostuu aiemman Networks-segmentin Fixed Access, IP Routing ja Optical Networks -liiketoiminnoista sekä seuraavista uudelleenryhmittelyistä:

Verkkoinfrastruktuuriin:        

 • Submarine Networks -liiketoiminta (Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta)

                   
Pois aiemman Networks-segmentin IP Routing -liiketoiminnasta:

 • Packet Core -toiminnot (Pilvi- ja verkkopalveluihin)

                   
Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmä muodostuu aiemmasta Nokia Software -segmentistä sekä seuraavista uudelleenryhmittelyistä:

Pilvi- ja verkkopalveluihin:

 • Packet Core -toiminnot (Networks-segmentistä)
 • Enterprise Solution Services -toiminnot (Networks-segmentistä)
 • Managed Services -toiminnot (Networks-segmentistä)
 • Network Cognitive Services -toiminnot (Networks-segmentistä)
 • Digital Automation sekä Analytics & IoT -toiminnot (Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta)

                   
Pois aiemmasta Nokia Software -segmentistä:

 • Network management -toiminnot (Matkapuhelinverkkoihin)

                   
Lisäksi Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osioon sisältyy edelleen Radio Frequency Systems (RFS) ja seuraavat tuotealueet uudelleenryhmiteltiin uusiin liiketoimintaryhmiin:

 • Submarine Networks -liiketoiminta uudelleenryhmiteltiin Verkkoinfrastruktuuriin
 • Digital Automation sekä Analytics & IoT -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Pilvi- ja verkkopalveluihin

Uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuodelta 2020

Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään tiivistelmä Nokian uudelleenryhmitellystä segmenttikohtaisesta tilintarkastamattomasta taloudellisesta tuloksesta vuoden 2020 kaikilta neljänneksiltä ja koko vuodelta 2020.

Yksityiskohtaisemmat taulukot ovat saatavilla tämän tiedotteen liitteenä Excel-muodossa sekä osoitteessa www.nokia.com/luvut.  

Matkapuhelinverkot (raportoitu)                
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu
Liikevaihto 2 345   2 424   2 448   3 180   10 397
                   
Bruttokate 706   848   878   1 232   3 663
Bruttokateprosentti 30,1%   35,0%   35,9%   38,7%   35,2%
                   
Liikevoitto/-tappio -44   104   182   273   515
Liikevoittoprosentti -1,9%   4,3%   7,4%   8,6%   5,0%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -104   -105   -101   -103   -413
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -4   6   -2   21   21
EBITDA 56   215   281   397   949
                   
Matkapuhelinverkot (vertailukelpoinen)                
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen
Liikevaihto 2 345   2 424   2 449   3 181   10 398
                   
Bruttokate 729   875   871   1 256   3 732
Bruttokateprosentti 31,1%   36,1%   35,6%   39,5%   35,9%
                   
Liikevoitto/-tappio 15   183   206   415   818
Liikevoittoprosentti 0,6%   7,5%   8,4%   13,0%   7,9%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -87   -88   -85   -87   -347
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -4   6   -2   21   21
EBITDA 98   277   289   523   1 186
                   
Verkkoinfrastruktuuri (raportoitu)                
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu
Liikevaihto(1) 1 419   1 545   1 793   1 979   6 736
                   
Bruttokate 449   523   635   685   2 292
Bruttokateprosentti 31,6%   33,9%   35,4%   34,6%   34,0%
                   
Liikevoitto/-tappio -125   -49   118   -102   -158
Liikevoittoprosentti -8,8%   -3,2%   6,6%   -5,2%   -2,3%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -126   -131   -126   -124   -508
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 0   0   -1   1   -1
EBITDA 1   82   243   23   349
1Fixed Networks- liiketoiminnan liikevaihto 350 miljoonaa euroa 1-3/2020, 439 miljoonaa euroa 4-6/2020, 453 miljoonaa euroa 7-9/2020, 517 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 1 759 miljoonaa euroa 1-12/2020. IP Networks- liiketoiminnan liikevaihto 542 miljoonaa euroa 1-3/2020, 611 miljoonaa euroa 4-6/2020, 670 miljoonaa euroa 7-9/2020, 761 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 2 585 miljoonaa euroa 1-12/2020. Optical Networks- liiketoiminnan liikevaihto 394 miljoonaa euroa 1-3/2020, 363 miljoonaa euroa 4-6/2020, 463 miljoonaa euroa 7-9/2020,  474 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 1 695 miljoonaa euroa 1-12/2020. Submarine Networks- liiketoiminnan liikevaihto 132 miljoonaa euroa 1-3/2020, 131  miljoonaa euroa 4-6/2020, 206 miljoonaa euroa 7-9/2020, 227 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 697 miljoonaa euroa 1-12/2020
                   
Verkkoinfrastruktuuri (vertailukelpoinen)              
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen
Liikevaihto(1) 1 419   1 545   1 793   1 980   6 736
                   
Bruttokate 461   537   648   715   2 361
Bruttokateprosentti 32,5%   34,8%   36,1%   36,1%   35,1%
                   
Liikevoitto/-tappio -31   66   212   211   457
Liikevoittoprosentti -2,2%   4,3%   11,8%   10,7%   6,8%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -50   -51   -50   -50   -200
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 0   0   -1   1   -1
EBITDA 19   117   261   262   656
1Fixed Networks- liiketoiminnan liikevaihto 350 miljoonaa euroa 1-3/2020, 439 miljoonaa euroa 4-6/2020, 453 miljoonaa euroa 7-9/2020, 517 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 1 759 miljoonaa euroa 1-12/2020. IP Networks- liiketoiminnan liikevaihto 542 miljoonaa euroa 1-3/2020, 611 miljoonaa euroa 4-6/2020, 670 miljoonaa euroa 7-9/2020, 761 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 2 585 miljoonaa euroa 1-12/2020. Optical Networks- liiketoiminnan liikevaihto 394 miljoonaa euroa 1-3/2020, 363 miljoonaa euroa 4-6/2020, 463 miljoonaa euroa 7-9/2020,  474 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 1 695 miljoonaa euroa 1-12/2020. Submarine Networks- liiketoiminnan liikevaihto 132 miljoonaa euroa 1-3/2020, 131  miljoonaa euroa 4-6/2020, 206 miljoonaa euroa 7-9/2020, 227 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 697 miljoonaa euroa 1-12/2020
                   
Pilvi- ja verkkopalvelut (raportoitu)                
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu
Liikevaihto 744   718   663   962   3 087
                   
Bruttokate 240   229   117   259   845
Bruttokateprosentti 32,3%   31,9%   17,6%   26,9%   27,4%
                   
Liikevoitto/-tappio -69   -54   -148   -63   -334
Liikevoittoprosentti -9,3%   -7,5%   -22,3%   -6,5%   -10,8%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -38   -37   -35   -35   -146
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 1   1   2   2   5
EBITDA -30   -16   -111   -26   -183
                   
Pilvi- ja verkkopalvelut (vertailukelpoinen)              
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen
Liikevaihto 744   718   663   962   3 087
                   
Bruttokate 255   258   130   374   1 016
Bruttokateprosentti 34,3%   35,9%   19,6%   38,9%   32,9%
                   
Liikevoitto/-tappio -39   -6   -119   97   -67
Liikevoittoprosentti -5,2%   -0,8%   -17,9%   10,1%   -2,2%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -30   -29   -28   -28   -115
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 1   1   2   2   5
EBITDA -8   24   -89   127   53
                   
Teknologia (raportoitu)                  
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu
Liikevaihto 347   341   331   382   1 402
                   
Bruttokate 345   339   327   380   1 392
Bruttokateprosentti 99,4%   99,4%   98,8%   99,5%   99,3%
                   
Liikevoitto/-tappio 280   271   263   306   1 120
Liikevoittoprosentti 80,7%   79,5%   79,5%   80,1%   79,9%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -10   -10   -10   -10   -39
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 0   0   1   0   1
EBITDA 290   281   274   316   1 160
                   
Teknologia (vertailukelpoinen)                
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen
Liikevaihto 347   341   331   382   1 402
                   
Bruttokate 345   339   328   380   1 393
Bruttokateprosentti 99,4%   99,4%   99,1%   99,5%   99,4%
                   
Liikevoitto/-tappio 280   272   264   307   1 123
Liikevoittoprosentti 80,7%   79,8%   79,8%   80,4%   80,1%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -10   -10   -10   -10   -39
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 0   0   1   0   1
EBITDA 290   282   275   317   1 163
                   
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut (raportoitu)            
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu
Liikevaihto 68   75   67   59   269
                   
Bruttokate -4   2   5   -5   -1
Bruttokateprosentti -5,9%   2,7%   7,5%   -8,5%   -0,4%
                   
Liikevoitto/-tappio -118   -103   -65   28   -258
Liikevoittoprosentti -173,5%   -137,3%   -97,0%   47,5%   -95,9%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -7   -7   -6   -6   -26
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -1   0   0   -4   -5
EBITDA -112   -96   -59   30   -237
                   
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut (vertailukelpoinen)          
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen
Liikevaihto 68   75   67   59   269
                   
Bruttokate -2   6   5   -2   7
Bruttokateprosentti -2,9%   8,0%   7,5%   -3,4%   2,6%
                   
Liikevoitto/-tappio -108   -91   -77   26   -251
Liikevoittoprosentti -158,8%   -121,3%   -114,9%   44,1%   -93,3%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -6   -6   -6   -6   -24
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -1   0   0   -4   -5
EBITDA -103   -85   -71   28   -232
                   
Nokia (raportoitu)                  
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu   Raportoitu
Liikevaihto 4 913   5 092   5 294   6 553   21 852
                   
Bruttokate 1 736   1 942   1 962   2 553   8 193
Bruttokateprosentti 35,3%   38,1%   37,1%   39,0%   37,5%
                   
Liikevoitto/-tappio -76   170   350   441   885
Liikevoittoprosentti -1,5%   3,3%   6,6%   6,7%   4,0%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -285   -290   -279   -279   -1 132
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -4   6   0   20   22
EBITDA 205   466   629   740   2 039
                   
Nokia (vertailukelpoinen)                  
  1-3/2020   4-6/2020   7-9/2020   10-12/2020   1-12/2020
EUR milj. Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen   Vertailukelpoinen
Liikevaihto 4 914   5 093   5 294   6 554   21 854
                   
Bruttokate 1 787   2 017   1 981   2 724   8 509
Bruttokateprosentti 36,4%   39,6%   37,4%   41,6%   38,9%
                   
Liikevoitto/-tappio 116   423   486   1 056   2 081
Liikevoittoprosentti 2,4%   8,3%   9,2%   16,1%   9,5%
                   
Muut segmenttikohtaiset erät                  
Poistot yhteensä -183   -184   -178   -180   -725
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -4   6   0   20   22
EBITDA 295   613   664   1 256   2 828

Havainnollistus uudelleenryhmittelyistä Nokia Software -segmentin ja Pilvi- ja verkkopalveluiden välillä

Uudelleenryhmittelyt vaikuttivat erityisen voimakkaasti Pilvi- ja verkkopalveluihin, minkä johdosta olemme laatineet havainnollistavan siltalaskelman. Aikaisemman Nokia Software -segmentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 19,2% vuonna 2020, kun taas Pilvi- ja verkkopalveluiden vuoden 2020 vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli -2,2%. Tämä oli seurausta siitä, kun Packet Core-, Enterprise Solution Services-, Managed Services- sekä Network Cognitive Services -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Pilvi- ja verkkopalveluihin aikaisemmasta Networks-segmentistä, ja siitä, kun Digital Automation- sekä Analytics & IoT -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Pilvi- ja verkkopalveluihin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta. Lisäksi Network Management -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Matkapuhelinverkkoihin aikaisemmasta Nokia Software -segmentistä.

Katso tämän tiedotteen liitteenä oleva PDF-tiedosto.

Nokia

Luomme teknologiaa ja kriittisiä verkkoja tuomaan yhteen maailman innovaatiot ja osaamisen eri toimialoilla, kaupungeissa, tuotantoketjuissa ja yhteisöissä.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon ja teknologiajohtajuuteen palkitun Nokia Bell Labsin johdolla. Mahdollistamme viimeisintä teknologiaa ja osaamista hyödyntäviä verkkoratkaisuja niin mobiili-, infrastruktuuri- kuin pilvipalveluissa.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Seuraa meitä ja uusimpia uutisiamme verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

Lisätietoja:

Nokia
Sijoittajasuhteet 
Puh. +358 40 803 4080 
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus ja vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet; G) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; H) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G, ReefShark ja lisääntynyt digitalisaatio; I) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden toimintaan, mukaan lukien käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin ja säilyttää asiakkuudet; ja J) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat ja mahdollisuus että asiakkaamme tekevät tilauksia kilpailijoiltamme; 6) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 7) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 8) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 9) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 10) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 11) COVID-19 -viruksen vaikutuksen suuruus ja kesto maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin sekä asiakkaisiimme, tuotantoketjuumme, tuotekehitykseemme, palvelutarjontaamme, muuhun toimintaamme ja rahoitus-, vero-, eläke- ja muihin omaisuuseriimme, ja pandemiaa seuraavan taloudellisen elpymisen muoto sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 4.3.2021 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

Liitteet