Skip to main content

Nokia odottaa ylittävänsä vuoden 2021 taloudellisen näkymänsä ja antaa liikevoittoprosenttia koskevan näkymän vuodelle 2022

Nokia Oyj
Sisäpiiritieto
11.1.2022 klo 9.15

Nokia odottaa ylittävänsä vuoden 2021 taloudellisen näkymänsä ja antaa liikevoittoprosenttia koskevan näkymän vuodelle 2022

Espoo – Nokia on päivittänyt tänään taloudelliset näkymänsä vuodelle 2021 ja antanut liikevoittoprosenttia koskevan näkymän vuodelle 2022.

Vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä Nokian ydinliiketoiminta kehittyi pääosin odotusten mukaisesti. Muut tuotot olivat kuitenkin odotettua korkeammat, mukaan lukien tuotot venture fund -sijoituksista, johtaen vahvempaan vertailukelpoiseen liikevoittoprosenttiin, joka ylitti sitä koskevan vuodelle 2021 annetun näkymän.

Alustavan ja tilintarkastamattoman taloudellisen tuloksen perusteella Nokia odottaa vuoden 2021 liikevaihdon olevan arviolta 22,2 miljardia euroa aikaisempien näkymien 21,7–22,7 miljardin euron vaihteluvälin sisällä ja vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan 12,4–12,6 % ylittäen aikaisemmin annetun näkymän 10–12 %. Kokonaisuudessaan yhtiö arvioi hyötyneensä liikevoittoprosentissaan noin 1,5 prosenttiyksikön verran kertaluonteisista eristä vuonna 2021 (nousua kolmannen neljänneksen tulosjulkistuksessa odottamastamme 1 prosenttiyksiköstä) liittyen venture fund -sijoitusten tuottoihin, yksittäiseen ohjelmistosopimukseen toisella neljänneksellä, luottotappiovarauksien purkuihin ja muihin yksittäisiin kertaluonteisiin tuottoeriin.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2021 perustuen alustavaan ja tilintarkastamattomaan taloudelliseen tulokseen:

  Aikaisempi (28.10.2021) Päivitetty
Liikevaihto 21,7–22,7 mrd. €1 Noin 22,2 mrd. €
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 10–12 % 12,4–12,6 %
Vapaa kassavirta Selvästi positiivinen Selvästi positiivinen
Vertailukelpoinen ROIC 17–21 % 17–21 %

1 Perustuen toteutuneisiin vaihtosuhteisiin syyskuuhun 2021 saakka ja olettaen, että syyskuun lopun EUR/USD vaihtosuhde 1,16 pysyy ennallaan vuoden 2021 loppuun saakka.

Näkymät vuodelle 2022:

Nokia on myös julkaissut vuodelle 2022 uuden näkymän koskien vertailukelpoista liikevoittoprosenttia, jonka se arvioi olevan 11–13,5 %. Uusi näkymä ottaa huomioon arvioidut jatkuvat parannukset ydinliiketoiminnassa, toimitusketjujen haasteet ja kustannusinflaation. Edellisvuoteen verrattuna näkymä ottaa huomioon myös vuoteen 2021 vaikuttaneet merkittävät kertaluonteiset erät.

Yhtiö julkaisee viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2021 taloudellisen katsauksensa torstaina 3.2.2022. Tällöin yhtiö myös arvioi uudelleen pidemmän aikavälin näkymänsä.

Nokia järjestää analyytikoille ja sijoittajille sijoittajapuhelun koskien viimeisen neljänneksen tulosta ja liiketoimintansa tulevaisuudennäkymiä 3.2.2022 klo 11.30.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen: (i) voimakas kilpailu, joka vaikuttaa erityisesti Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään; (ii) kykymme nopeuttaa tuotekehityssuunnitelmiamme ja kustannuskilpailukykyämme 5G-lisäinvestoinneilla; (iii) jotkin asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiaan tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi; (iv) COVID-19:n vaikutusten laajuus ja kesto erityisesti tietyissä maissa, sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhti ja kuinka se tulee tapahtumaan; (v) kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset, sekä häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa, mukaan lukien yksittäisten osien puutteet, kuten puolijohteiden, mikä aiheuttaa riskin liikevaihdolle; (vi) tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus; (vii) tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme; (viii) muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailudynamiikat; (ix) älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo; (x) kykymme täyttää kestävän kehityksen tavoitteemme, mukaan lukien muutokset kasvihuonepäästöihimme; (xi) brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien suojaamisen ja puolustamisen kustannukset ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö; sekä tämän raportin kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 4.3.2021 julkaistun vuoden 2020 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.
Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotuksemme, suunnitelmamme, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; ja B) alustava ja tilintarkastamaton vuoden 2021 taloudellinen tulos. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevissa riskitekijöissä.