Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen taloudellinen katsaus

Nokia Oyj 
Osavuosikatsaus
28.4.2022 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen taloudellinen katsaus

Nokian alkuvuosi oli vahva ja kannattava

 • Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu liikevaihto kasvoi 5 %).
 • Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 9 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kiinteiden ja merenalaisten verkkojen vahvan kysynnän ansiosta. Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 5 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ydinverkkojen vahvan kehityksen siivittämänä.
 • Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 4 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta johtuen toimitusketjujen pullonkauloista, vaikka kysyntä on edelleen voimakasta. Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 17 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, sillä tiettyjä vuonna 2021 päättyneitä lisenssisopimuksia ei ole vielä uusittu.
 • Parantuneen kustannuskilpailukykymme ansiosta sekä raportoitu että vertailukelpoinen bruttomarginaali kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna (+2,7 ja +2,5 prosenttiyksikköä) komponenttihintojen noususta huolimatta.
 • Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,9 % ja se pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Parantuneen bruttomarginaalin vaikutusta tasoittivat pienemmät liiketoiminnan muut tuotot (jotka olivat erityisen korkeat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä) sekä kasvaneet tutkimus- ja kehitysinvestoinnit.
 • Raportoitu liikevoittomarginaali oli 6,6 %, jossa laskua edellisvuoteen oli 1,9 prosenttiyksikköä. Tämä johtui ensisijaisesti Venäjään liittyvästä 104 miljoonan euron varauksesta.
 • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa.
 • Vapaa kassavirta oli 0,3 miljardia euroa ja nettokassa 4,9 miljardia euroa.
 • Pidämme ennallaan koko vuoden 2022 taloudelliset näkymät ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Koko vuoden 2022 liikevaihdon näkymä 31.3.2022 valuuttakursseilla on 22,9-24,1 miljardia euroa.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen taloudellisesta katsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto ensimmäisen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2022 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Vuoden ensimmäistä neljännestä varjosti Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Nokia seisoo ihmisoikeuksien, kansainvälisen yhteistyön sekä oikeusvaltioperiaatteen takana. Koko sodan ajan ensisijainen prioriteettimme on ollut työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi. Tuemme työntekijöitämme Ukrainassa useilla eri tavoilla ja olemme ylpeitä heidän ponnisteluistaan asiakkaidemme verkkojen ylläpitämiseksi sodasta huolimatta. Jo hyökkäyksen alkumetreiltä lähtien meille on ollut selvää, että emme voi jatkaa toimintaamme Venäjällä. Kerroimme huhtikuun alussa vetäytyvämme maasta vastuullisella tavalla niin, että pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme tarvittavaa tukea verkkojen ylläpitämiseksi vetäytymisprosessin ajan.

Muilta osin olen tyytyväinen siihen, miten vuosi 2022 on lähtenyt käyntiin. Kysyntä markkinoilla on edelleen voimakasta ja jatkuneista toimitusketjujen pullonkauloista huolimatta liikevaihtomme kasvoi ensimmäisen neljänneksen aikana 1 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 10,9 %. Taustalla olevaa vahvaa kannattavuuden paranemista tasoittivat kasvaneet tutkimus- ja kehitysinvestoinnit, edellisvuotta pienemmät liiketoiminnan muut tuotot ja tietyt sopimusten ajoituksiin liittyvät tekijät Teknologia-liiketoimintaryhmässä.

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä jatkoi vahvaa kasvua erityisesti kiinteissä ja merenalaisissa verkoissa. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän kasvua hidastivat toimitusrajoitteet, mutta odotamme liikevaihdon kasvavan tänä vuonna parantuneen kilpailukyvyn myötä. Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi hyvin 5G-ydinverkkojen kysynnän siivittämänä.

Teknologia-liiketoimintaryhmä neuvottelee parhaillaan tiettyjen lisenssisopimusten uusimisesta, mikä vaikutti ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoon. Patenttisalkkumme on vahva ja odotamme palaavamme aiemmin kommunikoituun 1,4–1,5 miljardin euron liikevaihtoon vuositasolla.

Ensimmäinen neljännes oli hyvä alku kuluvalle vuodelle sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta. Kysyntä on säilynyt voimakkaana ja toimitusrajoitteista sekä kustannusinflaatiosta huolimatta uskomme, että voimme saavuttaa vuoden 2022 taloudelliset näkymämme ja pitkän aikavälin tavoitteemme.

TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 1–3/2022 1–3/2021 Muutos 1–3/2022 vrt. 1–3/2021 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1–3/2022 vrt. 1–3/2021
 
Raportoitu tulos          
Liikevaihto 5 348 5 076 5 % 1 %  
Bruttokateprosentti 40,6 % 37,9 % 270 pp    
Tutkimus- ja kehityskulut -1 072 -996 8 %    
Myynnin ja hallinnon kulut -675 -649 4 %    
Liikevoitto 354 431 -18 %    
Liikevoittoprosentti 6,6 % 8,5 % -190 pp    
Katsauskauden voitto 219 263 -17 %    
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,04 0,05 -20 %    
Nettokassa ja korolliset sijoitukset 4 904 3 689 33 %    
Vertailukelpoinen tulos          
Liikevaihto 5 348 5 076 5 % 1 %  
Bruttokateprosentti 40,7 % 38,2 % 250 pp    
Tutkimus- ja kehityskulut -1 052 -973 8 %    
Myynnin ja hallinnon kulut -581 -552 5 %    
Liikevoitto 583 551 6 %    
Liikevoittoprosentti 10,9 % 10,9 % 0 pp    
Katsauskauden voitto 416 375 11 %    
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,07 0,07 0 %    
ROIC1 19,5 % 15,3 % 420 pp    
1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa 10, Tunnusluvut.

 

 
Liiketoimintaryhmien tulokset Matkapuhelin-
verkot
Verkko-
infrastruktuuri
Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut
EUR milj. 1–3/2022 1–3/2021 1–3/2022 1–3/2021 1–3/2022 1–3/2021 1–3/2022 1–3/2021 1–3/2022 1–3/2021
Liikevaihto 2 268 2 262 1 974 1 727 736 674 306 365 76 57
Muutos edellisvuoteen 0 %   14 %   9 %   -16 %   33 %  
Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta -4 %   9 %   5 %   -17 %   26 %  
Bruttokateprosentti 39,8 % 33,2 % 34,7 % 34,9 % 38,6 % 33,4 % 99,7 % 99,7 % 2,6 % -3,5 %
Liikevoitto/-tappio 171 76 195 187 20 -20 220 286 -23 22
Liikevoittoprosentti 7,5 % 3,4 % 9,9 % 10,8 % 2,7 % -3,0 % 71,9 % 78,4 % -30,3 % 38,6 %

NÄKYMÄT

  Koko vuosi 2022
Liikevaihto1 22,9–24,1 miljardia euroa (ennallaan ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, oikaistu valuuttakursseilla)1
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 11–13,5 %
Vapaa kassavirta2 25–55 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Olettaen, että 31.3.2022 vaihtosuhde 1 EUR = 1,11 USD pysyy ennallaan loppuvuoden 2022 ja perustuen ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuneisiin vaihtosuhteisiin (korjattu aikaisemmasta 31.12.2021 vaihtosuhteesta 1 EUR = 1,13 USD). Vuoden 2021 lopun vaihtosuhdeoletuksella liikevaihtonäkymä olisi edelleen 22,6–23,8 miljardia euroa.
2 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen tilinpäätöstietojen liitetiedosta 10 Tunnusluvut selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Näkymiin, pitkän aikavälin tavoitteisiin (3–5 vuotta) ja kaikkiin jäljempänä kuvattuihin taustalla oleviin oletuksiin kohdistuu riskitekijöitä, jotka on kuvattu jäljempänä tässä raportissa Riskitekijät-osiossa.

 • Nokian näkymien taustaoletuksissa odotetaan kohdemarkkinoidemme alla olevan taulukon mukaista kokoa ja kasvua (Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä ilman Kiinaa ja Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä ilman Submarine Networks -liiketoimintaa) perustuen ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuneisiin EUR/USD-vaihtosuhteisiin ja olettaen vaihtosuhteen olevan loppuvuoden ajan 1,11 (päivitetty):
  2022 Kohdemarkkinat (miljardia euroa) Kasvu ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta
Matkapuhelinverkot 50 +4 %
Verkkoinfrastruktuuri 45 +3 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 27 +4 %
Nokian kohdemarkkinat 122 +4 %
 • Nokian näkymien taustaoletukset liiketoimintaryhmien liikevoittoprosenteille vuonna 2022:
  Koko vuosi 2022
Matkapuhelinverkot 6,5–9,5 %
Verkkoinfrastruktuuri 9,5–12,5 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 4,0–7,0 %
Teknologia > 75 %
 • Arvioimme Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoiton pysyvän pääosin vakaana vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Arvioimme Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion negatiivisen nettovaikutuksen olevan 250 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Koko vuonna 2022 Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan noin 450 miljoonaa euroa vähemmän kuin liikevoiton johtuen ensisijaisesti tietyiltä lisenssinsaajilta aiempina vuosina saamistamme ennakkomaksuista.
 • Vertailukelpoisten rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan olevan noin 150–200 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Vertailukelpoisten tuloverokulujen arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja pidemmällä aikavälillä.
 • Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa koko vuonna 2022 ja noin 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä; ja

Valuuttakurssimuutoksiin liittyvä nyrkkisääntö: Jos oletuksena on nykyinen liikevaihdon ja kokonaiskustannusten jakaumamme (katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet), arvioimme 10 %:n nousulla EUR/USD-vaihtosuhteessa olevan noin 4–5 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon eikä juurikaan vaikutusta liikevoittoon.

Nokian pitkän aikavälin tavoitteet, sellaisina kuin ne on julkaistu vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tulostiedotteessa, säilyvät ennallaan.

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinkopolitiikka ja vuoden 2021 ehdotus

5.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,08 euron varojenjaosta osakkeelta. Valtuutusta käytetään osingonjakoon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Hallitus päätti 28.4.2022 jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 3.5.2022, ja osinko maksetaan 12.5.2022. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Ilmoitetun osingonjaon jälkeen hallituksen jäljellä oleva varojenjakovaltuutus on enintään 0,06 euroa osakkeelta.

Varojenjaon ensimmäisen erän arvioidaan olevan yhteensä noin 113 miljoonaa euroa vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Vuonna 2020 ja 2021 Nokian kassavirta oli vahva, mikä on vahvistanut merkittävästi yrityksen kassaa. Yhtiön pääomarakenteen hallitsemiseksi Nokian hallitus aloitti osakkeiden takaisinosto-ohjelman yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla. Ostot alkoivat helmikuussa 2022. Maaliskuun 2022 loppuun mennessä Nokia on ostanut takaisin 10 462 808 osaketta ja käyttänyt ostoihin yhteensä 49 901 475 euroa. Osakekohtainen painotettu keskihinta on ollut 4,77 euroa. Ohjelman tavoitteena on palauttaa osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana
 • kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja
 • kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset
 • häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa
 • kiihtyvä inflaatio
 • COVID-19-pandemian laajuus ja kesto sekä vaikutukset talouteen
 • sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset
 • muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset
 • älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo
 • brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö
 • tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus
 • tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme
 • epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös voiton alueellisen jakautumisen ja lähdeveron alaisen liikevaihdon muutoksista, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina Yhdysvaltojen mahdollinen verouudistus ja OECD:n ehdotukset
 • kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme
 • kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme; sekä tämän raportin kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 3.3.2022 julkaistun vuoden 2021 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen ja kilpailukyky; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; ja E) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 28.4.2022 kello 11.30. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat seurata esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-717-9224.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUODELLE 2022

 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2022 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksensa 21.7.2022.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2022 kolmannen neljänneksen ja tammi–syyskuun osavuosikatsauksensa 20.10.2022.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

 

Liite