Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n vuoden 2022 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus

Nokia Oyj 
Tilinpäätöstiedote
26.1.2023 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2022 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus

Vakaa päätös nopeutuneen kasvun vuodelle

 • Viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu +16 %). Koko vuoden liikevaihto kasvoi 6 % (raportoitu +12 %).
 • Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 14 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta sen kaikkien liiketoimintojen kasvun ansiosta. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 3 % viimeisen neljänneksen aikana liikevaihdon alueellisen jakauman muuttuessa merkittävästi. Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 5 %. Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 82 %, kun pitkäaikainen lisenssinsaajamme käytti optionsa muuttaa lisenssinsä voimassaolon pysyväksi. Tämä johti myynnin korkeampaan tulouttamiseen viimeisellä neljänneksellä.
 • Yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 49 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu +55 %). Koko vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 21 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu +27 %).
 • Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen bruttomarginaali parani edellisvuodesta 3,4 prosenttiyksikköä ja oli 43,5 % (raportoitu +3,3 prosenttiyksikköä ja oli 42,8 %). Tästä 2,4 prosenttiyksikköä liittyi Teknologia-liiketoimintaryhmässä käytettyyn optioon. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali parani 1,3 prosenttiyksikköä ja oli 15,5 % (raportoitu +0,3 prosenttiyksikköä ja oli 11,8 %).
 • Viimeisen neljänneksen liikevoittomarginaali parani edellisvuodesta johtuen Teknologia-liiketoimintaryhmässä käytetystä optiosta ja Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevoittomarginaalin parantumisesta. Nämä kompensoivat Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän alueellisesta liikevaihdon jakaumasta johtuvaa marginaalin laskua sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion suurempaa liiketappiota. Tämä suurempi liiketappio liittyi pääasiassa vertailukauden vahvaan venture fund ‑sijoitusten tuottoon.
 • Taseeseen viimeisellä neljänneksellä takaisinkirjatut 2,5 miljardin euron laskennalliset verosaamiset kasvattivat raportoitua voittoa ja osakekohtaista tulosta.
 • Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (raportoitu 0,56 euroa). Koko vuoden vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (raportoitu 0,75 euroa).
 • Viimeisen neljänneksen vapaa kassavirta oli 0,4 miljardia euroa positiivinen ja nettokassa 4,8 miljardia euroa. Koko vuoden vapaa kassavirta oli 0,8 miljardia euroa.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi hallituksen päättämään 0,12 euron osakekohtaisesta osingosta.
 • Nokia odottaa vuoden 2023 liikevaihdon olevan 24,9–26,5 miljardia euroa, vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin 11,5–14,0 % ja vapaan kassavirran 20–50 % vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2022 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta katsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto viimeisen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2022 TULOSTA

Vuoden 2022 alussa kerroimme siirtyvämme strategiamme kiihdytysvaiheeseen ja onnistuimme tässä odotustemme mukaisesti. Kiitos strategiamme onnistuneesta toteuttamisesta sekä vahvasta tuloksesta kuuluu koko henkilöstöllemme, joka teki upeaa työtä geopolitiikkaan, suhdannevaihteluihin ja toimitusketjuihin liittyvistä haasteista huolimatta. Koko vuoden liikevaihdon kasvu nopeutui ja oli 6 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme säilyi vakaana ja oli 12,5 %. Tämä on hyvä tulos, kun otetaan huomioon vuoden 2021 tulosta tukeneet kertaluonteiset erät.

Yksi strategisista painopisteistämme on asiakaskuntamme laajentaminen ja yritysasiakasliiketoiminnan kasvattaminen. Olen tyytyväinen, että yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto kasvoi koko vuonna 21 % ja viimeisellä neljänneksellä 49 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Teimme vuonna 2022 merkittäviä sopimuksia internettoimijoiden kanssa. Hyvä vauhti jatkui myös yksityisissä langattomissa verkoissa, joissa voitimme 45 uutta asiakasta vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Viimeisen vuosineljänneksen kohokohdista haluan mainita erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän upean tuloksen: liikevaihto kasvoi 14 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja liikevoittomarginaali parani merkittävästi. Kasvu oli erityisen voimakasta Optical Networks- ja IP Networks -liiketoiminnoissamme, joissa liikevaihto kasvoi ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 21 % ja 11 %. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 3 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Liikevoittomarginaali laski edellisvuodesta odotetusti liikevaihdon alueellisen jakauman seurauksena. Koko vuonna 2022 Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 3 % ja liikevoittomarginaali parani 0,9 prosenttiyksikköä. Tämä on rohkaiseva jatko vuodelle 2021, jonka aikana keskityimme perustan kuntoon laittamiseen. Arvioimme kysynnän jatkuvan vakaana vuonna 2023 sekä Verkkoinfrastruktuuri- että Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmissä.

Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 5 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Bruttomarginaali jatkoi hyvää kehitystä ja parani edellisvuodesta 2 prosenttiyksikköä. Yksityisiin langattomiin verkkoihin ja Software-as-a-Service-ratkaisuihin tehdyistä kasvaneista investoinneista johtuen liikevoittomarginaali pysyi suunnilleen ennallaan. Tämä on osoitus siitä, että tuote- ja palveluvalikoimamme optimointi tuottaa tulosta ja mahdollistaa kannattavan kasvun myös tulevaisuudessa.

Teknologia-liiketoimintaryhmässä meillä on parhaillaan käynnissä kaksi lisenssien uusimisprosessia ja niihin liittyviä oikeudenkäyntejä, joissa olemme saaneet jo useita myönteisiä päätöksiä tuomioistuimilta. Tämä on vahvistanut luottamustamme lähestymistapaamme siihen, että patenttiportfoliomme arvon puolustaminen on tärkeämpää kuin tiettyjen määräaikojen saavuttaminen. Vuoden lopussa yksi pitkäaikainen lisenssinsaajamme käytti optionsa muuttaa lisenssinsä voimassaolon pysyväksi ja kirjasimme tähän liittyvän koko tulouttamattoman myynnin vuoden viimeiselle neljännekselle. Olen myös tyytyväinen tällä viikolla Samsungin kanssa uusimaamme lisensointisopimukseen, joka on osoitus vahvasta patenttisalkustamme ja kyvystämme tuottaa vakaata liikevoittoa pitkällä aikavälillä.

Maailmantalouden epävarmoista näkymistä huolimatta arvioimme kysynnän jatkuvan vahvana myös vuonna 2023. Tavoittelemme tänä vuonna 24,9–26,5 miljardin euron liikevaihtoa, mikä tarkoittaa 2–8 %:n kasvua ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaalitavoitteemme on 11,5–14,0 %. Koska tämä kasvu sitoo käyttöpääomaa, odotamme vapaan kassavirtamme jäävän 20–50 %:iin vertailukelpoisesta liikevoitosta, mutta vahvistuvan merkittävästi vuonna 2024. Koska luotamme pitkän aikavälin näkymiimme ja taseemme on vahva, Nokian hallitus ehdottaa osakekohtaisen osingon nostamista 0,12 euroon.

Haluan kiittää jokaista työntekijäämme erittäin hyvästä vuodesta 2022. Olemme luoneet vahvan perustan sekä vuotta 2023 että tulevia vuosia ajatellen.

TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 1012/2022 10–12/2021 Muutos 10–12/2022 vrt. 10–12/2021 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1012/2022 vrt. 1012/2021
1–12/2022 1–12/2021 Muutos 1–12/2022 vrt. 1–12/2021 Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1–12/2022 vrt. 1–12/2021
 
Raportoitu tulos                  
Liikevaihto 7 449 6 414 16 % 11 % 24 911 22 202 12 % 6 %  
Bruttokateprosentti 42,8 % 39,5 % 330 pp   41,0 % 39,8 % 120 pp    
Tutkimus- ja kehityskulut -1 222 -1 118 9 %   -4 550 -4 214 8 %    
Myynnin ja hallinnon kulut -838 -758 11 %   -3 013 -2 792 8 %    
Liikevoitto 882 740 19 %   2 318 2 158 7 %    
Liikevoittoprosentti 11,8 % 11,5 % 30 pp   9,3 % 9,7 % -40 pp    
Katsauskauden voitto 3 152 680 364 %   4 259 1 645 159 %    
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,56 0,12 367 %   0,75 0,29 159 %    
Nettokassa ja korolliset sijoitukset 4 767 4 615 3 %   4 767 4 615 3 %    
Vertailukelpoinen tulos                  
Liikevaihto 7 449 6 414 16 % 11 % 24 911 22 202 12 % 6 %  
Bruttokateprosentti 43,5 % 40,1 % 340 pp   41,4 % 40,4 % 100 pp    
Tutkimus- ja kehityskulut -1 189 -1 092 9 %   -4 449 -4 084 9 %    
Myynnin ja hallinnon kulut -727 -659 10 %   -2 604 -2 379 9 %    
Liikevoitto 1 154 908 27 %   3 109 2 775 12 %    
Liikevoittoprosentti 15,5 % 14,2 % 130 pp   12,5 % 12,5 % 0 pp    
Katsauskauden voitto 929 731 27 %   2 481 2 109 18 %    
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,16 0,13 23 %   0,44 0,37 19 %    
ROIC1 17,5 % 20,1 % -260 pp   17,5 % 20,1 % -260 pp    
1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2022 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiossa.  
Liiketoimintaryhmien tulokset Verkko-
infrastruktuuri
Matkapuhelin-
verkot
Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut
EUR milj. 1012/2022 1012/2021 1012/2022 1012/2021 1012/2022 1012/2021 1012/2022 1012/2021 1012/2022 1012/2021
Liikevaihto 2 709 2 254 2 960 2 761 1 060 964 679 368 59 74
Muutos edellisvuoteen 20 %   7 %   10 %   85 %   -20 %  
Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 14 %   3 %   5 %   82 %   -26 %  
Bruttokateprosentti 39,6 % 34,0 % 34,7 % 37,6 % 43,8 % 41,8 % 99,9 % 99,7 % -10,2 % -4,1 %
Liikevoitto/-tappio 431 248 201 270 147 145 564 282 -189 -38
Liikevoittoprosentti 15,9 % 11,0 % 6,8 % 9,8 % 13,9 % 15,0 % 83,1 % 76,6 % -320,3 % -51,4 %

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous 2023 valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,12 euron osakekohtaisesta osingosta, joka maksetaan tilikaudelta 2022. Valtuutusta käytetään osingonjakoon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Nokian osinkopolitiikan tavoitteena on jatkuva, vakaa ja ajan mittaan kasvava osingonmaksu, jossa huomioidaan edellisen vuoden tulos sekä yhtiön taloudellinen tilanne ja liiketoimintanäkymät.

5.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,08 euron varojenjaosta osakkeelta. Valtuutusta käytetään osingonjakoon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Valtuutuksen nojalla vuoden 2022 toisella neljänneksellä jaettiin 0,02 euron osakekohtainen osinko, yhteensä 113 miljoonaa euroa, kolmannella neljänneksellä jaettiin yhteensä 112 miljoonan euron osinko ja viimeisellä neljänneksellä yhteensä 112 miljoonan euron osinko.

Hallitus päätti 26.1.2023 jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 31.1.2023, ja osinko maksetaan 9.2.2023. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Tämän ilmoitetun neljännen osingonjaon ja aiemmin maksettujen osinkojen jälkeen hallituksella ei ole enää jäljellä olevaa varojenjakovaltuutusta.

Varojenjaon neljännen erän arvioidaan olevan yhteensä noin 112 miljoonaa euroa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Vuonna 2020 ja 2021 Nokian kassavirta oli vahva, mikä on vahvistanut merkittävästi yrityksen kassaa. Yhtiön pääomarakenteen hallitsemiseksi Nokian hallitus aloitti osakkeiden takaisinosto-ohjelman vuosien 2021 ja 2022 yhtiökokouksilta saamiensa valtuutusten nojalla. Ohjelman tavoitteena on palauttaa osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelman ensimmäinen vaihe, jossa osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma oli enintään 300 miljoonaa euroa, alkoi helmikuussa 2022 ja päättyi marraskuussa 2022. Takaisinosto-ohjelman ensimmäisessä vaiheessa Nokia osti takaisin 63 963 583 omaa osakettaan noin 4,69 euron osakekohtaisella keskihinnalla. Takaisinostot vähensivät yhtiön vapaata omaa pääomaa 300 miljoonalla eurolla, ja takaisinostetut osakkeet mitätöitiin joulukuussa 2022.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelman toinen 300 miljoonan euron vaihe alkoi tammikuussa 2023 ja päättyy viimeistään 21.12.2023.

NÄKYMÄT

  Koko vuosi 2023
Liikevaihto1 24,9–26,5 miljardia euroa1 (2–8 %:n kasvu ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta)
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 11,5–14,0 %
Vapaa kassavirta2 20–50 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Olettaen, että 31.12.2022 vaihtosuhde 1 EUR = 1,07 USD pysyy ennallaan vuoden 2023 loppuun saakka.
2 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2022 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Näkymät, pitkän aikavälin tavoitteet ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu tai joihin on viitattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa. Edellä esitettyjen Nokian virallisten näkymätavoitteiden lisäksi alla on esitetty konsernitason näkymiä tukevia liiketoimintaryhmäkohtaisia näkymiä koskevia oletuksia. Liiketoimintaryhmien suhteellista kasvua koskevat kommentit antavat viitteitä siitä, miten odotamme kunkin suoriutuvan suhteessa koko konserniin.

  2023 kohdemarkkinat Nokian liiketoimintaryhmien oletukset
  Koko (miljardia euroa)1 Kasvu ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta Liikevaihdon kasvu Liikevoittoprosentti
Verkkoinfrastruktuuri2 48 4 % Konsernin tasolla tai alapuolella 11,0–14,0 %
Matkapuhelinverkot3 53 5 % Nopeampi kuin konsernin 7,0–10,0 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 29 4 % Konsernin tasolla tai alapuolella 5,5–8,5 %
1 Kohdemarkkinoiden ennusteissa oletetaan, että 31.12.2022 vaihtosuhde 1 EUR = 1,07 USD pysyy ennallaan vuoden 2023 loppuun saakka. Kohdemarkkinat eivät sisällä Venäjää ja Valko-Venäjää.

2 Ilman Submarine Networks ‑liiketoimintaa.
3 Ilman Kiinaa.

Nokia esittää näkymien taustaoletukset lisäksi seuraavista eristä vuoden 2023 osalta:

  Koko vuosi 2023 Kommentti
Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoitto Pääosin vakaa Olettaen, että käynnissä olevat oikeudenkäynnit/uusintaneuvottelut saadaan päätökseen, odotamme Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoiton olevan pääosin vakaa vuonna 2023. Tällä hetkellä Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan hieman liikevoittoa suurempi.
Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion liikevoitto Negatiivinen

300–350 miljoonaa euroa

Tämä sisältää konsernitoimintojen kustannukset, jotka ovat pääosin vakaat alle 200 miljoonassa eurossa, ja kasvaneet investoinnit pitkän aikavälin tutkimukseen, jotka ovat nyt yli 100 miljoonaa euroa. Tämä kattaa myös Radio Frequency Systems (RFS) -yksikön, ja tähän voivat vaikuttaa Nokian venture fund ‑sijoitusten positiiviset tai negatiiviset uudelleenarvostukset vuonna 2023.
Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut 0 miljoonaa euroa Koska korot ovat nousseet, odotamme rahoitustuottojen ja -kulujen olevan suunnilleen tasapainossa.
Vertailukelpoinen tuloverokanta ~25 % Laskennallisten verosaamisten takaisinkirjaamisen jälkeen vuoden 2022 lopussa esitämme nyt oletuksen, joka perustuu prosentuaaliseen verokantaan absoluuttisen määrän sijaan.
Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 700 miljoonaa euroa Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen odotetaan kasvavan Yhdysvaltain verolakien mukaisen pakollisen tutkimus- ja kehityskulujen aktivoinnin sekä muuttuvan alueellisen jakauman vuoksi.
Käyttöomaisuusinvestoinnit 650 miljoonaa euroa  

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Nokian vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tulosjulkaisun yhteydessä esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoitteet esitettiin tuolloin 3–5 vuoden aikataulussa, joka säilyy muuttumattomana ja kattaa nyt vuodet 2024–2026. Tavoitteiden tarkoituksena on edelleen havainnollistaa Nokian suunnitelmaa liiketoiminnan jatkuvasta kehityksestä tällä aikavälillä.

Liikevaihto Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti1 ≥ 14 %
Vapaa kassavirta1 55–85 % vertailukelpoisesta liikevoitosta
1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2022 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana
 • kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja
 • kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset
 • häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa
 • kiihtyvä inflaatio, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut ja korkeampi korkotaso
 • COVID-19-pandemian laajuus ja kesto sekä vaikutukset talouteen
 • sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset
 • muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset
 • älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo
 • brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä oleva lisensointia koskeva oikeudenkäyntimenettely ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö
 • nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset
 • tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus
 • tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme
 • epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset
 • kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme
 • kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme; sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 3.3.2022 julkaistun vuoden 2021 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n ja yleisen makrotaloustilanteen vaikutus, vaikutuksen ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut, D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

 • Nokian sijoittajapuhelu alkaa 26.1.2023 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 90 minuuttia.
 • Puhelu pidetään videopuheluna. Puhelussa esitellään sekä taloudellinen katsaus että päivitys Nokian strategian edistymisestä. Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUODELLE 2023

 • Nokia suunnittelee julkaisevansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän "Nokia vuonna 2022" -vuosikertomuksensa viikolla 9 vuonna 2023. Vuosikertomus tulee saataville osoitteeseen www.nokia.com/luvut.
 • Nokian vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4.4.2023.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 20.4.2023.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2023 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 20.7.2023.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2023 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 19.10.2023.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeisiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Liite