Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
20.4.2023 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Liikevaihto kasvoi voimakkaasti, näkymät ennallaan

 • Liikevaihto kasvoi 9 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu +10 %).
 • Yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 62 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu +65 %).
 • Vertailukelpoinen bruttomarginaali laski 3,0 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 37,7 % (raportoitu -3,1 prosenttiyksikköä ja oli 37,5 %). Tämä oli seurausta muutoksesta liikevaihdon alueellisessa jakaumassa ja Teknologia-liiketoimintaryhmän heikommasta tuloksesta, joka osittain johtui vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä käytetystä lisenssioptiosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali heikkeni edellisvuodesta 2,7 prosenttiyksikköä ja oli 8,2 %, mikä johtui edellä mainituista bruttomarginaaliin vaikuttaneista tekijöistä sekä merkittävästä venture fund ‑sijoitusten vaikutuksesta, joita tehokas kulujen hallinta kuitenkin osittain tasoitti.
 • Raportoitu liikevoittomarginaali kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 7,3 %. Yllä mainittujen tekijöiden lisäksi marginaalin kasvu johtui edellisvuonna kirjatusta varauksesta, josta osa peruutettiin tänä vuonna, sekä liiketoiminnan myyntiin liittyvästä voitosta.
 • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa ja raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos 0,05 euroa.
 • Vapaa kassavirta oli 0,1 miljardia euroa negatiivinen. Nettokassa oli 4,3 miljardia euroa.
 • Pidämme ennallaan koko vuoden 2023 taloudelliset näkymät ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Odotamme, että koko vuoden liikevaihto 31.3.2023 valuuttakursseilla on 24,6–26,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 11,5–14,0 %.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudellisesta katsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto ensimmäisen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2023 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Julkistimme tämän vuoden alussa päivitetyn strategiamme ja uudistetun brändimme. Uusi brändimme kuvaa asemaamme B2B-teknologiaratkaisujen ja -innovaatioiden edelläkävijänä sekä tulevaisuuden pilviteknologiaan pohjautuvien verkkoratkaisujen suunnannäyttäjänä. Lanseerasimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä myös markkinoiden johtavan optisten verkkojen PSE-6s-piirisarjan sekä AirScale Habrokin, joka on uusin 5G Massive MIMO -radiotuoteperheemme ja perustuu uuden sukupolven ReefShark-järjestelmäpiireihin. Nämä entistäkin tehokkaammat tuotteet on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme energiankulutuksen vähentämisessä, mikä tukee pyrkimystämme luoda vastuullisuudesta kilpailuetua.

Taloudellisen tuloksen osalta vuosi 2023 alkoi vakaasti liikevaihdon kasvaessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme oli 8,2 %, mikä on 2,7 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin edellisvuonna. Tämä johtui pääasiassa odotustemme mukaisesta, vahvasta kausivaihtelusta Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän kannattavuudessa, Teknologia-liiketoimintaryhmän heikommasta tuloksesta sekä venture fund -sijoitusten negatiivisesta vaikutuksesta.

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmällä oli jälleen hieno vuosineljännes. Liikevaihto kasvoi 13 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja liikevoittomarginaali jatkoi paranemistaan. Liikevaihdon kasvu oli erityisen voimakasta Optical Networks -liiketoiminnassa. Myös IP Networks ja Submarine Networks -liiketoiminnat kasvoivat hyvin. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 13 %. 5G-teknologian käyttöönotto Intiassa kiihtyi, mikä enemmän kuin kompensoi investointien hidastumista Pohjois-Amerikassa. Aiempien odotustemme mukaisesti ennakoimme, että Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän kannattavuudessa on vahvaa kausivaihtelua ensimmäisen ja toisen vuosipuoliskon välillä.

Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 3 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, mutta myytyjen tuotteiden jakauma vaikutti kannattavuuteen. Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 22 %. Tämä johtui pitkälti siitä, että yksi pitkäaikainen lisenssi ei enää tuota liikevaihtoa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä käytetyn option seurauksena. Uskomme edelleen, että Teknologia-liiketoimintaryhmä palaa 1,4–1,5 miljardin euron vuosittaisen liikevaihdon tasolle.

Yritysasiakasliiketoiminnan hyvä vauhti jatkui liikevaihdon kasvaessa 62 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Myönteinen kehitys jatkuu sekä internettoimijoiden osalta että yksityisissä langattomissa verkoissa, ja odotamme vahvaa kaksinumeroista kasvua koko vuonna.

Yksi strategiamme kulmakivistä on liiketoimintaportfolion jatkuva kehittäminen, jotta voimme varmistaa johtavan aseman kaikissa niissä segmenteissä, joissa olemme päättäneet kilpailla. Olemme sopineet myyvämme osan Radio Frequency Systems -liiketoiminnastamme sekä VitalQIP-liiketoimintamme, mikä tukee tätä tavoitetta. Lisäksi sovimme äskettäin osuutemme myynnistä TD Tech -yhteisyrityksessä, mutta kaupan toteutuminen on ehdollinen sopimuksen mukaisten ehtojen täyttymiselle.

Olemme alkaneet nähdä joitakin merkkejä siitä, että yleinen taloudellinen toimintaympäristö vaikuttaa asiakkaidemme ostokäyttäytymiseen. Koska tarve investoida 5G:hen ja kuituratkaisuihin säilyy, uskomme, että kyse on pääasiassa hankintojen ajoituksesta. Jatkamme kuitenkin kulujen pitämistä kurissa, jotta pärjäämme epävarmassa toimintaympäristössä. Olemme hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme kasvutavoitteemme myös tänä vuonna ja vuoden 2023 näkymät pysyvät ennallaan. Odotamme kuitenkin kannattavuuden painottuvan enemmän toiselle vuosipuoliskolle.

TALOUDELLINEN TULOS

Milj. euroa (paitsi osakekohtainen tulos, euroa) 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 1-3/2023 vrt. 1-3/2022 Muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 1-3/2023 vrt. 1-3/2022
Raportoitu tulos        
Liikevaihto 5 859 5 348 10 % 9 %
Bruttokateprosentti 37,5% 40,6% -310 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -1 108 -1 072 3 %  
Myynnin ja hallinnon kulut -729 -675 8 %  
Liikevoitto 426 354 20 %  
Liikevoittoprosentti 7,3 % 6,6% 70pp  
Katsauskauden voitto 289 219 32 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,05 0,04 25 %  
Nettokassa ja korolliset sijoitukset 4 304 4 904 -12 %  
Vertailukelpoinen tulos        
Liikevaihto 5 859 5 348 10 % 9 %
Bruttokateprosentti 37,7% 40,7 % -300 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -1 093 -1 052 4 %  
Myynnin ja hallinnon kulut -642 -581 10 %  
Liikevoitto 479 583 -18 %  
Liikevoittoprosentti 8,2% 10,9 % -270 pp  
Katsauskauden voitto 342 416 -18 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,06 0,07 -14 %  
ROIC1 15,8 % 19,5 % -370pp  
1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiossa

Liiketoimintaryhmien tulokset Verkko-

infrastruktuuri

Matkapuhelin-

verkot

Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut
Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 1-3/2023 1-3/2022 1-3/2023 1-3/2022 1-3/2023 1-3/2022 1-3/2023 1-3/2022
Liikevaihto 2 248 1 974 2 567 2 268 760 736 242 306 48 76
Muutos edellisvuoteen 14 %   13 %   3 %   -21 %   -37 %  
Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 13 %   13 %   3 %   -22 %   -38 %  
Bruttokateprosentti 38,0 % 34,7 % 33,8 % 39,8 % 32,8 % 38,6 % 100,0 % 99,7 % -12,5 % 2,6 %
Liikevoitto/-tappio 344 195 137 171 -20 20 149 220 -131 -23
Liikevoittoprosentti 15,3 % 9,9 % 5,3 % 7,5 % -2,6 % 2,7 % 61,6 % 71,9 % -272,9 % -30,3 %

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko

4.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,12 euron varojenjaosta osakkeelta tilikaudelta 2022. Valtuutusta käytetään osingonjakoon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Hallitus päätti 20.4.2023 jakaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 25.4.2023, ja osinko maksetaan 4.5.2023.

Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan. Ilmoitetun osingonjaon jälkeen hallituksen jäljellä oleva varojenjakovaltuutus on enintään 0,09 euroa osakkeelta.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Nokian hallitus käynnisti helmikuussa 2022 osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tavoitteena on ostaa takaisin osakkeita enintään 600 miljoonan euron palauttamiseksi yhtiön osakkeenomistajille vaiheittain kahden vuoden kuluessa. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman toinen 300 miljoonan euron vaihe alkoi tammikuussa 2023 ja päättyy viimeistään 21.12.2023. Nokia on 31.3.2023 mennessä ostanut takaisin 19 019 000 omaa osakettaan noin 4,41 euron osakekohtaisella keskihinnalla takaisinosto-ohjelman toisessa vaiheessa.

NÄKYMÄT

  Koko vuosi 2023
Liikevaihto1 24,6–26,2 miljardia euroa1 (2–8 %:n kasvu ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta)
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 11,5–14,0 %
Vapaa kassavirta2 20–50 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Olettaen, että 31.3.2023 vaihtosuhde 1 EUR = 1,09 USD pysyy ennallaan loppuvuoden 2023 ja perustuen ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuneisiin vaihtosuhteisiin (päivitetty aikaisemmasta 31.12.2022 vaihtosuhteesta 1 EUR = 1,07 USD). Vuoden 2022 lopun vaihtosuhdeoletuksella liikevaihtonäkymä olisi edelleen 24,9–26,5 miljardia euroa.

2 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Näkymät, pitkän aikavälin tavoitteet ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu tai joihin on viitattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa. Edellä esitettyjen Nokian virallisten näkymätavoitteiden lisäksi alla on esitetty konsernitason näkymiä tukevia liiketoimintaryhmäkohtaisia näkymiä koskevia oletuksia. Liiketoimintaryhmien suhteellista kasvua koskevat kommentit antavat viitteitä siitä, miten odotamme kunkin suoriutuvan suhteessa koko konserniin.

  2023 kohdemarkkinat (päivitys) Nokian liiketoimintaryhmien oletukset
  Koko (miljardia euroa)1 Kasvu ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta Liikevaihdon kasvu Liikevoittoprosentti
Verkkoinfrastruktuuri2 47 (päivitys) 4 % Konsernin tasolla tai alapuolella 11,0–14,0 %
Matkapuhelinverkot3 51 (päivitys) 4 % (päivitys) Nopeampi kuin konsernin 7,0–10,0 %
Pilvi- ja verkkopalvelut 28 (päivitys) 3 % (päivitys) Konsernin tasolla tai alapuolella 5,5–8,5 %

1 Kohdemarkkinoiden ennusteissa oletetaan, että 31.3.2023 vaihtosuhde 1 EUR = 1,09 USD pysyy ennallaan loppuvuoden 2023 ja ne perustuvat ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuneisiin vaihtosuhteisiin. Kohdemarkkinat eivät sisällä Venäjää ja Valko-Venäjää.

2 Ilman Submarine Networks liiketoimintaa.

3 Ilman Kiinaa.

Nokia esittää lisäksi seuraavat suuntaa-antavat näkymien taustaoletukset vuoden 2023 osalta:

  Koko vuosi 2023 Kommentti
Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoitto Pääosin vakaa Olettaen, että käynnissä olevat oikeudenkäynnit/uusintaneuvottelut saadaan päätökseen, odotamme Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoiton olevan pääosin vakaa vuonna 2023. Tällä hetkellä Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan hieman liikevoittoa suurempi.
Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion liikevoitto Negatiivinen

350–400 miljoonaa euroa (päivitys)

 

Tämä sisältää konsernitoimintojen kustannukset, jotka ovat pääosin vakaat alle 200 miljoonassa eurossa, ja kasvaneet investoinnit pitkän aikavälin tutkimukseen, jotka ovat nyt yli 100 miljoonaa euroa. Tämä kattaa myös Radio Frequency Systems (RFS) -yksikön, ja tähän voivat vaikuttaa Nokian venture fund -sijoitusten positiiviset tai negatiiviset uudelleenarvostukset vuonna 2023.
Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut 0 miljoonaa euroa Koska korot ovat nousseet, odotamme rahoitustuottojen ja -kulujen olevan suunnilleen tasapainossa.
Vertailukelpoinen tuloverokanta ~25 % Laskennallisten verosaamisten takaisinkirjaamisen jälkeen vuoden 2022 lopussa esitämme nyt oletuksen, joka perustuu prosentuaaliseen verokantaan absoluuttisen määrän sijaan.
Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 700 miljoonaa euroa Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen odotetaan kasvavan Yhdysvaltain verolakien mukaisen pakollisen tutkimus- ja kehityskulujen aktivoinnin sekä muuttuvan alueellisen jakauman vuoksi.
Käyttöomaisuusinvestoinnit 700 miljoonaa euroa (päivitys)  

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Nokian vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tulosjulkaisun yhteydessä esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoitteet esitettiin tuolloin 3–5 vuoden aikataulussa, joka säilyy muuttumattomana ja kattaa nyt vuodet 2024–2026. Tavoitteiden tarkoituksena on edelleen havainnollistaa Nokian suunnitelmaa liiketoiminnan jatkuvasta kehityksestä tällä aikavälillä.

Liikevaihto Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti1 ≥ 14 %
Vapaa kassavirta1 55–85 % vertailukelpoisesta liikevoitosta
1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana
 • kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja
 • kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset
 • häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa
 • kiihtyvä inflaatio, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut ja korkeampi korkotaso
 • maailmanlaajuisten pandemioiden mahdolliset vaikutukset talouteen ja niiden aiheuttamat häiriöt
 • sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset
 • muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset
 • älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo
 • brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä olevat lisensointia koskevat oikeudenkäyntimenettelyt ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö
 • nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset
 • tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus
 • tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme
 • epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset
 • kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme
 • kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme; sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

 • Nokian sijoittajapuhelu alkaa 20.4.2023 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 60 minuuttia.
 • Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUODELLE 2023

 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2023 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 20.7.2023.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2023 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 19.10.2023.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com 

Liite