Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n vuoden 2023 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj
Puolivuosikatsaus
20.7.2023 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2023 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Hyvä tulos makrotaloudellisesta epävarmuudesta huolimatta

 • Toisen neljänneksen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu -3 %).
 • Yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 27 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu +25 %).
 • Vertailukelpoinen bruttomarginaali laski 1,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 38,8 % (raportoitu -2,0 prosenttiyksikköä ja oli 38,2 %) johtuen Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihdon alueellisesta jakaumasta, mitä Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän hyvä kannattavuus ja Teknologia-liiketoimintaryhmän aikaisempiin kausiin kohdistuva liikevaihto osin tasoittivat.
 • Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski edellisvuodesta 1,2 prosenttiyksikköä ja oli 11,0 % (raportoitu -1,3 prosenttiyksikköä ja oli 8,3 %), mikä johtui edellä mainituista bruttomarginaaliin vaikuttaneista tekijöistä, joiden vaikutusta alhaisemmat toimintakulut sekä korkeammat liiketoiminnan muut tuotot osittain tasoittivat.
 • Vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa ja raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos 0,05 euroa.
 • Vapaa kassavirta oli 0,4 miljardia euroa negatiivinen. Nettokassa oli 3,7 miljardia euroa.
 • Kuten ilmoitimme 14.7.2023, ennakoimme koko vuoden 2023 liikevaihdon olevan 23,2–24,6 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin 11,5–13,0 %.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2023 toisen neljänneksen taloudellisesta katsauksesta ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto toisen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2023 TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Tarkan kulujenhallinnan ansiosta saavutimme kelvollisen 11,0 %:n vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin siitäkin huolimatta, että liikevaihdon alueellinen jakauma vaikutti epäsuotuisasti Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään. Vaikka keskeiset operaattorit Pohjois-Amerikassa vähensivät investointejaan merkittävästi, liikevoittomarginaalimme pysyi kohtuullisena, myös ilman Teknologia-liiketoimintaryhmän aiemmilta kausilta takautuvasti kirjatun 80 miljoonan euron liikevaihdon vaikutusta.

Vuosineljänneksen kohokohta oli Applen kanssa solmittu uusi pitkäkestoinen patenttilisenssisopimus, joka on jälleen yksi tärkeä merkkipaalu älypuhelinlisenssien uusimissyklissämme. Toinen kohokohta oli menestyksemme yritysasiakasliiketoiminnassa, jonka liikevaihto kasvoi 27 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Tämä osoittaa, kuinka hyvin etenemme tällä strategisella painopistealueella.

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 6 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta makrotaloudellisen epävarmuuden heijastuessa liiketoimintaan. Epävarmuus näkyi etenkin IP Networks -liiketoiminnassa, jonka liikevaihto laski 11 %. Myös Fixed Networks -liiketoiminnan liikevaihto laski, mikä johtui kiinteiden langattomien yhteyksien myynnin laskusta sekä siitä, että asiakkaat alensivat edelleen varastotasojaan jossain määrin, vaikkakin kuituyhteyksien yleinen kysyntä on säilynyt hyvänä. Optical Networks -liiketoiminta ylsi jälleen vahvaan tulokseen liikevaihdon kasvaessa 16 %. Suotuisan tuotejakauman sekä onnistuneen kulujenhallinnan ansiosta liikevoittomarginaali parani 1,6 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna.

Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä hyötyi 5G-teknologian käyttöönoton jatkumisesta Intiassa, mikä tasoitti Pohjois-Amerikan heikkona jatkuneen kysynnän vaikutuksia. Liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 5 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Bruttomarginaali säilyi pitkälti samalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja jatkuneen kulukurin ansiosta toisen neljänneksen liikevoittomarginaali oli 7,9 %.

Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 2 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja liikevoittomarginaali oli 2,2 %. Kerroimme hiljattain strategisesta kumppanuudesta Red Hat -yhtiön kanssa pilvi-infrastruktuuriin liittyen. Tämä on jälleen yksi tärkeä askel tuote- ja palveluvalikoimamme tasapainottamisessa.

Teknologia-liiketoimintaryhmän vuositason liikevaihto säilyi toisella neljänneksellä noin 1,0 miljardissa eurossa ilman aiemmilta kausilta takautuvasti kirjattua liikevaihtoa. Kun otetaan huomioon tämänhetkinen sopimuskantamme, vuositason liikevaihto nousisi 1,1 miljardiin euroon tammikuusta 2024 lähtien, ellei muuta olennaista kehitystä tapahdu. Uskomme edelleen, että Teknologia-liiketoimintaryhmä palaa 1,4–1,5 miljardin euron liikevaihdon vuositasolle, kun älypuhelinlisenssien uusimissykli etenee ja liiketoiminta uusilla alueilla laajenee.

Totesin aiemmin tänä vuonna, että olemme alkaneet nähdä merkkejä makrotaloudellisten haasteiden vaikutuksesta asiakkaidemme ostokäyttäytymiseen varastotasojen alentamisen lisäksi, ja tämä kehitys on voimistunut toisella vuosineljänneksellä. Koska uskomme, että sama trendi jatkuu myös vuoden jälkipuoliskolla, odotamme Matkapuhelinverkot- ja Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmien liikevaihdon olevan vuoden jälkipuoliskolla suunnilleen vuoden alkupuoliskon tasolla liikevaihdon parantuessa jonkin verran viimeisellä neljänneksellä kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Tämän vuoksi olemme alentaneet vuoden 2023 näkymiä liikevaihdon osalta 23,2–24,6 miljardiin euroon aikaisemmasta 24,6–26,2 miljardista eurosta. Liiketoimintaryhmiemme aktiivisen kustannusten hallinnan ansiosta vaikutus liikevoittomarginaaliin on kuitenkin vähäisempi ja siksi vain kavennamme ohjeistettua liikevoittomarginaalin vaihteluväliä 11,5%–13,0%:iin aikaisemmasta 11,5%–14,0%:sta.

Arvioimme, että Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän osalta nämä vaikutukset ovat enimmäkseen lyhytaikaisia ja näemme kasvumahdollisuuksia vuoden 2023 jälkeen. Tätä kehitystä tukee tekemämme työ asiakaskunnan laajentamiseksi kasvattamalla liiketoimintaa niin yritysasiakkaiden kuin internet-toimijoiden parissa. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän osalta operaattoreiden huomattava tarve 5G-investoinneille jatkuu maailmanlaajuisesti, sillä vasta noin 25% potentiaalisista tukiasemista Kiinan ulkopuolella on päivitetty keskitaajuuksille. Jatkamme myös tarvittavia toimenpiteitä kasvattaaksemme liikevoittomarginaalin kaksinumeroiseksi. Konsernitasolla olemme sitoutuneet saavuttamaan vähintään 14 %:n vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin pitkällä aikavälillä.

Kun otetaan huomioon taseemme vahvuus ja 3,7 miljardin euron nettokassa, luotan siihen, että meillä on vankka perusta navigoida tämän epävarman jakson läpi. Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia Nokian työntekijöitä kovasta työstä, kulujenhallinnasta ja vahvasta sitoutumisesta Nokiaan.

TALOUDELLINEN TULOS

Milj. euroa (paitsi osakekohtainen tulos, euroa) 4-6/2023 4-6/2022 Muutos 4-6/2023 vrt. 4-6/2022 Muutos ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta 4-6/2023 vrt. 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 Muutos 1-6/2023 vrt. 1-6/2022 Muutos ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta 1-6/2023
vrt.
1-6/2022
Raportoitu tulos                
Liikevaihto 5 710 5 873 -3 % 0 % 11 569 11 220 3 % 4 %
Bruttokateprosentti 38,2% 40,2% -200 pp   37,8 % 40,4 % -260pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -1 045 -1 091 -4 %   -2 154 -2 163 0 %  
Myynnin ja hallinnon kulut -703 -728 -3 %   -1 432 -1 403 2 %  
Liikevoitto 474 564 -16 %   900 918 -2 %  
Liikevoittoprosentti 8,3 % 9,6% -130pp   7,8 % 8,2 % -40 pp  
Katsauskauden voitto 289 460 -37 %   578 679 -15 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,05 0,08 -38 %   0,10 0,12 -17 %  
Nettokassa ja korolliset sijoitukset 3 660 4 546 -19 %   3 660 4 546 -19 %  
Vertailukelpoinen tulos                
Liikevaihto 5 710 5 873 -3 % 0 % 11 569 11 220 3 % 4%
Bruttokateprosentti 38,8% 40,6 % -180 pp   38,2 % 40,7 % -250pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -1 026 -1 069 -4 %   -2 119 -2 122 0 %  
Myynnin ja hallinnon kulut -618 -623 -1 %   -1 259 -1 204 5 %  
Liikevoitto 626 714 -12 %   1 106 1 296 -15 %  
Liikevoittoprosentti 11,0% 12,2 % -120 pp   9,6 % 11,6 % -200pp  
Katsauskauden voitto 414 585 -29 %   756 1 001 -24 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,07 0,10 -30 %   0,13 0,17 -24 %  
ROIC1 13,9 % 18,5 % -460pp   13,9 % 18,5 % -460pp  
1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2023 toisen neljänneksen taloudellisen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa  

Liiketoimintaryhmien tulokset Verkko-
infrastruktuuri
Matkapuhelin-
verkot
Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut
Milj. euroa 4-6/2023 4-6/2022 4-6/2023 4-6/2022 4-6/2023 4-6/2022 4-6/2023 4-6/2022 4-6/2023 4-6/2022
Liikevaihto 1 978 2 153 2 623 2 593 742 753 334 305 35 77
Muutos edellisvuoteen -8 %   1 %   -1 %   10 %   -55 %  
Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta -6 %   5 %   2 %   10 %   -53 %  
Bruttokateprosentti 37,1 % 35,4 % 33,4 % 40,2 % 36,5 % 37,2 % 100,0 % 99,7 % -2,9 % -5,2 %
Liikevoitto/-tappio 260 247 206 291 16 -5 236 217 -91 -36
Liikevoittoprosentti 13,1 % 11,5 % 7,9 % 11,2 % 2,2 % -0,7 % 70,7 % 71,1 % -260,0 % -46,8 %

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko

4.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,12 euron varojenjaosta osakkeelta tilikaudelta 2022. Valtuutusta käytetään osingonjakoon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Hallitus päätti 20.7.2023 jakaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 25.7.2023, ja osinko maksetaan 3.8.2023. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Ilmoitetun osingonjaon jälkeen hallituksen jäljellä oleva varojenjakovaltuutus on enintään 0,06 euroa osakkeelta.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Nokian hallitus käynnisti helmikuussa 2022 osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tavoitteena on ostaa takaisin osakkeita enintään 600 miljoonan euron palauttamiseksi yhtiön osakkeenomistajille vaiheittain kahden vuoden kuluessa. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman toinen 300 miljoonan euron vaihe alkoi tammikuussa 2023 ja päättyy viimeistään 21.12.2023. Nokia on 30.6.2023 mennessä ostanut takaisin 40 145 500 omaa osakettaan noin 4,14 euron osakekohtaisella keskihinnalla takaisinosto-ohjelman toisessa vaiheessa.

NÄKYMÄT

  Koko vuosi 2023
Liikevaihto1 23,2–24,6 miljardia euroa (kasvu välillä -4 % ja +2 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta)
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti2 11,5–13,0 %
Vapaa kassavirta2 20–50 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Olettaen, että 30.6.2023 vaihtosuhde 1 EUR = 1,09 USD pysyy ennallaan loppuvuoden 2023 ja perustuen vuoden alkupuoliskon toteutuneisiin vaihtosuhteisiin (päivitetty aikaisemmasta 31.3.2023 vaihtosuhteesta 1 EUR = 1,09 USD).
2 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2023 toisen neljänneksen taloudellisen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Nokia ilmoitti 14.7.2023 päivittäneensä vuoden 2023 taloudellisia näkymiään. Aikaisempi arviomme vuoden 2023 näkymiemme osalta oli liikevaihdon osalta 24,6–26,2 miljardia euroa, vertailukelpoisen liikevoittoprosentin osalta 11,5–14,0 % ja vapaan kassavirran osalta 20–50 % vertailukelpoisesta liikevoitosta. Jäljempänä esitetyt päivitykset Nokian näkymien taustaoletuksiin sisältyvät jo päivitettyyn ohjeistukseen.

Näkymät, pitkän aikavälin tavoitteet ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu tai joihin on viitattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa. Edellä esitettyjen Nokian virallisten näkymätavoitteiden lisäksi alla on esitetty konsernitason näkymiä tukevia liiketoimintaryhmäkohtaisia näkymiä koskevia oletuksia. Liiketoimintaryhmien suhteellista kasvua koskevat kommentit antavat viitteitä siitä, miten odotamme kunkin suoriutuvan suhteessa koko konserniin.

  2023 kohdemarkkinat Nokian liiketoimintaryhmien oletukset
  Koko (miljardia euroa)1 Kasvu ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta Liikevaihdon kasvu Liikevoittoprosentti
Verkkoinfrastruktuuri2 44 (päivitys) 1 % (päivitys) Konsernin tason alapuolella (päivitys) 12,0–14,0 % (päivitys)
Matkapuhelinverkot3 47 (päivitys) -2 % (päivitys) Nopeampi kuin konsernin 6,0–8,0 % (päivitys)
Pilvi- ja verkkopalvelut 27 (päivitys) 3 % Nopeampi kuin konsernin (päivitys) 6,0–8,0 % (päivitys)

1 Kohdemarkkinoiden ennusteissa oletetaan, että 30.6.2023 vaihtosuhde 1 EUR = 1,09 USD pysyy ennallaan loppuvuoden 2023 ja ne perustuvat vuoden alkupuoliskon toteutuneisiin vaihtosuhteisiin. Kohdemarkkinat eivät sisällä Venäjää ja Valko-Venäjää. 2 Ilman Submarine Networks -liiketoimintaa. 3 Ilman Kiinaa.

Nokia esittää lisäksi seuraavat suuntaa-antavat näkymien taustaoletukset vuoden 2023 osalta:

  Koko vuosi 2023 Kommentti
Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoitto Pääosin vakaa Olettaen, että käynnissä olevat oikeudenkäynnit/uusimisneuvottelut saadaan päätökseen, odotamme Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoiton olevan pääosin vakaa vuonna 2023. Tällä hetkellä Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan merkittävästi liikevoittoa suurempi. (päivitys)
Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion liikevoitto Negatiivinen
400 miljoonaa euroa (päivitys)

 

Tämä sisältää konsernitoimintojen kustannukset, joiden odotetaan olevan pääosin vakaat alle 200 miljoonassa eurossa, ja kasvaneet investoinnit pitkän aikavälin tutkimukseen, jotka ovat nyt yli 100 miljoonaa euroa. Tämä kattaa myös Radio Frequency Systems (RFS) -yksikön, ja tähän voivat vaikuttaa Nokian venture fund -sijoitusten positiiviset tai negatiiviset uudelleenarvostukset vuonna 2023.
Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut 0–100 miljoonaa euroa negatiivinen (päivitys) Heijastaa alkuvuoden tulosta ja korkeampien korkokulujen vaikutusta.
Vertailukelpoinen tuloverokanta ~25 % Laskennallisten verosaamisten takaisinkirjaamisen jälkeen vuoden 2022 lopussa esitämme nyt oletuksen, joka perustuu prosentuaaliseen verokantaan absoluuttisen määrän sijaan.
Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 700 miljoonaa euroa Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen odotetaan kasvavan Yhdysvaltain verolakien mukaisen pakollisen tutkimus- ja kehityskulujen aktivoinnin sekä muuttuvan alueellisen jakauman vuoksi.
Käyttöomaisuusinvestoinnit 700 miljoonaa euroa  

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Nokian vuoden 2021 viimeisen neljänneksen tulosjulkaisun yhteydessä esitetyt pitkän aikavälin tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoitteet esitettiin tuolloin 3–5 vuoden aikataulussa, joka säilyy muuttumattomana ja kattaa nyt vuodet 2024–2026. Tavoitteiden tarkoituksena on edelleen havainnollistaa Nokian suunnitelmaa liiketoiminnan jatkuvasta kehityksestä tällä aikavälillä.

Liikevaihto Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti1 ≥ 14 %
Vapaa kassavirta1 55–85 % vertailukelpoisesta liikevoitosta
1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2023 toisen neljänneksen taloudellisen katsauksen ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana
 • kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja
 • kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset
 • häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa
 • kiihtyvä inflaatio, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut ja korkeampi korkotaso
 • maailmanlaajuisten pandemioiden mahdolliset vaikutukset talouteen ja niiden aiheuttamat häiriöt
 • sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset
 • muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset
 • älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo
 • brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä olevat lisensointia koskevat oikeudenkäyntimenettelyt ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö
 • nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset
 • tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus
 • tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme
 • epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset
 • kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Yhdysvalloissa ja Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme
 • kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme; sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

 • Nokian sijoittajapuhelu alkaa 20.7.2023 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 60 minuuttia.
 • Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.

 TALOUDELLINEN KALENTERI VUODELLE 2023

 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2023 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 19.10.2023.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com 
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

 

Liite