Hyppää pääsisältöön

Sisäpiiritieto: Nokia solmi 5G-patenttien ristiinlisensointisopimuksen Oppon kanssa

Nokia Oyj
Sisäpiiritieto
24.01.2024 klo 09.00

Sisäpiiritieto: Nokia solmi 5G-patenttien ristiinlisensointisopimuksen Oppon kanssa

  • Lisenssi kattaa Nokian perustavanlaatuiset keksinnöt liittyen matkapuhelinteknologioihin.
  • Nokia saa maksuja Oppolta usean vuoden ajan mukaan lukien takautuvat, aiemmin suorittamatta jääneet maksut patenttioikeudenkäyntien ajalta.
  • Sopimus ratkaisee kaikki vireillä olevat patenttioikeudenkäynnit osapuolten välillä.

Espoo – Nokia julkisti tänään solmineensa monivuotisen patenttien ristiinlisensointisopimuksen Oppon kanssa. Sopimuksen mukaan Oppo maksaa Nokialle lisenssimaksuja mukaan lukien takautuvat, aiemmin suorittamatta jääneet maksut. Sopimus ratkaisee kaikki vireillä olevat patenttioikeudenkäynnit osapuolten välillä kaikkialla maailmassa. Sopimuksen yksityiskohdat ovat osapuolten välistä luottamuksellista tietoa.

”Olemme iloisia päästyämme Oppon kanssa sopimukseen, joka heijastaa molemminpuolista kunnioitusta kummankin yhtiön immateriaalioikeuksia kohtaan sekä Nokian merkittäviä T&K-investointeja ja panostuksia avoimien teknologiastandardien kehitykseen. Oppo on yksi maailman johtavista älypuhelinmarkkinan toimijoista ja odotamme innolla yhteistyötä tuodaksemme lisää innovaatioita kuluttajille ympäri maailman. Uusi sopimus – yhdessä muiden suurten älypuhelinvalmistajien kanssa viimeisen vuoden aikana solmimiemme sopimusten kanssa – tarjoaa lisensointiliiketoiminnallemme taloudellista vakautta pitkäksi ajaksi”, sanoi Jenni Lukander, Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja.

”Olemme tyytyväisiä solmittuamme Nokian kanssa maailmanlaajuisen patenttien ristiinlisensointisopimuksen, joka kattaa 5G-standardiessentiaalipatentit. Sopimus kuvastaa molemminpuolista arvostusta yhtiöidemme vahvoja immateriaalioikeuksia kohtaan ja luo perustan Oppon ja Nokian väliselle yhteistyölle tulevaisuudessa. Oppo kannattaa kohtuullisia rojaltimaksuja ja pitkän tähtäimen lähestymistapaa immateriaalioikeuksiin. Tämä mahdollistaa kiistojen ratkaisemisen hyvässä hengessä neuvottelemalla ja molemminpuolisen kunnioituksen immateriaalioikeuksia kohtaan”, sanoi Feng Ying, Oppon immateriaalioikeuksista vastaava johtaja.

Sopimus on linjassa niiden oletusten kanssa, jotka Nokia julkisti Teknologia-liiketoimintaryhmän pitkän aikavälin näkymistä kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessaan 19. lokakuuta 2023. Yhtiö aloittaa nyt solmitun sopimuksen liikevaihdon kirjaamisen vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä mukaan lukien takautuvat, aiemmin suorittamatta jääneet maksut patenttioikeudenkäyntien ajalta. Teknologia-liiketoimintaryhmä lähestyy älypuhelinlisenssien uusimissyklin loppua ja kasvattaa liiketoimintaansa uusilla alueilla autoteollisuudessa, kuluttajaelektroniikassa, esineiden internetissä (IoT) ja multimediassa. Nokia uskoo Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihdon palaavan 1,4–1,5 miljardin euron vuositasolle keskipitkällä aikavälillä.

Nokialla on yksi matkaviestintäalan johtavista patenttiportfolioista, joka perustuu yli 140 miljardin euron T&K-investointeihin vuodesta 2000 lähtien, ja joka pitää sisällään noin 20 000 patenttiperhettä mukaan lukien yli 6 000 5G-standardin essentiaalipatenttiperhettä. Nokia tuo keksintönsä osaksi avoimia standardeja ja lisensoi niitä oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin (FRAND) ehdoin laitevalmistajille. Ottamalla lisenssin muut yritykset voivat hyödyntää näitä teknologioita ilman merkittäviä omia investointeja standardien kehittämiseen. Tämä edistää innovointia ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä kuluttajille.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat:

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects–Risk factors -kohdassa.