Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n vuoden 2023 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus

Nokia Oyj
Tilipäätöstiedote
25.1.2024 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2023 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus

Tilauskertymä ja kassavirta vahvistuivat haastavan vuoden päätteeksi

 • Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 21 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu -23 %) makrotaloudellisen epävarmuuden jarruttaessa edelleen operaattoreiden investointeja. Koko vuoden liikevaihto laski 8 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu -11 %).
 • Viimeisellä vuosineljänneksellä toimintaympäristö säilyi haastavana, mutta tilauskertymän vahvistumista voidaan pitää varhaisena merkkinä kysynnän elpymisestä.
 • Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen bruttomarginaali laski 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 43,1 % (raportoitu laski 1,0 prosenttiyksikköä ja oli 41,8 %). Matkapuhelinverkot- ja Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmien merkittävästi parantunut kannattavuus ei riittänyt kompensoimaan Teknologia-liiketoimintaryhmän heikompaa tulosta, joka vertailukaudella hyötyi merkittävästä kertaluontoisesta erästä.
 • Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski 0,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 14,8 % (raportoitu laski 2,2 prosenttiyksikköä ja oli 9,6 %). Tämä on kohtuullinen tulos ottaen huomioon liikevaihtomme laskun. Koko vuoden 2023 vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,7 % (raportoitu 7,6 %).
 • Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa. Koko vuoden vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (raportoitu 0,12 euroa). Viimeisen neljänneksen raportoituun laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen vaikutti toimintamallin muutoksesta aiheutunut laskennallisten verosaamisten uudelleenmäärittäminen, jolla ei ole kassavaikutusta.
 • Viimeisen neljänneksen vapaa kassavirta oli 1,7 miljardia euroa positiivinen ja nettokassa 4,3 miljardia euroa. Koko vuoden vapaa kassavirta oli 0,8 miljardia euroa.
 • Hallitus ehdottaa 0,13 euron osakekohtaista osinkoa ja käynnistää osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka arvo on 600 miljoonaa euroa. Ohjelma toteutetaan seuraavien kahden vuoden kuluessa.
 • Arvioimme, että vuoden 2024 vertailukelpoinen liikevoittomme on 2,3–2,9 miljardia euroa ja vapaa kassavirtamme 30–60 % vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2023 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta katsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto viimeisen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2023 TULOSTA

Vuonna 2023 makrotaloudellinen toimintaympäristö ja korkeat korot vaikuttivat koko toimialaamme, minkä seurauksena asiakkaat jarruttivat investointejaan ja samanaikaisesti pienensivät varastojaan. Tämän seurauksena koko vuoden liikevaihtomme laski ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 8 %. Onnistuimme kuitenkin kannattavuuttamme suojaavissa toimissa samalla kun jatkoimme T&K-investointeja. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,7 %. Tämä on kohtuullinen tulos, kun otetaan huomioon toimintaympäristön haasteet sekä vuoden lopussa edelleen käynnissä olleet patenttilisenssineuvottelut, joiden seurauksena tämän erittäin kannattavan liiketoiminnan osuus tuloksesta oli pienempi.

Näistä syistä johtuen liikevaihtomme laski myös viimeisellä vuosineljänneksellä 21 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Myönteistä sen sijaan oli, että bruttomarginaali parani useissa liiketoiminnoissa, mikä yhdessä jatkuneen kulukurin kanssa johti vahvaan 14,8 %:n vertailukelpoiseen liikevoittomarginaalin. Myös tilauskertymä parani huomattavasti viimeisellä neljänneksellä erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä, mitä voidaan pitää varhaisena osoituksena kysynnän elpymisestä.

Yksi strategiamme painopiste on myynnin kasvattaminen yritysasiakkaille. Edistyimme tässä hyvin vuonna 2023 kasvun ollessa 16 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Yritysasiakkaiden osuus on nyt yli 10% liikevaihdostamme. Vahvaan vertailukauteen nähden liikevaihto kuitenkin laski 3% ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Näemme edelleen erinomaisia mahdollisuuksia tässä asiakasryhmässä ja odotamme kasvun jatkuvan kaksinumeroisena vuonna 2024.

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä otti useita edistysaskeleita viimeisen neljänneksen aikana. IP Routing -liiketoimintamme sai uusia tilauksia internet-toimijoilta, minkä pitäisi näkyä vahvana myynnin kasvuna tälle asiakasryhmälle vuonna 2024. Fixed Networks -liiketoiminnan kannalta keskeiset Yhdysvaltain hallinnon hankkeet etenevät hyvin. Uskomme niiden vaikutuksen alkavan näkyä vahvemmin liikevaihdossamme vuoden 2024 toisella puoliskolla ja jatkuvan vuonna 2025. Viimeisellä neljänneksellä vahvistimme myös uuden, merkittävän kiinteiden langattomien verkkojen asiakkuuden Aasiassa. Optical Networks jatkoi vahvaa kehitystään, ja uudet PSE-6s-pohjaiset ratkaisumme osoittivat suorituskykynsä live-verkossa tehdyssä kokeessa, jossa saavutimme tiedonsiirron ennätyksen – 800 gigabittiä sekunnissa yli 6 600 kilometrin matkalla yhdellä aallonpituudella.

Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihdon kehityksessä oli edelleen haasteita viimeisellä neljänneksellä. Bruttomarginaali parani kuitenkin merkittävästi, mihin vaikutti ohjelmistojen aiempaa suurempi osuus myynnistä. Olimme luonnollisesti pettyneitä AT&T:n joulukuiseen päätökseen siirtyä pitkälti yhden toimittajan malliin radioverkoissa. Tämä päätös ei liittynyt tuotteidemme teknologiseen kilpailukykyyn, mistä kertoo myös viime vuosina merkittävästi kasvanut markkinaosuutemme radioverkoissa. Uskon vahvasti, että Matkapuhelinverkoilla on oikea strategia, jonka avulla se voi kasvattaa markkinaosuutta, monipuolistaa asiakaskuntaansa sekä saavuttaa kaksinumeroisen liikevoittomarginaalin pidemmällä aikavälillä ja näin luoda arvoa osakkeenomistajillemme.

Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän vuosi oli vahva. Liikevaihto laski hieman koko vuoden osalta, mutta kannattavuus vahvistui bruttomarginaalin pysyessä melko vakaana ja liikevoittomarginaalin parantuessa. Liiketoimintaryhmä jatkoi tuote- ja palveluvalikoimansa uudistamista ja kertoi joulukuussa myyvänsä Device Management- ja Service Management Platform -liiketoiminnat. Lisäksi johdimme viime vuonna toimialan kehitystä kohti ohjelmoitavia verkkoja ja julkistimme Network as Code -alustan, josta meillä on nyt yhdeksän kaupallista sopimusta. Allekirjoitimme myös ensimmäisen sopimuksen 5G-ydinverkon toteuttamisesta palvelumallilla operaattoriasiakkaallemme.

Teknologia-liiketoimintaryhmä solmi vuonna 2023 merkittävät pitkäaikaiset sopimukset Applen ja Samsungin kanssa, ja pääsimme vuoden lopussa sopimukseen myös Honorin kanssa. Olen tyytyväinen, että olemme nyt saaneet solmittua monivuotisen sopimuksen myös Oppon kanssa ja lisäksi olemme loppusuoralla toisissa sopimusneuvotteluissa Kiinassa. Näiden sopimusten jälkeen olemme saaneet älypuhelinlisenssien uusimissyklin pääosin päätökseen, ja vain yhden merkittävän, hiljattain päättyneen lisenssin uusimisneuvottelut ovat enää kesken. Tämä tuo liiketoimintaryhmälle taloudellista vakautta pitkäksi ajaksi, ja se voi keskittyä liikevaihdon kasvattamiseen uusilla kasvualueilla, joihin kuuluvat autoteollisuus, kuluttajaelektroniikka, esineiden internet ja multimedia. Uskon, että liikevaihdon kasvaessa näillä alueilla pystymme keskipitkällä aikavälillä palaamaan 1,4–1,5 miljardin euron liikevaihtoon vuositasolla tässä liiketoimintaryhmässä.

Yksi vuosineljänneksen parhaista saavutuksista oli 1,7 miljardin euron vapaa kassavirta. Tähän vaikutti huomattava käyttöpääoman parannus sekä erään lisenssisopimuksen osittainen ennakkomaksu. Nettokassamme oli vuoden lopussa 4,3 miljardia euroa. Hallitus ehdottaa 0,13 euron osakekohtaista osinkoa tilikaudelta 2023. Tavoitteita vahvemman nettokassamme johdosta hallitus käynnistää lisäksi uuden osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka arvo on 600 miljoonaa euroa. Ohjelma toteutetaan seuraavien kahden vuoden kuluessa.

Odotamme, että vuoden 2023 toimintaympäristön haasteet jatkuvat myös alkaneen vuoden ensimmäisellä puoliskolla, erityisesti ensimmäisellä neljänneksellä. Verkkoinfastruktuurin vahvistunut tilauskertymä ja tietyt uudet sopimukset ovat kuitenkin myönteisiä signaaleja, joiden odotamme johtavan sen liikevaihdon merkittävään kasvuun vuoden 2024 jälkipuoliskolla. Näin ollen uskomme vahvaan kasvuun tässä liiketoimintaryhmässä koko vuoden osalta, vaikka vuoden alkupuolisko onkin vielä haastava. Oletamme investointitahdin normalisoitumisen Intiassa sekä AT&T:n päätöksen luovan haasteita Matkapuhelinverkkojen liikevaihdolle vuonna 2024. Oletamme kuitenkin, että bruttomarginaali paranee entisestään ja saamme lisähyötyjä kustannussäästöohjelmastamme vuoden toisella puoliskolla. Koko Nokian osalta arvioimme tällä hetkellä, että vuonna 2024 vertailukelpoinen liikevoittomme on 2,3–2,9 miljardia euroa. Tavoitteenamme on myös parantaa vapaata kassavirtaamme niin, että se on 30–60 % vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän sinnikkyydestään ja määrätietoisesta työstään tämän tuloksen saavuttamiseksi ja strategiamme edistämiseksi hyvin haastavassa markkinatilanteessa.

TALOUDELLINEN TULOS

Milj. euroa (paitsi osakekohtainen tulos, euroa) 10-12/2023 10-12/2022 Muutos 10-12/2023 vrt. 10-12/2022 Muutos ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta 10-12/2023 vrt. 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022 Muutos 1-12/2023 vrt. 1-12/2022 Muutos ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta 1-12/2023
vrt.
1-12/2022
Raportoitu tulos                
Liikevaihto 5 707 7 449 -23 % -21 % 22 258 24 911 -11 % -8 %
Bruttokateprosentti 41,8 % 42,8 % -100 pp   39,0 % 41,0 % -200 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -1 092 -1 222 -11 %   -4 327 -4 550 -5 %  
Myynnin ja hallinnon kulut -787 -838 -6 %   -2 929 -3 013 -3 %  
Liikevoitto 547 882 -38 %   1 688 2 318 -27 %  
Liikevoittoprosentti 9,6 % 11,8 % -220 pp   7,6 % 9,3 % -170 pp  
Katsauskauden tappio/voitto -33 3 152 -101 %   679 4 259 -84 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,01 0,56 -102 %   0,12 0,75 -84 %  
Nettokassa ja korolliset sijoitukset 4 323 4 767 -9 %   4 323 4 767 -9 %  
Vertailukelpoinen tulos                
Liikevaihto 5 707 7 449 -23 % -21 % 22 258 24 911 -11 % -8 %
Bruttokateprosentti 43,1 % 43,5 % -40 pp   39,7 % 41,4 % -170 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -1 034 -1 189 -13 %   -4 190 -4 449 -6 %  
Myynnin ja hallinnon kulut -626 -727 -14 %   -2 490 -2 604 -4 %  
Liikevoitto 846 1 154 -27 %   2 375 3 109 -24 %  
Liikevoittoprosentti 14,8 % 15,5 % -70 pp   10,7 % 12,5 % -180 pp  
Katsauskauden voitto 568 929 -39 %   1 623 2 481 -35 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,10 0,16 -38 %   0,29 0,44 -34 %  
ROIC1 10,1 % 17,5 % -740 pp   10,1 % 17,5 % -740 pp  

1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2023 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiossa

Liiketoimintaryhmien tulokset Verkko-
infrastruktuuri
Matkapuhelin-
verkot
Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut
Milj. euroa 10-12/2023 10-12/2022 10-12/2023 10-12/2022 10-12/2023 10-12/2022 10-12/2023 10-12/2022 10-12/2023 10-12/2022
Liikevaihto 2 003 2 709 2 450 2 960 977 1 060 251 679 25 59
Muutos edellisvuoteen -26 %   -17 %   -8 %   -63 %   -58 %  
Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta -24 %   -14 %   -5 %   -63 %   -57 %  
Bruttokateprosentti 40,2 % 39,6 % 38,3 % 34,7 % 47,6 % 43,8 % 100,0 % 99,9 % 8,0 % -10,2 %
Liikevoitto/-tappio 279 431 281 201 223 147 169 564 -106 -189
Liikevoittoprosentti 13,9 % 15,9 % 11,5 % 6,8 % 22,8 % 13,9 % 67,3 % 83,1 % -424,0 % -320,3 %

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous 2024 valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,13 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, joka maksetaan tilikaudelta 2023. Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

4.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,12 euron varojenjaosta osakkeelta tilikaudelta 2022. Valtuutusta käytetään osingon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Hallitus päätti 25.1.2024 jakaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 30.1.2024, ja osinko maksetaan 8.2.2024. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Tämän ilmoitetun neljännen osingonjaon ja aiemmin maksettujen osinkojen jälkeen hallituksella ei ole enää jäljellä olevaa varojenjakovaltuutusta.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Nokian hallitus aloittaa osakkeiden takaisinosto-ohjelman yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla. Ohjelman tavoitteena on palauttaa osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa, mikäli yhtiökokouksen valtuutusta jatketaan. Takaisinostojen arvioidaan alkavan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Helmikuussa 2022 Nokian hallitus käynnisti takaisinosto-ohjelman vuosien 2021 ja 2022 yhtiökokouksilta saamiensa valtuutusten nojalla. Ohjelman tavoitteena oli palauttaa osakkeenomistajille vaiheittain enintään 600 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman toinen 300 miljoonan euron vaihe alkoi tammikuussa 2023 ja päättyi marraskuussa 2023. Takaisinosto-ohjelman toisessa vaiheessa Nokia osti takaisin
78 301 011 omaa osakettaan noin 3,83 euron osakekohtaisella keskihinnalla. Takaisinostot vähensivät yhtiön vapaata omaa pääomaa 300 miljoonalla eurolla, ja takaisinostetut osakkeet mitätöitiin marraskuussa 2023.

NÄKYMÄT

  Koko vuosi 2024
Vertailukelpoinen liikevoitto1 2,3–2,9 miljardia euroa
Vapaa kassavirta1 30–60 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1Katso Nokia Oyj:n vuoden 2023 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Näkymät, pitkän aikavälin tavoitteet ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu tai joihin on viitattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa. Edellä esitettyjen Nokian virallisten näkymätavoitteiden lisäksi alla on esitetty konsernitason näkymiä tukevia liiketoimintaryhmäkohtaisia näkymiä koskevia oletuksia.

  Nokian liiketoimintaryhmien oletukset
  Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta Liikevoittoprosentti
Verkkoinfrastruktuuri 2–8 % 11,5–14,5 %
Matkapuhelinverkot -15 – -10 % 1,0–4,0 %
Pilvi- ja verkkopalvelut -2 – +3 % 6,0–9,0 %

Nokia esittää näkymien taustaoletukset lisäksi seuraavista eristä vuoden 2024 osalta:

  Koko vuosi 2024 Kommentti
Kausiluonteisuus Painottuu toiselle vuosipuoliskolle Nokia odottaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä verkkoliiketoiminnoissaan suunnilleen normaalia kausiluonteista liikevaihdon laskua edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuodesta 2016 lähtien ensimmäisen neljänneksen keskimääräinen kausiluonteinen liikevaihdon lasku on ollut 23 % edellisestä neljänneksestä. Nokia odottaa liikevoitossa olevan merkittävää kausiluonteisuutta vuonna 2024. Ensimmäisellä neljänneksellä odotamme, että liikevoittoa painaa kiinteiden kulujen korkeampi osuus suhteessa liikevaihtoon erityisesti Matkapuhelinverkot- ja Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmissä. Yhtiö odottaa asteittaista parantumista näissä liiketoimintaryhmissä vuoden aikana.
Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoitto Vähintään
1,4 miljardia euroa

 

Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoiton olevan vuonna 2024 vähintään 1,4 miljardia euroa, mikä sisältää oletuksen meneillään olevien uusimisneuvotteluiden saamisesta päätökseen sekä aiempiin kausiin kohdistuvaa liikevaihtoa. Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän kassavirran olevan 700 miljoonaa euroa liikevoittoa pienempi vuonna 2024 johtuen vuonna 2023 saaduista ennakkomaksuista. Vuodesta 2025 lähtien Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän kassavirran ja liikevoiton olevan lähempänä toisiaan.
Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion toimintakulut 350 miljoonaa euroa

 

Tämä sisältää konsernitoimintojen kulut, joiden odotetaan olevan pääosin vakaat noin 200 miljoonassa eurossa, ja noin 150 miljoonaan euroon kasvavat investoinnit pitkän aikavälin tutkimukseen.
Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut 0–100 miljoonaa euroa negatiivinen  
Vertailukelpoinen tuloverokanta ~25 %  
Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 500 miljoonaa euroa  
Käyttöomaisuusinvestoinnit 600 miljoonaa euroa  

VUODEN 2026 TAVOITTEET

Osana pitkän aikavälin suunnitteluaan Nokia päätti 12.12.2023 laskea vuoteen 2026 mennessä saavutettavan vertailukelpoisen liikevoittoprosentin tavoitettaan. Uusi tavoite on vähintään 13 %, kun aiempi tavoite oli vähintään 14 %. Yhtiö uskoo edelleen, että tavoite vähintään 14 %:n vertailukelpoisesta liikevoittoprosentista on mahdollista saavuttaa, mutta päätyi muuttamaan arviota varovaisemmaksi johtuen Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän tämänhetkisestä markkinatilanteesta. Nokia uskoo, että vuoden 2026 jälkeen kannattavuutta on mahdollista parantaa edelleen ja että vähintään 14 %:n tavoite on saavutettavissa pidemmällä aikavälillä.

Liikevaihto Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti1 ≥ 13 %
Vapaa kassavirta1 55 %–85 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2023 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Nokia-konsernin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin tavoitteet perustuvat seuraaviin liiketoimintaryhmäkohtaisiin oletuksiin vuodelle 2026:

Verkkoinfrastruktuuri Liikevoittoprosentti 12–15 %
Matkapuhelinverkot Liikevoittoprosentti 6–9 %
Pilvi- ja verkkopalvelut Liikevoittoprosentti 7–10 %
Teknologia Liikevoitto yli 1,1 miljardia euroa
Konsernin yhteiset toiminnot ja muut Toimintakulut noin 300 miljoonaa euroa


RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana kilpailijoiden tavoitellessa markkinaosuutta
 • kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja
 • kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset
 • häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa
 • kiihtyvä inflaatio, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut ja korkeampi korkotaso
 • maailmanlaajuisten pandemioiden mahdolliset vaikutukset talouteen ja niiden aiheuttamat häiriöt
 • sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset
 • muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset
 • älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten, kuluttajaelektroniikkayritysten ja muiden lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo
 • brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä olevat lisensointia koskevat oikeudenkäyntimenettelyt ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö
 • nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset
 • tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus
 • tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme
 • epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset
 • kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme
 • kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme; sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, kustannussäästöt, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut;
D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

 • Nokian sijoittajapuhelu alkaa 25.1.2024 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 60 minuuttia.
 • Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.

TALOUDELLINEN KALENTERI

 • Nokia suunnittelee julkaisevansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän ”Nokia vuonna 2023” vuosikertomuksensa 26.2.2024 alkavalla viikolla.
 • Nokian vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 3.4.2024.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 18.4.2024.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2024 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 18.7.2024.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2024 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 17.10.2024.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

 

Liite