Hyppää pääsisältöön

Sisäpiiritieto: Nokia on saanut älypuhelinlisenssien uusimissyklin päätökseen

Nokia Oyj
Sisäpiiritieto
08.02.2024 klo 16.15

Sisäpiiritieto: Nokia on saanut älypuhelinlisenssien uusimissyklin päätökseen

  • Nokian Teknologia-liiketoimintaryhmä on allekirjoittanut viimeisen neuvottelujen alla olleen älypuhelinlisenssisopimuksensa. Tämä on seitsemäs merkittävä älypuhelinvalmistajan kanssa solmittu patenttilisenssisopimus kuluneiden 13 kuukauden aikana.
  • Teknologia-liiketoimintaryhmä odottaa merkittäviä aikaisempiin kausiin kohdistuvia maksusuorituksia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Liiketoimintaryhmän arvioitu vuositason liikevaihto on nyt noin 1,3 miljardia euroa.
  • Nokian lisensointiliiketoiminta on taloudellisesti vakaalla pohjalla pitkällä aikavälillä, eikä merkittäviä älypuhelinten lisenssisopimuksia umpeudu moneen vuoteen.

Espoo – Nokia kertoi tänään allekirjoittaneensa viimeisen jäljellä olleen merkittävän patenttilisenssisopimuksensa älypuhelinvalmistajan kanssa ja saaneensa siten päätökseen vuonna 2021 alkaneen älypuhelinlisenssien uusimissyklin. Tämä tarkoittaa, että lisensoinnista vastaava Teknologia-liiketoimintaryhmä on nyt taloudellisesti vakaalla pohjalla, eikä merkittäviä älypuhelinten patenttilisenssisopimuksia umpeudu moneen vuoteen.

Tämän päivän julkistus seuraa hiljattain Honorin, Oppon, Vivon ja yhtiön, jonka lisenssi umpeutui äskettäin, kanssa solmittuja patenttilisenssisopimuksia. Näiden lisäksi Nokia solmi viime vuonna patenttilisenssisopimukset myös Applen ja Samsungin kanssa sekä Huawein kanssa joulukuussa 2022.

Näiden sopimusten myötä Teknologia-liiketoimintaryhmän vuositason liikevaihto (voimassa oleviin sopimuksiin perustuva jatkuva liikevaihto) on nyt noin 1,3 miljardia euroa pois lukien aikaisempiin kausiin kohdistuvat maksut. Jäljellä olevan älypuhelinmarkkinan lisäksi liiketoimintaryhmä keskittyy tavoittelemaan patenttilisensointiliiketoiminnan kasvua uusilla alueilla, kuten autoteollisuudessa, kuluttajaelektroniikassa, esineiden internetissä (IoT) ja multimediassa saavuttaakseen 1,4–1,5 miljardin euron vuositason liikevaihdon keskipitkällä aikavälillä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana solmittujen useiden sopimusten perusteella Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihdon odotetaan hyötyvän merkittävästä, yli 400 miljoonan euron liikevaihdosta liittyen aikaisempiin, aiemmin suorittamatta jääneisiin maksuihin. Arvio on linjassa Nokian vuoden 2023 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisessa katsauksessa kerrottujen oletusten kanssa, jonka mukaan Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoitto vuonna 2024 on vähintään 1,4 miljardia euroa aikaisempiin kausiin kohdistuvat maksut mukaan lukien.

”Olemme erittäin iloisia saatettuamme älypuhelinlisenssiemme uusimissyklin menestyksekkäästi päätökseen. Nämä seitsemän merkittävää sopimusta ovat osoitus Nokian patenttiportfolion vahvuudesta ja koko älypuhelinmarkkinan nojaamisesta Nokian kehittämään teknologiaan. Älypuhelinlisenssien uusimissyklin päättyminen tarjoaa meille mahdollisuuden keskittyä lisensointiliiketoimintamme liikevaihdon kasvattamiseen uusilla alueilla. Olemme jo edistyneet näissä merkittävästi ja tulevaisuudessa mahdollisuuksia on vielä lisää”, sanoi Jenni Lukander, Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja.

Nokialla on yksi matkaviestintäalan johtavista patenttiportfolioista, joka perustuu noin 150 miljardin euron T&K-investointeihin vuodesta 2000 lähtien, ja joka pitää sisällään noin 20 000 patenttiperhettä mukaan lukien yli 6 000 5G-standardin essentiaalipatenttiperhettä. Nokia tuo keksintönsä osaksi avoimia standardeja ja lisensoi niitä oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin (FRAND) ehdoin laitevalmistajille. Ottamalla lisenssin muut yritykset voivat hyödyntää näitä teknologioita ilman merkittäviä omia investointeja standardien kehittämiseen. Tämä edistää innovointia ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä kuluttajille.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat:

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects–Risk factors -kohdassa.