Hyppää pääsisältöön

Nokia käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman ensimmäisen vaiheen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
18.3.2024 klo 16.30

Nokia käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman ensimmäisen vaiheen

Espoo – 25.1.2024 julkistetun omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman mukaisesti Nokia Oyj ("Nokia" tai "Yhtiö") on tänään päättänyt Nokian omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman ensimmäisen vaiheen käynnistämisestä.

Takaisinosto-ohjelman ensimmäisen vaiheen keskeinen sisältö:

  • Nokian osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 300 miljoonaa euroa.
  • Takaisinostot alkavat aikaisintaan 20.3.2024 ja päättyvät viimeistään 18.12.2024.
  • Takaisinostojen tarkoituksena on optimoida Nokian pääomarakennetta alentamalla omaa pääomaa. Takaisinostetut osakkeet mitätöidään tämän mukaisesti. Takaisinostoihin käytetään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ja takaisinostot vähentävät yhtiön vapaata omaa pääomaa.
  • Takaisinostot toteutetaan Nokian yhtiökokouksen 4.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti. Nokian osakkeita voidaan ostaa enintään 200 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin neljää prosenttia kaikista Nokian osakkeista.
  • Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinapaikalla sekä tietyissä monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Omia osakkeita ei hankita Yhdysvalloissa. Nokia on nimittänyt ulkopuolisen välittäjän osakkeiden takaisinosto-ohjelman ensimmäisen vaiheen järjestäjäksi. Järjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Nokiasta riippumatta. Takaisinostot toteutetaan ns. turvasatamamenettelyllä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014) 5 artiklan mukaisesti.
  • Osakkeesta maksettava hinta määräytyy sen hankintahetkellä kullakin markkinapaikalla vallitsevan hintatason mukaisesti, noudattaen turvasatamamenettelyn mukaisia hinta- ja volyymirajoja.

Nokia voi lopettaa takaisinosto-ohjelman ennen sen suunniteltua loppumisajankohtaa. Nokia julkaisee tällöin asiasta pörssitiedotteen.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com