Hyppää pääsisältöön

Nokia Oyj:n vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
18.4.2024 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Kassavirta oli vahva ja tilaukset kasvoivat heikosta markkinatilanteesta huolimatta

 • Kuten ennakoimme, vuosi käynnistyi verkkaisesti ja ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 19 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu -20 %).
 • Toimintaympäristö pysyi haastavana, mutta tilaukset jatkoivat kasvua edellisvuoteen verrattuna erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä.
 • Vertailukelpoinen bruttomarginaali kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 10,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 48,6‌‌‌ % (raportoitu +10,4 prosenttiyksikköä ja oli 47,9 %). Teknologia-liiketoimintaryhmä hyötyi merkittävästä aiempiin kausiin kohdistuvasta liikevaihdosta ja Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän bruttomarginaali parani huomattavasti, mikä oli osin seurausta suotuisasta myynnin alueellisesta ja tuotejakaumasta.
 • Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 12,8 % (raportoitu +1,3 prosenttiyksikköä ja oli 8,6 %) Teknologia-liiketoimintaryhmän aiempiin kausiin kohdistuvan liikevaihdon myötä, vaikka muissa liiketoimintaryhmissä liikevaihdon ja toimintakulujen suhde heikkeni.
 • Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa.
 • Ensimmäisen neljänneksen vapaa kassavirta oli lähes miljardi euroa ja nettokassa 5,1 miljardia euroa.
 • Vuoden 2024 näkymät ovat ennallaan. Odotamme, että vertailukelpoinen liikevoitto on 2,3–2,9 miljardia euroa ja vapaa kassavirta 30–60 % vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto ensimmäisen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VUODEN 2024 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOSTA

Kuten ennakoimme, markkinatilanne jatkui haastavana ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja liikevaihtomme laski 19 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Tilauskertymä kuitenkin kasvoi edelleen, joten toinen vuosipuolisko näyttää vahvemmalta ja uskomme saavuttavamme tämän vuoden taloudelliset näkymämme. Teknologia-liiketoimintaryhmän uusien lisenssisopimusten ansiosta vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli ensimmäisellä neljänneksellä 12,8 %, kun se viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 8,2 %. Lisäksi vuosineljänneksen vapaa kassavirta oli erittäin vahva, lähes miljardi euroa.

Olen tyytyväinen, että Verkkoinfrastruktuurin viime vuoden lopussa alkanut tilauskertymän kasvu jatkui myös tällä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna ja vahvisti edelleen tilauskantaamme. Fixed Networks -liiketoiminnan vuoden 2024 näkymät ovat parantuneet, mikä on meille tärkeä signaali, koska kiinteiden verkkojen kysyntä elpyy yleensä ensimmäisenä. Optical Networks -liiketoiminnan markkinatilanteen paraneminen saattaa sen sijaan viedä hiukan pidempään. Vaikka makrotaloudellinen toimintaympäristö on haastava, arvioimme Verkkoinfrastruktuurin koko vuoden liikevaihdon kasvavan vahvan tilauskertymän ansiosta, mutta kasvu painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle.

Matkapuhelinverkoissa kysyntä oli erityisen heikkoa Pohjois-Amerikassa sekä Intiassa ja liikevaihto laski vuosineljänneksellä 37 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Intiassa kysynnän heikentyminen oli odotettua viime vuoden alkupuoliskon nopean 5G-verkkojen käyttöönoton jälkeen, ja koko vuoden näkymämme Intian suhteen ovat ennallaan. Arvioimme, että ensimmäinen vuosineljännes oli kysynnän aallonpohja globaalisti ja odotamme kysynnän elpyvän asteittain vuoden mittaan normaalimman kausivaihtelun mukaisesti. Matkapuhelinverkot saavutti hyvin vahvan 42 %:n bruttomarginaalin. Tämä on huomattava parannus edellisvuoden 34 %:iin verrattuna. Noin puolet tästä kasvusta tuli myynnin parantuneesta alueellisesta ja tuotejakaumasta ja loput liittyi poikkeuksellisen alhaisiin välillisiin hankinnan ja valmistuksen kuluihin.

Haastava toimintaympäristö heikensi Pilvi- ja verkkopalveluiden tulosta ensimmäisellä neljänneksellä. Tilauskertymä kuitenkin vahvistui ja uusien hankkeiden määrä on kasvussa. Lisäksi Network as Code -alusta on merkittävä askel ohjelmoitavien verkkojen käyttöönoton vauhdittamiseksi ja auttaa operaattoreita kaupallistamaan 5G-investointejaan edistyksellisten ohjelmointirajapintojen avulla. Alustalla on jo nyt 11 operaattoriasiakasta ja useista uusista sopimuksista neuvotellaan parhaillaan.

Teknologia-liiketoimintaryhmä aloitti vuoden erittäin vahvasti saamalla päätökseen useita käynnissä olleita lisensointineuvotteluita. Näiden sopimusten myötä liiketoimintaryhmän nykyiseen sopimuskantaan perustuva vuositason liikevaihto nousi kuluneella neljänneksellä 1,3 miljardiin euroon edellisen neljänneksen 0,9–1,0 miljardista eurosta. Lisäksi hyödyimme neljänneksellä yli 400 miljoonan euron takautuvista maksuista. Olemme nyt saaneet älypuhelinlisenssien uusimissyklin päätökseen, eikä merkittäviä lisenssisopimuksia ole umpeutumassa useaan vuoteen. Teknologia-liiketoimintaryhmä on taloudellisesti vakaalla pohjalla ja keskittyy nyt kasvattamaan liikevaihtoaan uusilla alueilla. Seuraavana tavoitteena on saavuttaa 1,4–1,5 miljardin euron vuositason liikevaihto keskipitkällä aikavälillä.

Kerroimme lokakuussa suunnitelmista uudistaa toimintamalliamme sekä alentaa kulurakennettamme, ja olemme edenneet näissä nopeasti. Tämän lisäksi odotamme parempaa liikevaihdon kasvua vuoden jälkipuoliskolla vahvan tilauskantamme ansiosta. Olemme hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme koko vuoden 2,3–2,9 miljardin euron vertailukelpoisen liikevoittotavoitteemme sekä vapaan kassavirran tavoitteemme, joka on 30–60 % vertailukelpoisesta liikevoitosta.

TALOUDELLINEN TULOS

Milj. euroa (paitsi osakekohtainen tulos, euroa) 1-3/2024 1-3/2023 Muutos 1-3/2024 vrt. 1-3/2023 Muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 1-3/2024 vrt. 1-3/2023
Raportoitu tulos        
Liikevaihto 4 667 5 859 -20 % -19 %
Bruttokateprosentti 47,9 % 37,5 % 1 040 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -1 135 -1 108 2 %  
Myynnin ja hallinnon kulut -708 -729 -3 %  
Liikevoitto 400 426 -6 %  
Liikevoittoprosentti 8,6 % 7,3 % 130 pp  
Katsauskauden voitto 438 289 52 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,08 0,05 60 %  
Nettokassa ja korolliset sijoitukset 5 137 4 304 19 %  
Vertailukelpoinen tulos        
Liikevaihto 4 667 5 859 -20 % -19 %
Bruttokateprosentti 48,6 % 37,7 % 1 090 pp  
Tutkimus- ja kehityskulut -1 086 -1 093 -1 %  
Myynnin ja hallinnon kulut -596 -642 -7 %  
Liikevoitto 597 479 25 %  
Liikevoittoprosentti 12,8 % 8,2 % 460 pp  
Katsauskauden voitto 501 342 46 %  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,09 0,06 50 %  
ROIC(1) 10,8 % 15,8 % -500 pp  

1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa.

Liiketoimintaryhmien tulokset Verkko-
infrastruktuuri
Matkapuhelin-
verkot
Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut
Milj. euroa 1-3/2024 1-3/2023 1-3/2024 1-3/2023 1-3/2024 1-3/2023 1-3/2024 1-3/2023 1-3/2024 1-3/2023
Liikevaihto 1 662 2 248 1 577 2 567 652 760 757 242 23 48
Muutos edellisvuoteen -26 %   -39 %   -14 %   213 %   -52 %  
Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta -26 %   -37 %   -13 %   216 %   -53 %  
Bruttokateprosentti 36,8 % 38,0 % 42,4 % 33,8 % 35,9 % 32,8 % 100,0 % 100,0 % -4,3 % -12,5 %
Liikevoitto/-tappio 82 344 -42 137 -27 -20 658 149 -75 -131
Liikevoitto/-tappioprosentti 4,9 % 15,3 % -2,7 % 5,3 % -4,1 % -2,6 % 86,9 % 61,6 % -326,1 % -272,9 %

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko

3.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,13 euron varojenjaosta osakkeelta tilikaudelta 2023. Valtuutusta käytetään osingon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Hallitus päätti 18.4.2024 jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 23.4.2024, ja osinko maksetaan 3.5.2024. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Tämän ilmoitetun osingonjaon jälkeen hallituksen jäljellä oleva varojenjakovaltuutus on enintään 0,09 euroa osakkeelta.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma

Nokian hallitus käynnisti tammikuussa 2024 osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tavoitteena on ostaa takaisin osakkeita enintään 600 miljoonan euron palauttamiseksi yhtiön osakkeenomistajille vaiheittain kahden vuoden kuluessa. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman ensimmäinen 300 miljoonan euron vaihe alkoi maaliskuussa 2024 ja päättyy viimeistään 18.12.2024. Nokia on 31.3.2024 mennessä ostanut takaisin 3 290 248 omaa osakettaan noin 3,27 euron osakekohtaisella keskihinnalla takaisinosto-ohjelman ensimmäisessä vaiheessa.

NÄKYMÄT

  Koko vuosi 2024
Vertailukelpoinen liikevoitto(1) 2,3–2,9 miljardia euroa
Vapaa kassavirta(1) 30–60 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1Katso Nokia Oyj:n vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Näkymät, pitkän aikavälin tavoitteet ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu tai joihin on viitattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa. Edellä esitettyjen Nokian virallisten näkymätavoitteiden lisäksi alla on esitetty konsernitason näkymiä tukevia liiketoimintaryhmäkohtaisia näkymiä koskevia oletuksia.

  Nokian liiketoimintaryhmien oletukset koko vuodelle 2024
  Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta Liikevoittoprosentti
Verkkoinfrastruktuuri 2–8 % 11,5–14,5 %
Matkapuhelinverkot -15 – -10 % 1,0–4,0 %
Pilvi- ja verkkopalvelut -2 – +3 % 6,0–9,0 %

Nokia esittää näkymien taustaoletukset lisäksi seuraavista eristä vuoden 2024 osalta:

  Koko vuosi 2024 Kommentti
Kausiluonteisuus Painottuu toiselle vuosipuoliskolle Nokia odottaa edelleen ensimmäisellä vuosipuoliskolla heikkoa voittoa, jota seuraa merkittävästi vahvempi toinen vuosipuolisko Verkkoinfrastruktuuri-, Matkapuhelinverkot- sekä Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmissä vuonna 2024. Näissä liiketoimintaryhmissä yhteensä (erityisesti Verkkoinfrastruktuuri- ja Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmien ansiosta) liikevaihto on toisella vuosineljänneksellä kasvanut edellisestä vuosineljänneksestä vuodesta 2016 lähtien keskimäärin 5 %, ja Nokia odottaa liikevaihdon kasvavan toisella vuosineljänneksellä keskimääräistä enemmän edellisestä vuosineljänneksestä, kun otetaan huomioon ensimmäisen vuosineljänneksen alhainen taso.
Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoitto Vähintään
1,4 miljardia euroa

 

Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän kassavirran olevan 700 miljoonaa euroa liikevoittoa pienempi vuonna 2024 johtuen vuonna 2023 saaduista ennakkomaksuista. Vuodesta 2025 lähtien Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän kassavirran ja liikevoiton olevan lähempänä toisiaan.
Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion toimintakulut 350 miljoonaa euroa

 

Tämä sisältää konsernitoimintojen kulut, joiden odotetaan olevan pääosin vakaat noin 200 miljoonassa eurossa, ja noin 150 miljoonaan euroon kasvavat investoinnit pitkän aikavälin tutkimukseen. Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osio sisältää myös venture fund -sijoitusten mahdolliset tulevat uudelleenarvostuksen vaikutukset, joista ei ole toistaiseksi tehty oletuksia.
Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut 0–100 miljoonaa euroa positiivinen (päivitys) Ensimmäisen vuosineljänneksen parantuneen kassavirran ja aiemmin odotettua korkeampina pysyneiden korkojen (jotka kasvattivat korkotuottoja) seurauksena odotamme nyt rahoitustuottojen ja -kulujen paranemista.
Vertailukelpoinen tuloverokanta ~25 %  
Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 450 miljoonaa euroa (päivitys)  
Käyttöomaisuusinvestoinnit 600 miljoonaa euroa  

VUODEN 2026 TAVOITTEET

Nokian tämänhetkiset tavoitteet vuodelle 2026 on esitetty alla. Nokia näkee lisämahdollisuuksia kasvattaa kannattavuutta vuoden 2026 jälkeen ja uskoo 14 %:n liikevoittoprosentin olevan edelleen saavutettavissa pidemmällä aikavälillä.

Liikevaihto Markkinoita nopeampi kasvu
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti1 ≥ 13 %
Vapaa kassavirta1 55–85 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Nokia-konsernin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin tavoitteet perustuvat seuraaviin liiketoimintaryhmäkohtaisiin oletuksiin vuodelle 2026:

Verkkoinfrastruktuuri Liikevoittoprosentti 12–15 %
Matkapuhelinverkot Liikevoittoprosentti 6–9 %
Pilvi- ja verkkopalvelut Liikevoittoprosentti 7–10 %
Teknologia Liikevoitto yli 1,1 miljardia euroa
Konsernin yhteiset toiminnot ja muut Toimintakulut noin 300 miljoonaa euroa

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana kilpailijoiden tavoitellessa markkinaosuutta
 • asiakkaiden verkkoinvestoinneissa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät asiakkaiden kykyyn kaupallistaa verkkoa
 • kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja
 • kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset
 • häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa
 • inflaation vaikutus, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut ja korkeampi korkotaso
 • maailmanlaajuisten pandemioiden mahdolliset vaikutukset talouteen ja niiden aiheuttamat häiriöt
 • sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset
 • muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset
 • lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo
 • brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä olevat lisensointia koskevat oikeudenkäyntimenettelyt ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö
 • nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset
 • tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus
 • tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme
 • epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset
 • kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme
 • kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme;

sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 29.2.2024 julkaistun vuoden 2023 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, projekteihin, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden, geopoliittisten konfliktien ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme, markkinoiden muutosten tai kysynnän käännekohtien ajoittumiseen ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa”, ”todennäköisesti”, ”saattaa”, ”voi”, ”ennustaa”, "suunnitella" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

 • Nokian sijoittajapuhelu alkaa 18.4.2024 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 60 minuuttia.
 • Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut.
 • Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUODELLE 2024

 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2024 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 18.7.2024.
 • Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2024 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 17.10.2024.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Liite