Hyppää pääsisältöön

Nokia sopimukseen Ranskan valtion kanssa johtavan, merenalaisten verkkojen ASN-liiketoiminnan myynnistä

Lehdistötiedote

Nokia sopimukseen Ranskan valtion kanssa johtavan, merenalaisten verkkojen ASN-liiketoiminnan myynnistä

Nokia ja Ranskan valtio ovat allekirjoittaneet myyntioption ASN:stä 350 miljoonan euron arvolla. Myynti on ehdollinen relevanttien työntekijöitä edustavien tahojen konsultoinnille.

  • Sopimus on osoitus Nokian sitoutumisesta liiketoimintaportfolionsa jatkuvaan kehittämiseen ja toiminnan keskittämiseen ydinalueille.
  • Sopimuksen myötä Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän portfolio on paremmin fokusoitunut ja sen kannattavuus paranee.
  • Kauppa varmistaa sen, että ranskalais-eurooppalainen, strategisesti tärkeä ja markkinoiden johtava liiketoiminta kehittyy edelleen.
  • Kaupan myötä ASN voi jatkaa hyvää kehitystä, jonka se on saavuttanut osana Nokiaa.
  • Sujuvan siirtymän varmistamiseksi Nokia säilyttää ASN:ssä 20 %:n omistusosuuden ja edustuksen hallituksessa sovitun ajanjakson loppuun.

27.06.2024
Espoo - Nokia ilmoitti tänään, että se on allekirjoittanut myyntioption merenalaisten verkkojen liiketoimintansa, Alcatel Submarine Networksin (ASN), myynnistä 350 miljoonan euron arvolla Ranskan valtiolle, jota edustaa sen omistusyhtiö Agence des participations de l'Etat (APE). Kauppa on ehdollinen Nokian ja ASN:n relevanttien työntekijöitä edustavien tahojen konsultoinnille. Sujuvan siirtymän varmistamiseksi Nokia säilyttää ASN:ssä 20 %:n omistusosuuden ja edustuksen hallituksessa sovitun ajanjakson loppuun, jonka jälkeen Ranskan valtio lunastaa Nokian jäljellä olevan osuuden.

ASN on ollut Nokian ydinliiketoiminnasta erillinen liiketoiminta-alue ja myynnin myötä Nokia voi keskittyä kasvumahdollisuuksiin Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmänsä avainmarkkinoilla sekä parantaa liiketoimintaryhmän kannattavuutta. Suunniteltu kauppa on osoitus Nokian sitoutumisesta liiketoimintaportfolionsa jatkuvaan kehittämiseen, mikä on yksi yhtiön kuudesta strategisesta kulmakivestä.

Nokia odottaa käsittelevänsä ASN:ää lopetettuna toimintona vuoden 2024 toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Jatkossa Nokian Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä koostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä, jotka ovat: Fixed Networks, IP Networks ja Optical Networks. Kaupan myötä Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän vuositason liikevaihdon odotetaan laskevan noin miljardilla eurolla, mutta liikevoittoprosentin kasvavan 1–1,5 prosenttiyksikköä. Kauppa ei vaikuta Nokian aiemmin ilmoittamiin taloudellisiin näkymiin, jotka on julkaistu vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa 18.4.2024.

ASN on ranskalainen, maailmanlaajuisesti toimiva merenalaisten tietoliikenneverkkojen markkinajohtaja, jolla on ainutlaatuinen asema alan end-to-end-kokonaisratkaisujen toimittajana. Nokian omistuksessa ASN:n liikevaihto on kasvanut merkittävästi ja merikaapeleiden kysynnän ja merkityksen kasvaessa edelleen, sillä on hyvät mahdollisuudet hyötyä tämän laajan markkinan kasvupotentiaalista.

Ehdotettu ASN:n myynti Ranskan valtiolle perustuu laajoihin keskusteluihin Nokian ja Ranskan valtion välillä. Neuvotteluiden tuloksena Ranskan valtion todettiin olevan sopivin omistaja ASN:lle, sillä Ranskan valtio on vakaa omistaja, jolla on pitkäjänteinen kiinnostus kriittisen infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon. Tämä varmistaa toiminnan jatkuvuuden ASN:n asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppaneiden näkökulmasta.

Ranskan valtio ymmärtää ASN:n historian, toiminnan ja avainsidosryhmäsuhteiden merkittävyyden ja on osoittanut täyden tukensa ASN:n johdolle ja nykyiselle strategialle. Ranskan valtio on sitoutunut jatkamaan investointeja ASN:n liiketoimintaan ja tukemaan sen vertikaalisesti integroitua teknologiaportfoliota kestävällä tavalla.

Ranskan valtion omistusyhtiönä APE:lla on merkittäviä omistuksia useilla teollisuuden aloilla, palvelusektorilla ja yrityksissä, ja se palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. ASN:n ollessa APE:n omistuksessa Ranskan valtio varmistaa vahvan ranskalaisen ja eurooppalaisen toimijan tulevaisuuden maailmanlaajuisesti kilpailluilla markkinoilla.

Tavoitteena on, että kauppa saadaan toteutettua vuoden 2024 loppuun mennessä tai vuoden 2025 alkupuolella sen jälkeen, kun ASN:n Ranskan yritysneuvoston virallinen kuuleminen ja muut tavanomaiset kauppaa koskevat ehdot ja viranomaishyväksynnät on saatu päätökseen.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark: "Tämä kauppa on edistysaskel strategiassamme, johon kuuluu liiketoimintaportfoliomme jatkuva kehittäminen. ASN on ollut Nokian ydinliiketoiminnasta erillinen liiketoiminta-alue. Kaupan myötä Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän tuoteportfoliosta tulee selkeämpi ja se voi keskittyä kasvuun ja teknologiajohtajuuden vahvistamiseen. ASN on käynyt läpi merkittävän muutoksen viime vuosina ja sillä on vahva markkina-asema. Olen iloinen, että ASN:lle on löytynyt sopiva omistaja, joka varmistaa investointien jatkumisen ja osaamisen suojaamisen tällä kriittisellä toimialalla."

ASN:n toimitusjohtaja Alain Biston: "Tämä on ASN:lle hieno mahdollisuus ja vie meidät seuraavaan kehitysvaiheeseen. Ranskan valtion omistajuus antaa meille vakaan perustan vertikaalisesti integroidun teknologiaportfoliomme kehittämiseen. Tämä yhdessä Nokian säilyttämän omistusosuuden kanssa osoittaa kaikkien osapuolten yhteisen tahtotilan sujuvan siirtymän varmistamiseksi asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kannalta.”

Ranskan talous- ja valtiovarainministeri Bruno Le Maire: ”Ranskan valtio, jota edustaa Agence des Participations de l’Etat (valtion omistusyhtiö), on innoissaan voidessaan kertoa halukkuudestaan ostaa 80 % ASN:stä. Yhtiö on yksi maailman johtavista merenalaisten kaapelien toimittajista ja ainoa eurooppalainen toimija alallaan.”

Neuvonantajat
BNP Paribas toimii Nokian rahoitusneuvonantajana, Skadden oikeudellisena neuvonantajana ja RELIANS (Pascal Dupeyrat, Jean-Christophe Martin) strategisena ja institutionaalisena neuvonantajana.

Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

ASN
Nokiaan kuuluva ASN on alan johtaja tiedonsiirtokapasiteetilla ja asennettujen tukiasemien määrällä laskettuna. Sillä on optisia merenalaisia kaapeleita maailmanlaajuisesti yli 750 000 km eli 19 kertaa maapallon ympäri.

ASN tarjoaa alan ainoana end-to-end-kokonaisratkaisuiden toimittajana kaikki maailmanlaajuisen merenalaisten tiedonsiirtojärjestelmän elementit asiakkaiden tarpeisiin räätälöityinä perinteisistä televiestintäsovelluksista sisältö- ja OTT-palveluntarjoajien infrastruktuureihin ja energiasovelluksiin.

Sen merikaapelitoiminnan kattavaa tarjontaa täydentää laaja palveluvalikoima, joka sisältää projektinhallinnan, asennuksen ja käyttöönoton sekä ASN:n kaapelialusten suorittaman meri- ja huoltotoiminnan.

Lisätietoja medialle
Nokia
Viestintä
Sähköposti: press.services@nokia.com