Skip to main content

Thomas Saueressig

Hallituksen jäsen

Thomas Saueressig

s. 1985

SAP SE:n johtokunnan jäsen ja tuotekehityksestä vastaava johtaja. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2022. Teknologiavaliokunnan jäsen.

Tutkinto tietojenkäsittelystä liiketaloustieteissä, University of Cooperative Education, Mannheim, Saksa. MBA-tutkinto, ESSEC, Ranska ja Mannheim Business School, Saksa.

Tietohallintojohtaja (CIO), SAP SE 2016–2019. Johtaja, Global Head of IT-services, SAP SE 2014–2016. Aiempia positioita SAP:n palveluksessa Saksassa vuodesta 2007, mukaan lukien komennus SAP Labs Silicon Valley -keskuksessa Yhdysvalloissa (Palo Alto, Kalifornia).

The Young Global Leaders of the World Economic Forum, jäsen. Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI) neuvoa-antavan komitean jäsen.