Skip to main content

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2011

Yhtiökokouksen päätökset

Osingonmaksu vuodelta 2010

Nokia Oyj:n 3.5.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti vuodelta 2010 maksettavan osingon suuruudeksi 0,40 euroa osakkeelta.

Osingonmaksuun liittyvät päivämäärät ovat seuraavat:

Osingon irtoamispäivä

4.5.2011

Osingonmaksun täsmäytyspäivä

6.5.2011

Osingon maksupäivä: *)

 

Suomessa rekisteröidyt osakkeet

20.5.2011

ADR-osaketalletustodistukset (noteerattu New Yorkin Pörssissä)

25.5.2011

* Osingon todellinen maksupäivä Suomen ulkopuolella riippuu osingonmaksua välittävien pankkien menettelyistä.