‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Достъпност

Можете да променяте различни настройки, за да улесните използването на телефона.

Увеличаване или намаляване на размера на шрифта

Искате телефонът да е с по-голям размер на шрифта?

  1. Докоснете Настройки > Достъпност.
  2. Докоснете Размер на шрифта. За да увеличите или намалите размера на шрифта, преместете плъзгача за ниво на размера на шрифта.

Увеличаване или намаляване на екранния размер

Искате ли да намалите или увеличите елементите на екрана?

  1. Докоснете Настройки > Достъпност.
  2. Докоснете Екранен размер и за да коригирате екранния размер, преместете плъзгача за ниво на екранния размер.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци