‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Авторски права и забележки

Авторски права и други забележки

Наличността на продукти, функции, приложения и услуги може да се различава в зависимост от региона. За повече информация се обърнете към търговеца или мобилния си оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и наредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забраняват се отклонения, противоречащи на законите.

Съдържанието на този документ се предоставя "както е". Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост и годност за определена цел по отношение на точността, надеждността или съдържанието на този документ. HMD Global си запазва правото да изменя или оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства HMD Global или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за специални, извънредни, последващи или непреки щети, независимо как са причинени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да e форма без предварителното писмено разрешение на HMD Global. HMD Global провежда политика на постоянно развитие. HMD Global си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

HMD Global не прави изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката за крайни потребители по отношение на създадените от трети страни приложения, предоставени с устройството ви. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "както е".

Изтеглянето на карти, игри, музика и видеоклипове и качването на изображения и видеоклипове може да е свързано с прехвърлянето на голям обем данни. Вашият мобилен оператор може да ви таксува за прехвърлянето на данни. Наличността на определени продукти, услуги и функции може да се различава според региона. За повече подробности и за наличност на езикови опции проверете при местния търговец.

Определени характеристики, функции и спецификации на продукта може да зависят от мрежата и да са обект на допълнителни правила, условия и такси.

Всички предоставени спецификации, функции и друга информация за продукта подлежат на промяна без предизвестие.

Правилата за поверителност на HMD Global, които могат да се намерят на адрес http://www.nokia.com/phones/privacy, са в сила за използването на това устройство.

HMD Global Oy е носителят на изключителния лиценз за марката Nokia за телефони и таблети. Nokia е регистрирана търговска марка на Nokia Corporation.

ZEISS и логото на ZEISS са регистрирани търговски марки на Carl Zeiss AG, използвани по лиценз на Carl Zeiss Vision GmbH.

Android, Google и другите свързани марки и логотипи са търговски марки на Google LLC.

Словната марка и логотипите на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc., а използването им от HMD Global е по лиценз.

Pixelworks и логото на Pixelworks са регистрирани търговски марки на Pixelworks, Inc.

OZO

OZO е търговска марка на Nokia Technologies Oy.

Qualcomm aptX

Qualcomm и Snapdragon са запазени търговски марки на Qualcomm Incorporated, регистрирани в Съединените щати и в други държави. aptX е запазена търговска марка на Qualcomm Technologies International, Ltd., регистрирана в Съединените щати и в други държави.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци