‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Знак със зачеркнат контейнер

Знак със зачеркнат контейнер

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, на батерията или на опаковката на продукта напомня, че всички електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Предайте ги за рециклиране. За информация относно най-близкия пункт за рециклиране се обърнете към местните власти.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци