‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Включване и настройване на телефона

Когато включите телефона за първи път, той ще ви преведе през стъпките за задаване на връзките с мрежата и настройките на телефона.

Включване на телефона

  1. За да включите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато телефонът започне да вибрира.
  2. Когато телефонът се включи, изберете езика и региона си.
  3. Следвайте инструкциите, показвани на телефона.

Прехвърляне на данни от предишен телефон

Можете да прехвърляте данни от стар телефон в новия си телефон посредством профила си в Google.

За да направите резервно копие на данните от стария си телефон в профил в Google, вижте ръководството на потребителя за него.

  1. Докоснете Настройки > Профили > Добавяне на профил > Google.
  2. Изберете кои данни искате да възстановите на новия си телефон. Синхронизирането започва автоматично, след като телефонът се свърже с интернет.

Възстановяване на настройките за приложения от предишен телефон с Android™

Ако предишното ви устройство е било с Android и опцията му за създаване на резервно копие в профил в Google е разрешена, можете да възстановите настройките за приложения и паролите за Wi-Fi.

  1. Докоснете Настройки > Система > Разширени > Резервно копие.
  2. Задайте Резервно копие в Google Drive на Включено.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци